MİRACLE® 25 EC

MİRACLE® 25 EC

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 250 g/L Tebuconazole

Formulasyon : Emülsiyon Konsantre (EC)

Ambalaj : 1 L

Etiket Bilgisi  Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine göre ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Buğdayda tahıl küllemesi: İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla buluşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

Buğday sarı pas: Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 10-14  gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Turunçgilde kahverengi leke: Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır.

Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcakların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Bağ küllemesi: 

1.Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2.Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3.Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4.ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Yerfıstığı serkospora erken yaprak lekesi: Uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, hasada kadar devam edilebilir.

Diğer Bilgiler

KARIŞILABİLİRLİK DURUMU: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Buğday Tahıl küllemesi

(Erysiphe graminis)

 

Sarı pas

(Puccinia striiformis)

75 ml/da

 

 

75 ml/da

35 gün
Domates Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

Uygulama Dozu

7 gün

100 L su

Dekara**

50 ml/100 L su

25 ml/da

Yaprak küfü

(Fulvia fulva)

50 ml/100 L su
Turunçgiller Kahverengi leke

(Alternaria alternata f.sp.citri)

100 ml/100 L su 21 gün
Bağ* Külleme

(Erysiphe necator)

40 ml/100 L su 21 gün
Yerfıstığı Serkospora erken yaprak lekesi

(Cercospora arachidis)

50 ml/da 21 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.