Resital Duo

Resital Duo

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE) +6,25 g/l Florasulam

Formulasyon : Süspo emülsiyon (SE) Suspo

Ambalaj : 1 l, 5 l

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Resital® Duo, sistemik ve kontak etkili geniş spektrumlu bir herbisittir. Resital® Duo buğday ve arpanın her çeşidinde rahatlıkla uygulanabilir. Resital® Duo geniş yapraklı yabancı otları sistemik yolla kontrol ederek yabancı otun beslenmesini hemen durdurur ve ölüm belirtileri 1-2 gün içinde solma, sararma şeklinde görülmeye başlanır, tamamen ölümü hava sıcaklığına ve yabancı otun durumuna göre 7-14 gün içinde görülür. Buğday ve arpadan sonra ekilecek veya dikilecek mahsullere olumsuz bir etkisi yoktur. İlaçlamadan sonra herhangi bir nedenle buğday ve arpa tarlası bozulacak olursa toprak işlemesi yapıldıktan 7-15 gün sonra rahatlıkla başka bir mahsül ekilebilir. Toprakta bakiye bırakmaz. Resital® Duo her çeşit buğday ve arpa türlerinde emniyetli olduğu için verim kaybına neden olmaz. İlaçlamadan 2 saat sonra yağan yağmur ilacın etkisini azaltmaz.

Uygulama Şekli

Resital® Duo uygulamalarında en iyi etki, yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü, hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan uygulamalardan alınır.

Hububat (Buğday, arpa): Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar geçen dönemde kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınamaz ve tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulama yapmayınız.

Mısır: Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı dönemde kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün), günlük ortalama sıcaklık 15 °C’nin üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgelerinde kullanılması tavsiye edilmez.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Dar yapraklı herbisitlerden Fenoxaprop-p-ethyl terkipli ürünlerle karıştırılarak uygulanabilir. Diğer dar yapraklı herbisitler ile karıştırılması tavsiye edilmez. (Chlorpyrifos-methyl aktif maddeli ilacınız varsa ismini, yoksa aktifi yazmanız yeterli) ile karıştırılarak uygulanabilir. Azot, fosfor ve potasyum terkipli yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI YABANCI OT ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Resital Duo Mısır
Yatık sirken (Chenopodium vulvaria)
70 ml / da 14 gün
Resital Duo Mısır
Uzun loğusa otu (Aristolochia maurorum)
70 ml / da 14 gün
Resital Duo Mısır
Tarla sarımsağı ( Convolvulus arvensis)
80 ml/da 14 gün
Resital Duo Mısır
Sirken (Chenopodium album)
70 ml / da 14 gün
Resital Duo Mısır
Peygamber çiçeği (Chenopodium album)
70 ml / da 14 gün
Resital Duo Mısır
Peygamber çiçeği (Centaurea depressa)
70 ml / da 14
Resital Duo Mısır
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
70 ml / da 14 gün
Resital Duo Mısır
kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
70 ml / da 14 gün
Resital Duo Mısır
Kekre (Acroptilon repens)
80 ml/da 14 gün
Resital Duo Mısır
İmam kavuğu (Abutilon theophrasti)
70 ml / da 14 gün
Resital Duo Mısır
Gece sefası (Ipomea stolonifera)
70 ml / da 14 gün
Resital Duo Mısır
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
70 ml / da 14 gün
Resital Duo Mısır
Dil kanatan (Galium aparina)
70 ml / da 14
Resital Duo Mısır
Adi soda otu (Salsola kali)
70 ml / da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Yatık boya kökü (Asperugo procumbens)
50 ml/da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Yabani tere (Cardaria draba )
50 ml/da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
50 ml/da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Yabani çivit otu (Isatis tinctoria)
50 ml/da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Uzun süperge otu (Descuraina sophia )
50 ml/da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Trakya hardalı (Neslia apiculata)
50 ml/da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Taşkesen otu (Buglossoides arvensis)
50 ml/da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Tarla papatyası (Anthemis fumarifolia)
60 ml / da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Tarla hazeranı (Consolida regalis)
60 ml / da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)
60 ml / da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Süpürge otu (Sisymbrium altissimum)
50 ml/da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Süpürge otu (Sinapis arvensis)
50 ml/da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Sarkık meyveli yavru ağzı (Hypecoum pendulum)
50 ml/da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Sarı ot (Boreava orientalis)
50 ml/da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Saka dikeni (Carduus picnocephalus)
60 ml / da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Rum yalancı keteni (Camelina rumelica)
50 ml/da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Peygamber çiçeği (Centaurea depressa)
70 ml / da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Parmaklı yavşan otu (Veronica triphyllos)
60 ml / da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Meryem dikeni (Silybum marianum)
60 ml / da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Köygöçüren (Cirsium arvense)
70 ml / da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Kokarot (Bifora radianis)
70 ml / da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Kıraç ıtırı (Geranium stepporum)
50 ml/da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Kekre (Acroptilon repens)
70 ml / da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Kan damlası (Adonis aestivalis)
50 ml/da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Kaba Fiğ (Vicia narbonensis)
50 ml/da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
İtalyan sığırdili (Anchusa azurea)
50 ml/da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Doğu ballıbabası (Wiedemannia orientalis)
70 ml / da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Çoban değneği (Polygonum bellardii)
60 ml / da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum)
60 ml / da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Boynuz otu (Cerastium dicothomum)
50 ml/da 14 gün
Resital Duo Buğday, Arpa
Adi fiğ (Vicia sativa)
50 ml/da 14 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE) +6,25 g/l Florasulam

Formulasyon

Süspo emülsiyon (SE) Suspo

Ambalaj

1 l, 5 l

Bitki Adı

Arpa, Buğday, Mısır

Etmen Adı

Adi fiğ (Vicia sativa), Adi soda otu (Salsola kali), Boynuz otu (Cerastium dicothomum), Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum), Çoban değneği (Polygonum bellardii), Dil kanatan (Galium aparina), Doğu ballıbabası (Wiedemannia orientalis), Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium), Gece sefası (Ipomea stolonifera), İmam kavuğu (Abutilon theophrasti), İtalyan sığırdili (Anchusa azurea), Kaba Fiğ (Vicia narbonensis), Kan damlası (Adonis aestivalis), Kekre (Acroptilon repens), Kıraç ıtırı (Geranium stepporum), kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus), Kokarot (Bifora radianis), Köpek üzümü (Solanum nigrum), Köygöçüren (Cirsium arvense), Meryem dikeni (Silybum marianum), Parmaklı yavşan otu (Veronica triphyllos), Peygamber çiçeği (Centaurea depressa), Peygamber çiçeği (Chenopodium album), Rum yalancı keteni (Camelina rumelica), Saka dikeni (Carduus picnocephalus), Sarı ot (Boreava orientalis), Sarkık meyveli yavru ağzı (Hypecoum pendulum), Sirken (Chenopodium album), Süpürge otu (Sinapis arvensis), Süpürge otu (Sisymbrium altissimum), Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis), Tarla hazeranı (Consolida regalis), Tarla papatyası (Anthemis fumarifolia), Tarla sarımsağı ( Convolvulus arvensis), Taşkesen otu (Buglossoides arvensis), Trakya hardalı (Neslia apiculata), Uzun loğusa otu (Aristolochia maurorum), Uzun süperge otu (Descuraina sophia), Yabani çivit otu (Isatis tinctoria), Yabani hardal (Sinapis arvensis), Yabani tere (Cardaria draba ), Yatık boya kökü (Asperugo procumbens), Yatık sirken (Chenopodium vulvaria)