PEMENA®

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 100 g/l Pyriproxyfen

Formulasyon : EC (Emülsiyon konsantre)

Kategoriler: , ,

Açıklama

Uygulama Şekli

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: 

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

 

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlma makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Kullanım Şekli

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

 

Domates (sera), patlıcan, biber (sera), hıyar (sera) ve kabakta (sera)  tütün beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

 

Şeftalide dut kabuklubitine karşı uygulamalar birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Pamukta tütün beyazsineğine karşı beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

 

Zeytinde zeytin karakoşniline karşı uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla uygulama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı dişiler kontrol edilerek, yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların %50’sinin açıldığı devrede birinci, % 90’ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

 

Zeytinde zeytin kabuklubitine karşı zararlının 1. dölüne karşı çok yüksek popülasyonlar dışında uygulama yapılmamalıdır. Zararlının 2. dölünde ise bahçedeki zararlı yoğunluğu ve parazitlenme oranı göz önüne alınmalıdır. Uygulama yumurtaların %50’sinin açıldığı ve birinci dönem larvaların çoğunlukta olduğu zaman yaprak ve meyvelerin tamamının ıslanabileceği şekilde yapılır. Bu uygulama yeterlidir.

 

İncirde kanlı balsıraya karşı bulaşık emzik adedi %5’i geçtiği zaman, koşnilin %90’dan fazlası açıldığında uygulama yapılır. İlekleme tarihinden 1 hafta öncesi ve ileklemeyi takip eden 10 günlük süre içerisinde uygulama yapılmaz. Tek uygulama yeterlidir. Uygulama tercihen hasat sonu ekim ayı ortasında yapılmalıdır.

 

Nar beyazsineğine karşı yumurta, larva ve pupa sayılarının toplamı yaprak başına 10 ve üzeri ise uygulamaya karar verilir.

 

Gülde koşnile karşı ilkbaharda koşnilin beslenerek kabarmaya başlamasından itibaren henüz yumurtlama dönemine girmeden önce (nisan ortası ve mayısın ilk haftası) veya koşnilin yumurta açılımının en yüksek olduğu dönemde, birinci dönem larvalara uygulama yapılmalıdır.

 

Diğer Bilgiler

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: Pemena® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 7C olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Pemena®’yı aynı üretim sezonu içerisinde ikiden fazla sayıda uygulamayınız Uygulamanın tekranması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 7C harici ) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son uygulama ile hasat arasındaki süre

 

Domates

(Sera)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

50 ml/100 L su

(larva)

1 gün
Şeftali Dut kabuklubiti

(Pseudaulacaspis pentagona)

50 ml/100 L su

(larva)

14 gün
Patlıcan Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

50 ml/da

(larva)

3 gün
Biber

(Sera)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

50 ml/100 L su

(larva)

3 gün
Pamuk Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

50 ml/da

(larva)

28 gün
Zeytin Zeytin karakoşnili

(Saissetia oleae)

50 ml/100 L su

(larva)

 

14 gün
Zeytin kabuklubiti

(Parlatoria oleae)

Hıyar

(Sera)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

50 ml/100 L su

(larva)

3 gün
Kabak

(Sera)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

 

50 ml/100 L su

(larva)

 

1 gün
İncir Kanlı balsıra

(Ceroplastes rusci)

50 ml/100 L su

(larva)

 

3 gün
Nar Nar beyazsineği

(Siphoninus phillyreae)

50 ml/100 L su

(larva)

 

3 gün
Gül Gül koşnili

(Parthenolecanium spp.)

50 ml/100 L su

(larva)

 

3 gün

Ek bilgi

Bitki Adı

Biber (Sera), Domates (sera), Gül, Hıyar (Sera), İncir, Kabak (Sera), Nar, Pamuk, Patlıcan, Şeftali, Zeytin

Etkin Madde

Dut kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona), Gül koşnili (Parthenolecanium spp.), Kanlı balsıra (Ceroplastes rusci), Nar beyazsineği (Siphoninus phillyreae), Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci), Zeytin kabuklubiti (Parlatoria oleae), Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae)

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Formulasyon

EC (Emülsiyon konsantre)

Aktif Madde

100 g/l Pyriproxyfen