ROYALTAC

Kategori : Bitki Gelişim Düzenleyicileri

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 679 g/l n-decanol

Formulasyon : Emülsiyon Konsantre (EC)

Ambalaj : 5 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

ROYALTAC® yan dallanmayı engelleyen, değme etkili bir bitki gelişim düzenleyicidir. Değme etkili olduğu için bitki saplarının tüm kısımlarına uygulama yapılması gereklidir ve kontrol için tüm küçük gelişen yan dallanmalara temas etmelidir. ROYALTAC® tüm tütün varyetelerinin yetiştirilmesinde yan dallanma kontrolünde kullanılabilir.

ROYALTAC® tepe kırımından sonra ve önce uygulanabilir, tercihen rozetlenmeden sonra ve çiçekler açmaya başlamadan önce uygulanmalıdır. Kırımdan sonraki hafta içinde ROYALTAC® uygulamasıyla en iyi sonuçlar alınmıştır.

Tütünde ilk defa kırıma gidiliyorsa kırımdan sonra 2 gün içinde uygulama yapılır, kırım sırasında 2.5 cm’den büyük yan dallanmalar elle ortadan kaldırılmalıdır.

Uygulamalar tepe almanın ardından tepeden dökme yöntemiyle yapılır. Her bitkiye 20 ml hazırlanan karışım kullanılır. İlk uygulamadan 5 gün sonra ikinci uygulama yapılır.

  • Şark tütünleri dışındaki tütünlerde kullanınız.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Tütün

(Amerikan tipi tütünlerde)

375 ml/10 L suya

Yan dallanmayı engellemek amacıyla (koltuk sürgünlerini kontrol için)