ORİENTE®

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 85 g/l Pyroxasulfone

Formülasyon : Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

Ambalaj: 1 L, 5 L

Etiket Bilgisi  Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Oriente buğdayda dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı ekimden sonra buğdayın çıkış öncesi ve yabancı otların çıkış öncesi (pre-emergence) döneminde uygulanması gereken bir herbisittir. Ekim öncesinde iyi bir toprak hazırlığı yapılmış olmalıdır. Keseksiz olarak hazırlanan tarlaya buğday tohumları ideal ekim derinliğinde ekilmelidir. Buğday ile yabancı ot tohumları çimlenip toprak yüzeyine çıkmadan uygulama yapılmalıdır. Oriente bir toprak herbisiti olduğundan toprak nemi ve uygulama sonrası yağışlar bitki koruma ürününün etkisini arttırmaktadır.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ:

Oriente uygulanmış buğday tarlası, herhangi bir nedenden dolayı bozulursa bozulan alana tekrar buğday, 5 ay sonra mısır, ayçiçeği, kanola bitkileri ekilebilir. Diğer münavebe ürünleri için firmamıza danışınız.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testleri yapılmalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi
Buğday

(Ekmeklik)

Kokar ot (Bifora radians)

İnce delice (Lolium rigidum)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

150 ml/da

Çıkış öncesi