REMEDİER®

Kategori : Biyolojik Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 108 cfu / g

Trichoderma aspellerum ırk ICC 012

Trichoderma gamsii ırk ICC 080

Formulasyon : Islanabilir Toz (WP)

Ambalaj : 1 kg

Etiket Bilgisi   Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

DOMATES FİDELİK: REMEDIER’li solusyon ilaçlamadan 24 – 36 saat önce hazırlanır. Böylece konidilerin çimlenmesi sağlanır.  250 g REMEDIER 3 L suda eritilir. Zaman zaman bu solusyon karıştırılır. Tatbikat dozu bu karışımdan hesaplanır.

1. UYGULAMA Tohum ekiminden 7 gün önce konik hüzmeli meme kullanılarak yapılır. Toprak yüzeyi homojen bir şekilde ilaçlanır. Kalibrasyon yapılarak 1 m2 ye 3 L su + REMEDIER   kullanılır.

2. UYGULAMA Tohum ekiminden hemen sonra konik hüzmeli meme kullanılarak yapılır. Toprak yüzeyi homojen bir şekilde ilaçlanır. Kalibrasyon yapılarak 1 m2 ye 3 L su + REMEDIER   kullanılır.

DOMATES SERA – FİDE UYGULAMASI: REMEDIER’li solüsyon uygulamadan 24 – 36 saat önce hazırlanır. Böylece konidilerin çimlenmesi sağlanır. 250 g REMEDIER 3 L suda eritilir. Zaman zaman bu solüsyon karıştırılır. Tatbikat dozu bu karışımdan hesaplanır.

1. UYGULAMA Fide ekiminden 7 gün önce ölçekli kap ile tatbik edilir. Dekara 250 g REMEDIER kullanılır. Fide sayısı 100 ml ile çarpılıp dekara düşecek su miktarı hesaplanır. Dekara düşecek su içine 250  g REMEDIER 3 L suda eritilmiş solusyon konur. Her bir fide dibine bu ilaçlı sudan 100 ml ölçekli kapla tatbik edilir.

2. UYGULAMA Fide ekiminden 1 gün sonra ölçekli kap ile tatbik edilir. Dekara 250 g REMEDIER kullanılır. Fide sayısı 100 ml ile çarpılıp dekara düşecek su miktarı hesaplanır. Dekara düşecek su içine 250  g REMEDIER 3 L suda eritilmiş solusyon konur. Her bir fide dibine bu ilaçlı sudan 100 ml ölçekli kapla tatbik edilir.

BİBER SERA – UYGULAMASI: REMEDIER’li solüsyon uygulamadan 24 – 36 saat önce hazırlanır. Böylece konidilerin çimlenmesi sağlanır. 250 g REMEDIER 3 L suda eritilir. Zaman zaman bu solusyon karıştırılır.  Tatbikat dozu bu karışımdan hesaplanır.

1. UYGULAMA: Fide ekiminden 7 gün önce ölçekli kap ile tatbik edilir. Dekara düşecek su içine 250 g REMEDIER 3 L suda eritilmiş solusyon konur.

2. UYGULAMA: Fide ekiminden hemen sonra dekara 250 g REMEDIER kullanılır.

ÇİLEK – KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ: REMEDIER’li solüsyon uygulamadan 24 – 36 saat önce hazırlanır.

1. UYGULAMA: Fide ekiminden 7 gün önce ölçekli kap ile tatbik edilir. Dekara düşecek su içine 300 g REMEDIER 3 L suda eritilmiş solüsyon konur.

2. UYGULAMA: Fide ekiminden 1 gün sonra dekara 300 g REMEDIER 3 L eritilmiş solüsyon içerisinde damlama sulama ile uygulanır.

3. UYGULAMA: Fide ekiminden 15 gün sonra dekara 300 g REMEDIER 3 L eritilmiş solüsyon içerisinde damlama sulama ile uygulanır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: REMEDIER’in yalnız tatbik edilmesi tavsiye edilir. Şayet diğer ilaçların kullanılması lüzumlu ise REMEDIER tatbikatından 10 gün sonra tatbik edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

BİTKİ ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU
Domates

(Sera)

Çökerten ve Fide kök çürüklüğü Pythium spp.

Rhizoctonia sp.

Alternaria spp.

Fusarium spp.

Fusarium oxysporum

250 g / da
Biber

(Sera)

Çökerten ve Fide kök çürüklüğü Rhizoctonia solani

Fusarium oxysporum

Fusarium spp.

250 g / da
Çilek Kök ve Kök Boğazı çürüklüğü Fusarium oxysporum

Macrophomina phaseolina

Pythium spp.

Rhizoctonia solani

300 g / da