Miracle 25 EC

Miracle 25 EC

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 250 g / L Tebuconazole

Formulasyon : Emülsiyon konsantre (EC)

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Ergosterol biyosentez zincirinde birden fazla yerde etki eder. Yani fungusların metabolizmasını birden fazla yerde sekteye uğratır. Sistemik özelliğinden dolayı tebuconazole bitkiye nüfuz eder ve yaprak dokusu içinde devamlı ve homojen bir şekilde dağılır. Bu özelliği sayesinde ilacın uygulandığı yüzeyler yanında yeni gelişen sürgün ve yapraklarda uzun süre enfeksiyonlardan korunur. Tebuconazole ün koruyucu, tedavi edici bazı durumlarda da eradike edici özelliği vardır. Bu yüzden yaprağa girmiş bulunan ve hatta hastalık semptomlarının görülmeye başladığı dönemde bile iyi bir kontrol sağlar. Bu üstün özelliklerinin yanında; geniş etki alanlı bir fungisittir, bir çok kültür bitkisinde kullanılabilir, entegre mücadele programlarına uygundur.

Uygulama Şekli

Buğdayda tahıl külleme: Külleme hastalığının belirtileri uygun koşullarda her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksama bitki koruma ürünü uygulamasına başlanmalıdır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa ikinci uygulama yapılabilir.

Buğdayda sarı pas: Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ürünün etki süresi de dikkate alınarak (21 gün aralıklarla) ikinci uygulama yapılabilir.

DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Domates (Sera) Kurşuni küf: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. İlaçlamalar 10 gün arayla yapılmalıdır.

Turunçgilde kahverengi leke: Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

BAĞ KÜLLEMESİ:
1.ilaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
2.ilaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
3.ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde, 4. ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Yerfıstığı serkospora erken yaprak lekesi: Uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, hasada kadar devam edilebilir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Yüksek derecede asidik ve bazik formülasyonlar dışındaki formülasyonlarla karışabilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Miracle 25 EC Yer fıstığı
Serkospora erken yaprak lekesi (Cercospora arachidicola)
50 ml / da 21 gün
Miracle 25 EC Turunçgiller
Kahverengi leke hastalığı (Alternaria alternata f.sp citri)
100 ml / 100 L su 21 gün
Miracle 25 EC Domates
Yaprak küfü (Fulvia fulva)
50 ml / 100 L su 7 gün
Miracle 25 EC Domates
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
50 ml / 100 L su 7 gün
Miracle 25 EC Buğday
Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis)
75 ml / da 35 gün
Miracle 25 EC Buğday
Sarı pas (Puccina striiformis)
75 ml / da 35 gün
Miracle 25 EC Bağ*
Külleme (Uncinula necator)
40 ml / 100 L su 21 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

250 g / L Tebuconazole

Formulasyon

Emülsiyon konsantre (EC)

Bitki Adı

Bağ*, Buğday, Domates, Turunçgiller, Yer fıstığı

Etmen Adı

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani), Kahverengi leke hastalığı (Alternaria alternata f.sp citri), Külleme (Uncinula necator), Sarı pas (Puccina striiformis), Serkospora erken yaprak lekesi (Cercospora arachidicola), Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis), Yaprak küfü (Fulvia fulva)