Resital Duo

Resital Duo

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE) +6,25 g/l Florasulam

Formulasyon : Suspo-Emülsiyon (SE)

Ambalaj : 1 l, 5 l

Etiket Bilgisi  Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Resital® Duo, sistemik ve kontak etkili geniş spektrumlu bir herbisittir. Resital® Duo buğday ve arpanın her çeşidinde rahatlıkla uygulanabilir. Resital® Duo geniş yapraklı yabancı otları sistemik yolla kontrol ederek yabancı otun beslenmesini hemen durdurur ve ölüm belirtileri 1-2 gün içinde solma, sararma şeklinde görülmeye başlanır, tamamen ölümü hava sıcaklığına ve yabancı otun durumuna göre 7-14 gün içinde görülür. Buğday ve arpadan sonra ekilecek veya dikilecek mahsullere olumsuz bir etkisi yoktur. İlaçlamadan sonra herhangi bir nedenle buğday ve arpa tarlası bozulacak olursa toprak işlemesi yapıldıktan 7-15 gün sonra rahatlıkla başka bir mahsül ekilebilir. Toprakta bakiye bırakmaz. Resital® Duo her çeşit buğday ve arpa türlerinde emniyetli olduğu için verim kaybına neden olmaz. İlaçlamadan 2 saat sonra yağan yağmur ilacın etkisini azaltmaz.

Uygulama Şekli

Resital® Duo uygulamalarında en iyi etki, yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü, hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan uygulamalardan alınır.

Hububat (Buğday, arpa): Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar geçen dönemde kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınamaz ve tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulama yapmayınız.

Mısır: Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı dönemde kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün), günlük ortalama sıcaklık 15 °C’nin üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgelerinde kullanılması tavsiye edilmez.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday

Arpa

Kandamlası

İtalyan sığırdili

Yatık boya kökü

Taşkesen otu

Sarı ot

Rum yalancı keteni

Yabani tere

Boynuz otu

Uzun süpürge otu

Kıraç ıtırı

Sarkık meyveli yavruağzı

Yabani çivit otu

Trakya hardalı

Yabani hardal

Süpürge otu

Kaba fiğ

Adi fiğ

(Adonis aestivalis)

(Anchusa azurea)

(Asperugo procumbens)

(Buglossoides arvensis)

(Boreava orientalis)

(Camelina rumelica)

(Cardaria draba)

(Cerastium dichotomum)

(Descurainia sophia)

(Geranium stepporum)

(Hypecoum pendulum)

(Isatis tinctoria)

(Neslia apiculata)

(Sinapis arvensis)

(Sisymbrium altissimum)

(Vicia narbonensis)

(Vicia sativa)

50 ml/da
Buğday

Arpa

Tarla papatyası

Saka dikeni

Tarla hazeranı

Boynuzlu yoğurt otu

Çoban değneği

Tarla düğün çiçeği

Meryem dikeni

Parmaklı yavşan otu

(Anthemis fumariifolia)

(Carduus pycnocephalus)

(Consolida regalis)

(Galium tricornutum)

(Polygonum bellardii)

(Ranunculus arvensis)

(Silybum marianum)

(Veronica triphyllos)

60 ml/da
Buğday

Arpa

Kekre

Kokar ot

Peygamber çiçeği

Köygöçüren

Doğu ballıbabası

(Acroptilon repens)

(Bifora radians)

(Centaurea depressa)

(Cirsium arvense)

(Wiedemannia orientalis)

70 ml/da
Mısır * İmam pamuğu

Kırmızı köklü tilki kuyruğu

Uzun loğusa otu

Sirken

Yatık sirken

Peygamber çiçeği

Dil kanatan

Gecesefası

Adi soda otu

Köpek üzümü

Domuz pıtrağı

(Abutilon theophrasti)

(Amaranthus retroflexus)

(Aristolochia maurorum)

(Chenopodium album)

(Chenopodium vulvaria)

(Centaurea depressa)

(Galium aparine)

(Ipomoea stolonifera)

(Salsola kali)

(Solanum nigrum)

(Xanthium strumarium)

70 ml/da
Mısır * Kekre

Tarla sarmaşığı

(Acroptilon repens)

(Convolvulus arvensis)

80 ml/da

* Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısırı yetiştiriciliğinde kullanılmaz.

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE) +6,25 g/l Florasulam

Formulasyon

Süspo emülsiyon (SE) Suspo

Ambalaj

1 l, 5 l

Bitki Adı

Arpa, Buğday, Mısır

Etmen Adı

Adi fiğ (Vicia sativa), Adi soda otu (Salsola kali), Boynuz otu (Cerastium dicothomum), Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum), Çoban değneği (Polygonum bellardii), Dil kanatan (Galium aparina), Doğu ballıbabası (Wiedemannia orientalis), Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium), Gece sefası (Ipomea stolonifera), İmam kavuğu (Abutilon theophrasti), İtalyan sığırdili (Anchusa azurea), Kaba Fiğ (Vicia narbonensis), Kan damlası (Adonis aestivalis), Kekre (Acroptilon repens), Kıraç ıtırı (Geranium stepporum), kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus), Kokarot (Bifora radianis), Köpek üzümü (Solanum nigrum), Köygöçüren (Cirsium arvense), Meryem dikeni (Silybum marianum), Parmaklı yavşan otu (Veronica triphyllos), Peygamber çiçeği (Centaurea depressa), Peygamber çiçeği (Chenopodium album), Rum yalancı keteni (Camelina rumelica), Saka dikeni (Carduus picnocephalus), Sarı ot (Boreava orientalis), Sarkık meyveli yavru ağzı (Hypecoum pendulum), Sirken (Chenopodium album), Süpürge otu (Sinapis arvensis), Süpürge otu (Sisymbrium altissimum), Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis), Tarla hazeranı (Consolida regalis), Tarla papatyası (Anthemis fumarifolia), Tarla sarımsağı ( Convolvulus arvensis), Taşkesen otu (Buglossoides arvensis), Trakya hardalı (Neslia apiculata), Uzun loğusa otu (Aristolochia maurorum), Uzun süperge otu (Descuraina sophia), Yabani çivit otu (Isatis tinctoria), Yabani hardal (Sinapis arvensis), Yabani tere (Cardaria draba ), Yatık boya kökü (Asperugo procumbens), Yatık sirken (Chenopodium vulvaria)