PADLOCK®

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 116,2 g/l Clethodim

Formulasyon : Emülsiyon Konsantre (EC)

Ambalaj : 1 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

PADLOCK® geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere, yabancı otların genç dönemlerinde yıllık ve çok yıllık çimensi yabancı otlarla kendigelen (buğday-arpa) kültür bitkilerine karşı kullanılan seçici ve sistemik bir herbisittir. Uygulamadan sonra yapraklar tarafından derhal bünyeye alınır. Bitki dokusu içinde hareket ederek köklere kadar taşınır. İyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde yeterli su kullanınız. Özellikle kanyaş gibi çok yıllık otlarda rizomları etkileyerek tamamen kurutarak yeniden çimlenmesini engeller. Toprakta kalıntı bırakmadığından ürün münavebesinde problem çıkarmaz.

PADLOCK® çıkış sonrası, yabancı otların genç ve aktif büyüme dönemlerinde (2-6 yaprak) kullanılmalıdır. Kültür bitkileri ve yabancı otların kuraklık, soğuk vb. nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk Benekli darıcan

Darıcan

Yapışkan ot

Yeşil kirpi darı

(Echinochloa colonum)

(Echinochloa crus-galli)

(Setaria verticillata)

(Setaria viridis)

75 ml/da 56 gün
Kanyaş

(Rizomdan)

(Sorghum halepense) 125 ml/da
Kırmızı mercimek Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) 70 ml/da 56 gün
Kendi gelen buğday

Kendi gelen arpa

(Triticum aestivum)

(Hordeum vulgare)

80 ml/da
Şekerpancarı Darıcan

Benekli darıcan

(Echinochloa crus-galli) 

(Echinochloa colonum)

60 ml/da 56 gün
Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) 70 ml/da
Su ayrığı

Kanyaş*

(Paspalum paspalodes) 

(Sorghum halepense)

80 ml/da
Domates Darıcan (Echinochloa crus-galli) 60 ml/da 28 gün
Kanyaş* (Sorghum halepense) 80 ml/da
Soğan Kısır yabani yulaf**

Delice

Kısa başaklı kuşyemi

Yumuşak başaklı kuşyemi

(Avena sterilis)

(Lolium temulentum)

(Phalaris brachystachys)

(Phalaris paradoxa)

60 ml/da 42 gün
Kanola Kısır yabani yulaf**

Delice**

Yumuşak başaklı kuşyemi

(Avena sterilis)

(Lolium temulentum)

(Phalaris paradoxa)

70 ml/da 120 gün
Kendi gelen buğday*** (Triticum aestivum) 80 ml/da
Nohut Yabani yulaf**** (Avena fatua) 80 ml/da
Patates Darıcan****

Yapışkan ot****

(Echinochloa crus-galli)

(Setaria verticillata)

80 ml/da 35 gün

* Tohumdan gelen kanyaşlarda

** 1-3 yapraklı devresinde

*** 2-3 yapraklı devresinde

**** 4-6 yapraklı devresinde