MİRACLE® 25 WP

MİRACLE® 25 WP

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %25 Tebuconazole

Formulasyon : Islanabilir Toz (WP)

Ambalaj : 250 g, 600 g, 1 kg, 3 kg

Etiket Bilgisi  Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-14 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Elma küllemesi:

1.uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde

2.uygulama: Çiçek taç yapraklarının %60-70’i döküldüğünde

3 ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Elma karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Armut:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır)

2.uygulama: Beyaz rozet döneminde

3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4.ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün ara ile uygulanır.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Kayısı):

1.uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)

2.uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

Buğday sarı pas: Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 10-14 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Buğdayda septorya yaprak lekesi: Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir.

Yer fıstığında serkospora erken yaprak lekesine karşı uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır ve hasada kadar devam edilebilir.

Narda phytophthora kök ve kök boğazı çürüklüğüne karşı uygulamaya hastalığın görüldüğü bahçelerde ilk belirtiler görüldüğünde başlanır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Genellikle yüksek derecede asidik ve bazik formülasyonlarla karıştırılmaz. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

Uygulama Dozu

7 gün

100 L su

Dekara*

50 g/100 L su

25 g/da

Elma Külleme

(Podosphaera leucotricha)

25 g/100 L su 14 gün
Karaleke

(Venturia ineaqualis)

25 g/100 L su 14 gün
Armut Karaleke

(Venturia prinia)

25 g/100 L su 14 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası

(Monilinia laxa)

60 g/100 L su 14 gün
Buğday Sarı pas

(Puccinia sitriiformis)

75 g/da 35 gün
Septorya yaprak lekesi

(Septoria tritici)

Yer fıstığı Serkospora erken yaprak lekesi

(Cercospora arachidis)

50 g/da 14 gün
Nar Phytophthora kök ve kök boğazı çürüklüğü

(Phytophthora spp.)

60 g/100 L su 14 gün