Quartette 70 WP

Quartette 70 WP

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %70 Thiophanate methyl

Formulasyon : Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj : 600 g
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Mantari hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici sistemik bir fungisittir.

Uygulama Şekli

Elma karalekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),

2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.
İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır.

Armut karalekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),

2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.
İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C’nin üstünde ve orantılı nemin de %50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Şekerpancarı yaprak leke hastalığı: Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5’inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Çiçek monilyası :

1.Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte),

2.Uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

Bağ küllemesi:

1.uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2.uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Yenidünya karalekesi:

1.Uygulama: Sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce,

2.Uygulama: Çiçek tomurcukları açılmadan önce,

3.Uygulama: Çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra,

4. ve diğer uygulamalar, 3’ücü uygulamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar, kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yapılmaladır. Uygulama programı gerekirse firma önerilerine göre değiştirilebilir. Uygulama sayısı ve tarihleri kaydedilir.

Ayva monilyası: Uygulamadan önce bir yıl öncesinden ağaç üzerinde asılı kalan mumya meyveler toplanmalıdır.

1.Uygulama: Çiçeklerin %5’i açtığında,

2.Uygulama: Çiçeklerin %50’si açtığında,

3.Uygulama: Tam çiçeklenme devresinde (çiçeklerin %90-100’ü açtığında) yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Alkali karakterli ilaçlar hariç diğerleri ile karıştırılabilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Quartette 70 WP Yenidünya
Karaleke (Venturia inaequalis var eribotryae)
60 g / 100 L su 14 gün
Quartette 70 WP Vişne
Monilya (Sclerotinia laxa)
60 g / 100 L su 14 gün
Quartette 70 WP Şekerpancarı
Yaprak lekesi (Cercospora beticola)
40 g / 100 L su 21 gün
Quartette 70 WP Şeftali
Monilya (Sclerotinia laxa)
60 g / 100 L su 14 gün
Quartette 70 WP Kiraz
Monilya (Sclerotinia laxa)
60 g / 100 L su 14 gün
Quartette 70 WP Kayısı
Monilya (Sclerotinia laxa)
60 g / 100 L su 14 gün
Quartette 70 WP Kabakgiller
Külleme (Erysiphe spp. )
40 g / 100 L su 3 gün
Quartette 70 WP Elma
Külleme (Podosphaera leucotricha)
60 g /100 L su 14 gün
Quartette 70 WP Elma
Karaleke (Venturia inaequalis)
60 g / 100 L su 14 gün
Quartette 70 WP Bağ*
Külleme (Erysiphe necator)
100 g / 100 L su 14 gün
Quartette 70 WP Ayva
Monilya (Sclerotinia linhartiana)
60 g / 100 L su 14 gün
Quartette 70 WP Armut
Karaleke (Venturia pyrina)
60 g / 100 L su 14 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

% 70 Thiophanate methyl

Formulasyon

Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj

600 g

Bitki Adı

Armut, Ayva, Bağ*, Elma, Kabakgiller, Kayısı, Kiraz, Şeftali, Şekerpancarı, Vişne, Yenidünya

Etmen Adı

Karaleke (Venturia inaequalis var eribotryae), Karaleke (Venturia inaequalis), Karaleke (Venturia pyrina), Külleme (Erysiphe necator), Külleme (Erysiphe spp. ), Külleme (Podosphaera leucotricha), Monilya (Sclerotinia laxa), Monilya (Sclerotinia linhartiana), Yaprak lekesi (Cercospora beticola)