Puzzle 20 WP

Puzzle 20 WP

Kategori : Akarisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %20 Pyridaben

Formulasyon : WP (Suda ıslanabilir toz)

Ambalaj : 750 gr , 500 gr

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Uygulama Şekli

Elmada Avrupa kırmızıörümceği ve iki noktalı kırmızıörümceğe karşı mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 canlı birey görüldüğünde uygulama yapılır.
Domateste tütün beyazsineğine karşı genel olarak 5 dekarlık alan bir ünite olarak kabul edilir. Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda uygulama yapılır.
Domateste pas akarına karşı bitkilerin özellikle toprağa yakın kısımları incelenerek, pas rengini alan bitkilerden yaprak örnekleri alınır. Yapraklar stereo binoküler mikroskop altında incelenerek zararlı aranır. Zararlının görüldüğü bitkiler ve çevresinde lokal uygulama yapılır. İki ve üç gün aralıklarla bitkiler incelenir ve yayılma olması halinde tüm alana bitki koruma ürünü uygulanır.
Biberde iki noktalı kırmızıörümceğe karşı yaprak başına ortalama 3 adet canlı kırmızı örümcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Bordo bulamacı ile karıştırılmamalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile ön karışım testi yapılmadan kullanılmamalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Puzzle 20 WP Elma
İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)
75 gr/100 lt su Larva, nimf, ergin 21 gün
Puzzle 20 WP Elma
Avrupa kırmızı örümceği (Panonychus ulmi)
50 gr/100 lt su Larva, nimf, ergin 21 gün
Puzzle 20 WP Domates
Pas akarı (Aculops lycopersici)
75 gr/100 lt su Larva, ergin 3 gün
Puzzle 20 WP Domates
Beyaz sinek (Bemisia tabaci)
100 gr/100 lt su Nimf, ergin 3 gün
Puzzle 20 WP Biber
İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)
75 gr/100 lt.su larva, nimf, ergin 3 gün

Ek bilgi

Aktif Madde

% 20 Pyridaben

Formulasyon

Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj

500 gr, 750 g

Bitki Adı

Biber, Domates, Elma

Etmen Adı

Avrupa kırmızı örümceği (Panonychus ulmi), Beyaz sinek (Bemisia tabaci), İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae), Pas akarı (Aculops lycopersici)