PEMENA®

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 100 g/l Pyriproxyfen

Formulasyon : Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj : 500 ml, 1 L

Etiket Bilgisi  Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Domates (sera), patlıcan, biber (sera), hıyar (sera) kornişon (sera) ve kabakta (sera) tütün beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Şeftalide dut kabuklubitine karşı uygulamalar birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Pamukta tütün beyazsineğine karşı beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Zeytinde zeytin karakoşniline karşı uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla uygulama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı dişiler kontrol edilerek, yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların %50’sinin açıldığı devrede birinci, % 90’ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

Zeytinde zeytin kabuklubitine karşı zararlının 1. dölüne karşı çok yüksek popülasyonlar dışında uygulama yapılmamalıdır. Zararlının 2. dölünde ise bahçedeki zararlı yoğunluğu ve parazitlenme oranı göz önüne alınmalıdır. Uygulama yumurtaların %50’sinin açıldığı ve birinci dönem larvaların çoğunlukta olduğu zaman yaprak ve meyvelerin tamamının ıslanabileceği şekilde yapılır. Bu uygulama yeterlidir.

İncirde kanlı balsıraya karşı bulaşık emzik adedi %5’i geçtiği zaman, koşnilin %90’dan fazlası açıldığında uygulama yapılır. İlekleme tarihinden 1 hafta öncesi ve ileklemeyi takip eden 10 günlük süre içerisinde uygulama yapılmaz. Tek uygulama yeterlidir. Uygulama tercihen hasat sonu ekim ayı ortasında yapılmalıdır.

Nar beyazsineğine karşı yumurta, larva ve pupa sayılarının toplamı yaprak başına 10 ve üzeri ise uygulamaya karar verilir.

Gülde koşnile karşı ilkbaharda koşnilin beslenerek kabarmaya başlamasından itibaren henüz yumurtlama dönemine girmeden önce (nisan ortası ve mayısın ilk haftası) veya koşnilin yumurta açılımının en yüksek olduğu dönemde, birinci dönem larvalara uygulama yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Domates

(Sera)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

50 ml/100 L su

(larva)

1 gün
Şeftali Dut kabuklubiti

(Pseudaulacaspis pentagona)

50 ml/100 L su

(larva)

14 gün
Patlıcan Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

50 ml/da

(larva)

3 gün
Biber

(Sera)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

50 ml/100 L su

(larva)

3 gün
Pamuk Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

50 ml/da

(larva)

28 gün
Zeytin Zeytin karakoşnili

(Saissetia oleae)

50 ml/100 L su

(larva)

14 gün
Zeytin kabuklubiti

(Parlatoria oleae)

Hıyar

(Sera)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

50 ml/100 L su

(larva)

3 gün
Kornişon

(Sera)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

50 ml/100 L su

(larva)

3 gün
Kabak

(Sera)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

50 ml/100 L su

(larva)

1 gün
İncir Kanlı balsıra

(Ceroplastes rusci)

50 ml/100 L su

(larva)

3 gün
Nar Nar beyazsineği

(Siphoninus phillyreae)

50 ml/100 L su

(larva)

3 gün
Gül Gül koşnili

(Parthenolecanium spp.)

50 ml/100 L su

(larva)

3 gün