PRİMİN

PRİMİN

Kategori : Oral Antibakteriyel

Ürün Grubu : Hayvan Sağlığı

Açıklama

Özellikler

Oral Çözelti: Beher ml’de 200 mg sülfaklorpridazine eşdeğer sülfaklorpridazin sodyum ve 40 mg trimetoprim içerir.

Kullanım Şekli

Diğer Bilgiler

Detaylı Tablo Bilgisi