ROCHA®

Kategori : pH Düşürücü

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : Carboxylic Acid w/w %7

Ambalaj : 500 ml, 1 L

Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

ROCHA® insektisit, fungisit, herbisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir. Gübre veya ilaç tankındaki suyun ideal pH değerine ulaşmasını sağlar.

Kuru bir yerde kapalı ambalajda minimum -5 °C ile +40°C arası sıcaklıklarda imal tarihinden itibaren 3 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Güneş ışığı ile direkt temas ettirmeyiniz.

Kullanım Dozu: 100 lt suya 150 ml’den 300 ml’ye kadar doz yükseltilebilir.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Pulverizatörün deposu su ile doldurulup suyun sertliğine ve pH’sına göre içine Rocha pH düşürücü ekleyip 2 dk. karıştırılır, daha sonra bitki koruma ürünü veya gübre eklenir.

Dikkat:

ROCHA®, bordo bulamacı, bakırlı preparatlar ve kalsiyum sülfat ile karıştırılmamalıdır.

Uyarılar:

Ürünü ambalajında ve kapalı olarak muhafaza ediniz. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.