Penrival 100 EC

Penrival 100 EC

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 100 g/l Penconazole

Formulasyon : Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj : 1 L, 500 ml, 250 ml, 100 ml
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Bağ, gül, tütün ve domates (sera) külleme hastalığı mücadelesinde kullanılan bir fungisittir. Bitkiler tarafından alınır ve fungal patojenin penetrasyonu ve haustorium oluşumu sırasında etki eder. Uygulamadan kısa bir süre sonra bitkiler tarafından bünyeye alınıp, yaprak içine taşınan bir fungisittir. Bitkilere pülverize edildikten sonra yağan yağmur ile yıkanıp gitmez.

Uygulama Şekli

Çilek külleme:

1. uygulama: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır.

2. ve diğer uygulamalar: Kullanılan ürünlerin etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları sona erinceye kadar uygulamalara 10 gün ara ile devam edilir.

Patlıcan (sera) patlıcangillerde külleme: Uygulamalar tarla ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Biber (sera) kabakgillerde külleme: Uygulamalar tarla ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Domates (sera) patlıcangillerde külleme: Uygulamalar tarla ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Hıyar (sera) kabakgillerde külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya 12-14 gün ara ile devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C’nin üstünde ve orantılı nemin de %50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Tütün külleme: Uygulama yaprağın alt ve üst yüzünde ince bir film tabakası oluşturacak şekilde yapılmalıdır. İlk külleme lekeleri görülür görülmez uygulamalara başlanır. Tek uygulama yeterli olabilir. Epidemi devam ederse 2. ve 3. uygulama 7-10 gün ara ile yenilenir.

Gül külleme: Yaprak ve tomurcuk oluşumu başladığında ilk uygulama yapılmalıdır. Uygulama sabah serinliğinde, rüzgarsız ve yağışsız havalarda yapılmalı ve bitkinin tüm yüzeyi kaplanmalıdır. Kullanılan ürünün etki süresi ve hastalığın seyrine göre 14 gün ara ile uygulamalar tekrarlanabilir.

Bağ küllemesi:

1. uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2.uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3. uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ürünün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Hekvidor 350 SC, Hektaş Aron, Gremlin, Fumazin M-45, Fumazin M-45 Blue, Proguard 600, Trooper 72 WP gibi bitki koruma ürünleri ile karıştırılabilir. Uygulamadan önce ön karışım testi yapılması önerilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Penrival 100 EC Tütün
Külleme (Erysiphe cichoracearum)
35 ml / 100 L su veya 35 ml / da 14 gün
Penrival 100 EC Patlıcan
Külleme (Leveillula taurica)
50 ml / 100 L su 7 gün
Penrival 100 EC Hıyar
Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)
50 ml / 100 L su 7 gün
Penrival 100 EC Gül
Külleme (Sphaerotheca pannosa var. rosae )
25 ml / 100 L su 14 gün
Penrival 100 EC Domates
Külleme (Leveillula taurica)
50 ml / 100 L su 7 gün
Penrival 100 EC Çilek
Külleme (Sphaerotheca macularis f.sp. fragariae)
50 ml / 100 L su 7 gün
Penrival 100 EC Biber
Külleme (Leveillula taurica)
50 ml / 100 L su 7 gün
Penrival 100 EC Bağ*
Bağ küllemesi (Erysiphe necator)
25 ml / 100 L su 21 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

100 g/l Penconazole

Formulasyon

Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj

1 l, 100 ml, 250 ml, 500 ml

Bitki Adı

Bağ*, Biber, Çilek, Domates, Gül, Hıyar, Patlıcan, Tütün

Etmen Adı

Bağ küllemesi (Erysiphe necator), Külleme (Erysiphe cichoracearum), Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), Külleme (Leveillula taurica), Külleme (Sphaerotheca macularis f.sp. fragariae), Külleme (Sphaerotheca pannosa var. rosae )