Padlock

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 116,2 g/l Clethodim

Formulasyon : Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj : 1 l

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

PADLOCK® geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere, yabancı otların genç dönemlerinde yıllık ve çok yıllık çimensi yabancı otlarla kendigelen (buğday-arpa) kültür bitkilerine karşı kullanılan seçici ve sistemik bir herbisittir. Uygulamadan sonra yapraklar tarafından derhal bünyeye alınır. Bitki dokusu içinde hareket ederek köklere kadar taşınır. İyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde yeterli su kullanınız. Özellikle kanyaş gibi çok yıllık otlarda rizomları etkileyerek tamamen kurutarak yeniden çimlenmesini engeller. Toprakta kalıntı bırakmadığından ürün münavebesinde problem çıkarmaz.

Uygulama Şekli

PADLOCK® çıkış sonrası, yabancı otların genç ve aktif büyüme dönemlerinde (2-6 yaprak) kullanılmalıdır. Kültür bitkileri ve yabancı otların kuraklık, soğuk vb. nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI YABANCI OT ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Padlock Şekerpancarı
Su ayrığı (Paspalum paspaloides)
80 ml/da 56 gün
Padlock Şekerpancarı
Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)
70 ml/da 56 gün
Padlock Şekerpancarı
Kanyas (Sorghum halepense)*
80 ml/da 56 gün
Padlock Şekerpancarı
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
60 ml/da 56 gün
Padlock Şekerpancarı
Benekli darıcan (Echinochloa colonum)
60 ml/da 56 gün
Padlock Soğan
Yumuşak başaklı kuş yemi (Phalaris paradoxa)
60 ml/da 42 gün
Padlock Soğan
Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)
60 ml/da 42 gün
Padlock Soğan
Kısa başaklı kuşyemi (Phalaris brachystachys)
60 ml/da 42 gün
Padlock Soğan
Delice (Lolium temulentum)
60 ml/da 42 gün
Padlock Pamuk
Yeşil kirpi darı (Setaria viridis)
75 ml / da 56 gün
Padlock Pamuk
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
75 ml / da 56 gün
Padlock Pamuk
Kanyaş (Sorghum halepense)(Rizomdan)
125 ml / da 56 gün
Padlock Pamuk
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
75 ml / da 56 gün
Padlock Pamuk
Benekli darıcan (Echinochloa colonum)
75 ml / da 56 gün
Padlock Mercimek
Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)
70 ml/da 56 gün
Padlock Mercimek
Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)
80 ml/da 56 gün
Padlock Mercimek
Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)
80 ml/da 56 gün
Padlock Domates
Kanyas (Sorghum halepense)*
80 ml / da 28 gün
Padlock Domates
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
60 ml / da 28 gün
Padlock Kanola Kısır yabani yulaf** (Avena sterilis) 70 ml/da 120 gün
Padlock Kanola Delice** (Lolium temulentum) 70 ml/da 120 gün
Padlock Kanola Yumuşak başaklı kuşyemi (Phalaris paradoxa) 70 ml/da 120 gün
Padlock Kanola Kendi gelen buğday*** (Triticum aestivum) 80 ml/da 120 gün

Ek bilgi

Aktif Madde

116,2 g/l Clethodim

Ambalaj

1 lt

Bitki Adı

Domates, Mercimek, Pamuk, Şekerpancarı, Soğan

Etmen Adı

Benekli darıcan (Echinochloa colonum), Darıcan (Echinochloa crus-galli), Delice (Lolium temulentum), Kanyaş (Sorghum halepense), Kanyaş (Sorghum halepense)(Rizomdan), Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare), Kendi gelen buğday (Triticum aestivum), Kısa başaklı kuşyemi (Phalaris brachystachys), Kısır yabani yulaf (Avena Sterilis), Su ayrığı (Paspalum paspaloides), Yapışkan ot (Setaria verticillata), Yeşil kirpi darı (Setaria viridis), Yumuşak başaklı kuş yemi (Phalaris paradoxa)

Formulasyon

Emülsiyon konsantre (EC)

Ürün Grubu

Bitki Koruma