PRIMIN®

PRIMIN®

Kategori : Oral Antibakteriyel

Ürün Grubu : Hayvan Sağlığı

Açıklama

Özellikler

BİLEŞİMİ

PRİMİN Oral Çözelti, berrak sarımsı renkte steril olmayan bir çözelti olup her ml’sinde; 200 mg sulfaklorpridazine eşdeğer sulfaklorpridazin sodyum ve 40 mg trimetoprim içerir. Koruyucu olarak benzil alkol içermektedir.

Kullanım Şekli

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI

Etçi tavuklarda ve etçi hindilerde; E. coli kaynaklı koliseptisemi, E.coli ve Salmonella kaynaklı salpingitis, Pasteurella multocida kaynaklı tavuk kolerası, Avibacterium paragallinarum kaynaklı enfeksiyöz koriza ile sulfaklorpridazin ve trimetoprime duyarlı bakteriler tarafından oluşturulan diğer solunum, bağırsak ve sistemik enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Sulfaklorpridazin ve trimetoprim kombinasyonunun toplam etkin madde içeren farmakolojik dozu etçi tavuk ve etçi hindiler için 24 mg/kg/vücut ağırlığı/gündür. Buna göre PRİMİN Oral Çözelti için günlük pratik dozlar;

Etçi tavuk ve etçi hindiler;

Vücut ağırlığı (kg) Kanatlı Hayvan Sayısı Doz ( ml )
0.5 1.000 50
1 1.000 100
1.50 1.000 150
2 1.000 200

Ürün içme suyuna karıştırılarak kullanılır. Hazırlamada 200 ml ürünün 3 litre su ile iyice karıştırılması (konsantre ön karışım oluşturma), ardından bu karışımın hayvanların içme suyu tankına eklenmesi tavsiye edilir. İlaç uygulamadan önce hayvanlar 2-3 saat susuz bırakılmalıdır. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalı ve tedaviye 3-5 gün devam edilmelidir. Tedavi süresince ilaçlı su hayvanların tek su kaynağı olmalıdır.

Doğru dozajlama için hayvanların ağırlığı mümkün olduğunca doğru hesaplanmalıdır. İlaçlı suyun hazırlanmasında tedavi edilecek hayvanların vücut ağırlığı ve günlük su tüketimleri doğru hesaplanmalıdır. Su tüketimi ırk, yaş, bakım koşulları, sağlık durumu gibi faktörlere göre değişebilmektedir. Doğru dozaj için bu hususlar mutlak göz önüne alınmalıdır.

 

Diğer Bilgiler

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI İÇİN UYARILAR:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen etçi tavuklar 13 gün, etçi hindiler 2 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan tüketimine sunulan kanatlılarda kullanılmamalıdır.

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

2.5 litrelik, ağzı alüminyum folyo ile kapalı beyaz polietilen şişelerde kutusuz olarak satışa sunulmaktadır.