SUGARO®

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 350 g/l Metamitron + 150 g/l Ethofumesate

Formulasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj : 1 L, 5 L

Etiket Bilgisi  Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

SUGARO® şeker pancarında tek yıllık geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan bir herbisittir.

SUGARO® terkibinde bulunan iki farklı aktif madde sayesinde yapraktan ve topraktan etkili olmaktadır.

SUGARO®nun yabancı otlara karşı etkili olabilmesi için toprak nemi çok önemlidir. Uygulama esnasında yağış yok ise SUGARO®nun etkisi uygulamadan sonra meydana gelecek yağışlardan sonra görülmeye başlanır.

SUGARO® bölünmüş doz (split) uygulaması ile ardışık olarak 7-10 gün ara ile üç uygulama şeklinde kullanılır. Birinci uygulamadan sonra yabancı ot çıkışı olmasa dahi ikinci ve üçüncü uygulamalara devam edilir. Stres altındaki şeker pancarına uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

EKİM NÖBETİ:

Hasattan sonra tüm bitkiler yetiştirilebilir. Uygun olmayan çevre koşullarında özellikle kışlık buğday olmak üzere, sonrasında ekilen bitkilere zarar verebilir. Şayet son uygulama ile bir sonraki ekilecek bitkinin ekim tarihi arasında ortalamanın altında yağış gerçekleşmişse buğday ekiminden önce derin toprak işleme yapılması önerilir. Sonrasında patates ve mısır ekilecekse derin toprak işleme önerilir. Tarlayı erken bozma durumunda 15-20 cm derinlikte bir toprak işleme yapıldıktan sonra şeker pancarı ve hayvan pancarı ile mısır ve patates ekilebilir.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Şeker pancarı Sirken (Chenopodium album)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Yabani marul (Lactuca serriola)

1. uygulama 200 ml/da

Çıkış sonrası

Şeker pancarı tam kotiledon döneminde ve yabancı otlar 2-4 yapraklı döneminde iken uygulama yapılır.

 

2. uygulama 200 ml/da

İlk uygulamadan 7-10 gün sonra yaşayan ve tekrar çıkan yabancı otları kontrol etmek için kullanılır.

 

3. uygulama 200 ml/da

İkinci uygulamadan 7-10 gün sonra yaşayan ve tekrar çıkan yabancı otları kontrol etmek için kullanılır.

90 gün