Royaltac

Kategori : Bitki Gelişim Düzenleyicileri

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 679 g/L N-decanol

Formulasyon : Suda çözünen konsantre (SL)

Ambalaj : 5 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Uygulama Şekli

Royaltac tepe kırımından sonra ve önce uygulanabilir, tercihen rozetlenmeden sonra ve çiçekler açmaya başlamadan önce uygulanmalıdır. Kırımdan sonraki hafta içinde Royaltac ilaçlamasıyla en iyi sonuçlar alınmıştır. Tütünde ilk defa kırıma gidiliyorsa kırımdan sonra 2 gün içinde Royaltac uygulanır, kırım esnasında 2.5 cm.’den büyük yandallanmalar elle ortadan kaldırılmalıdır. İlaçlamalar tepe almanın ardından tepeden dökme yöntemiyle yapılır. Her bitkiye 20 ml ilaçlı mahlul kullanılır. İlk ilaçlamadan 5 gün sonra Royaltac ile ikinci ilaçlama yapılır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Fonksiyon Kullanma dozu
Royaltac Tütün (Amerikan tipi tütünlerde)
Yan dallanmayı engellemek amacıyla (Koltuk sürgünlerini kontrol için)
375 ml/10 L suya

Ek bilgi

Aktif Madde

679 g/L N-decanol

Ambalaj

5 l

Formulasyon

Suda çözünen konsantre (SL)

Bitki Adı

Tütün (Amerikan tipi tütünlerde)