MONTES®

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 62,5 g/L Rimsulfuron

Formülasyon : Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

Ambalaj: 100 ml, 200 ml

Etiket Bilgisi  Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Mısır: En iyi netice için Montes®  yabancı otların erken büyüme dönemlerinde (2-4 yapraklı yada 5-10 cm çap veya yükseklikte) kullanılmalıdır. Kanyaş (sorgum halepense) gibi rizomdan çoğalan çok yıllık yabancı otların kontrolü için uygulama, yabancı otun kardeşlenme döneminde yapılmalıdır. Uygulama esnasında mısır 1-8 gerçek yaprak döneminde olmalıdır. Mısırın sonraki dönemlerinde yapılan uygulamalarda fitotoksite görülebilir. En iyi netice için uygulamadan sonra 4 saat boyunca yağış olmaması gerekir.

Montes® şeker mısırında ve tohumluk üretimi yetiştiriciliğinde (ana-baba hatlarında) kullanılmamalıdır.

Montes® mısır ekimi sırasında ya da sıra arası toprak işlemesi sırasında sistemik organik fosforlu insektisitlerin kullanıldığı tarlalarda uygulanmamalıdır.

-Organik fosforlu bir insektisit ile mısırlarda uygulama yapıldıysa 7 gün içinde Montes® kullanılmamalıdır.

-Mısırda Montes® kullanıldıktan sonra 4 gün içinde bu organik fosforlu insektisitler uygulanmamalıdır.

-Yüksek hava sıcaklığı bazı hassas mısır çeşitlerinde geçici bir fitotoksitenin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu sebeple uygulamanın akşamüzeri yapılması önerilmektedir.

Domates: Montes® tohumdan yetiştirilen domateslerde bitkiler 2-3 yaprağa ulaştıktan sonra ya da şaşırtılarak yetiştirilen domates tarlalarında bitkiler şaşırtma şokunu atlattıktan ve yeni büyümeler başladıktan sonra yabancı otların erken büyüme dönemlerinde tek uygulama yapılır.

Üründe bir zarar ortaya çıkabileceğinden Montes®’i anormal hava şartları, kuraklık nedeni ile baskıya veya zararlı organizmalar tarafından zarara uğramış mısır veya domates bitkilerine tatbik etmeyiniz.

Fitotoksite: Montes® tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.

Ürün münavebesi: Montes®’in toprakta kalıcılığı kısadır. Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında mısır ve domatesten sonra normal ekim münavebesine giren her türlü bitki ekilebilir.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Mısır bitkisinde fitotoksite görülebileceğinden organik fosforlu insektisitlerle karışmamalıdır. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu
Mısır* İmam pamuğu

Kırmızı köklü tilki kuyruğu

Sirken

Hint keneviri

Darıcan

Sarı taş yoncası

Yer fesleğeni

Kirpi darı

Kanyaş

Yabani fiğ

(Abutilon theophrastii)

(Amaranthus retroflexus)

(Chenopodium album)

(Corchorus olitorus)

(Echinochloa crus-galli)

(Melilotus officinalis)

(Mercurialis annua)

(Seteria viridis)

(Sorghum halepense)

(Vicia sativa)

20 ml/da +

100 ml/da Laoca**

 

(Çıkış sonrası)

Domates Kırmızı köklü tilkikuyruğu

Darıcan

Semizotu

Kirpi darı

Kanyaş

Domuz pıtrağı

(Amaranthus retroflexus)

(Echinochloa crus-galli)

(Portulaca oleracea)

(Setaria viridis)

(Sorghum halepense)

(Xanthium strumarium)

20 ml/da +

100 ml/da Laoca**

 

(Çıkış sonrası)

*Şeker mısırında fitotoksik olduğundan kullanılmaz.

*Tohum üretimi için ekilen mısır tarlalarında kullanılmaz.

**Montes mutlaka beraberinde verilen Laoca (yayıcı-yapıştırıcı) ile kullanılmalıdır. Laoca dozu dekara 100 ml’dir.