ROOSTER® SC

ROOSTER® SC

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 193 g/L Metalik bakıra eşdeğer bazik bakır sülfat

Formülasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj: 5 L

Etiket Bilgisi  Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Bağ mildiyö:

1.ilaçlama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2. ve daha sonraki ilaçlamalar: Birinci ilaçlamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 15 gün ara ile yapılmalıdır.

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 15 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Elma karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır.)

2.uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler kısa saplarıyla ayrı ayrı görüldüğünde)

3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4.ve diğer uygulamalar ise ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün ara ile uygulanır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Bağ* Mildiyö

(Plasmopara viticola)

500 ml/100 L su 21 gün
Domates Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

Uygulama Dozu

21 gün

100 L su

Dekara**

500 ml/100 L su

250 ml/da

Elma Karaleke

(Venturia inaequalis)

350 ml/100 L su 21 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

** Domates erken yaprak yanıklığı için dekara uygulamalarda 50 L su ile kullanılmalıdır.