NEEMARİN®

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %5 Emamectin benzoate

Formulasyon : Suda Çözünebilir Granül (SG)

Ambalaj : 100 g, 400 g, 800 g, 1 kg

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Biber (sera – tarla), hıyar (sera), kornişon (sera) ve patlıcan (sera) – Pamuk yaprakkurdu: Uygulama 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde yapılmalıdır. Larvalar yaprak üzerine dağılmadan uygulama yapılmalıdır.

Domates (sera – tarla) ve biber (sera) – Yeşilkurt: Larvalar meyveye giriş yapmadan, 100 bitkiden 5 tanesinin bulaşık olması halinde hemen uygulamaya başlanır.

Bağ – Salkım güvesi: Salkım güvesine karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Eşeysel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, birinci dölde akşamüstü sıcaklıklarının iki gün üst üste 15°C’yi aşması ve süreklilik göstermesi, etkili sıcaklıkların toplamının 1. dölde 120 gd (gün derece), 2. dölde 520 (gd), 3. dölde 1047 gd’ye ulaşması, asmanın fenolojik olarak 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması ve yumurtalardan ilk larva çıkışı takip edilerek uygulama yapılır. Her dölde bir uygulama yapılır. Ancak 3. dölden itibaren yumurtlama devam edebileceğinden, yeni yumurta bulunduğu sürece ürünün etki süresi ve hasat tarihi de göz önüne alınarak uygulamalara devam edilir.

Bağ – Bağ tripsleri: Bağda ilkbaharda gözler uyanmaya başlayıp, ilk yapraklar görüldüğünde zararlının popülasyon yoğunluğu en az 2-3 trips ergin veya larva/yaprakçık olarak saptandığında uygulama yapılmalıdır. Asmanın yeşil aksamının tümüne uygulama yapılmasına özen gösterilmelidir. Bir uygulama yeterlidir.

Pamuk – Pamuk yaprakkurdu: Pamukta pamuk yaprakkurdu ile mücadelede en iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde uygulama yapılması uygundur. Zararlının dönem içindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-15 gün aralarla uygulama tekrarlanmalıdır.

Pamuk – Yeşilkurt: Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek, yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Karanfil – Pamuk yaprakkurdu: Üç metre uzunluğundaki bir sırada 5-6 adet larva veya 1 yumurta paketi bulunduğunda mücadeleye geçilmelidir. Uygulamadan iyi bir sonuç alabilmek için, uygulama 1-3 dönem larvalara karşı yapılmalıdır. İleriki dönemdeki larvalara karşı yapılan uygulamalarda yeterli sonuç alınamaz.

Karanfil – Yeşilkurt: 100 bitkiden 5 tanesinin bulaşık olması halinde derhal mücadeleye başlanır.

Zeytin – Zeytin fidantırtılı: Birinci ve ikinci dönem larvaların çoğunlukta olduğu ve popülasyon oluştuktan sonra uygulama başlanır.

Zeytin – Zeytin güvesi: Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin %10’unda canlı “yumurta+larva” olduğunda uygulama yapılır.

Nar – Harnup güvesi: Haziran sonu temmuz başında meyveler yaklaşık 3-5 cm. çapına geldiğinde, bulaşıklık oranı da % 5’in üzerinde ise bitki koruma ürününün etki süresine bağlı olarak 14 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

Elma, armut, ayva – Elma içkurdu: Elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Armut, ayva ve cevizde tahmin ve uyarı sistemi dikkate alınmaz.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Biber (Sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 30 g/da Larva 7 gün
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
Biber (Tarla) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 30 g/100 L su Larva 7 gün
Domates (Sera) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 30 g/100 L su Larva 7 gün
Domates (Tarla) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 30 g/100 L su Larva 7 gün
Bağ * Salkım güvesi (Lobesia botrana) 25 g/100 L su Larva 7 gün
Bağ tripsleri

(Rubiothrips vitis, Mycterothrips albidicornis, Mycterothrips tschirkunae, Thrips tabaci)

50 g/100 L su Larva, Ergin 14 gün
Hıyar (Sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 30 g/100 L su Larva 7 gün
Kornişon (Sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 30 g/100 L su Larva 7 gün
Patlıcan (Sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 30 g/100 L su Larva 7 gün
Pamuk Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 35 g/da Larva 7 gün

 

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 40 g/da Larva 21 gün
Karanfil (Kesme karanfil) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 30 g/100 L su Larva
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
Zeytin Zeytin fidantırtılı (Palpita unionalis) 30 g/100 L su Larva 14 gün
Zeytin güvesi (Prays oleae) 40 ml/100 l su Larva (Meyve dölü)
Nar Harnup güvesi (Ectomyelois ceratoniae) 30 g/100 L su Larva 14 gün
Elma Elma içkurdu (Cydia pomonella) 40 g/100 L su Larva 14 gün
Armut Elma içkurdu (Cydia pomonella) 40 g/100 L su Larva 14 gün
Ayva Elma içkurdu (Cydia pomonella) 40 g/100 L su Larva 14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.