MEGAHİX®

Kategori : Bitki Gelişim Düzenleyicileri

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 50 g/l Mepiquat chloride

Formulasyon : Suda Çözünen Konsantre (SL)

Ambalaj : 1 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Pamukta kullanımı: Pamukta arzu edilmeyen aşırı büyümeyi önler ve gelişmeyi düzenler.

Sağladığı yararlar: Koyu yeşil yaprak rengi, boğum aralarının kısalması ile buna bağlı olarak derli toplu bir bitki olur. Böylece sıra araları daha geç kapanır. Güneş ışınları bitkiye daha iyi nüfuz eder ve alt dallardaki kozalara kadar ulaşır. Bitkinin alt kısımlarında daha iyi bir hava sirkülasyonu oluşur ve böylece koza çürüklüğü önemli ölçüde azalır. Haşere kontrolü ve mücadelesi daha basit ve etkili olarak yapılabilir. Daha az tarak ve elma dökümü, daha iri kozalar, kozaların daha erken olgunlaşması ve erken hasat olur.

Uygulamada nelere dikkat edilmeli: Etkilerinden tam anlamıyla yararlanabilmek için,

– Pamuk tarlalarında yabancı ot ve haşere mücadelesi zamanında yapılmalıdır.

– Bitkinin normal gübre ihtiyacı karşılanmalıdır, normal sulama düzenine uyulmalıdır.

Kullanma zamanı: En uygun kullanma zamanı çiçeklenme başlangıcı ile bunu takip eden iki haftalık süre içerisindedir. Yukarıda belirtilen uygulama zamanı sulama imkanlarına göre 3-5 gün önceye veya sonraya alınabilir.

Uygulama dozu: Genel olarak bir defada ve 100 ml/da dozda uygulanır. Uygulanan tarlada anormal derecede vejetatif bir gelişme olursa, birinci tatbikattan 3-4 hafta sonra 50 ml/da dozda ikinci bir uygulama yapılması tavsiye edilir.

Parçalı uygulama: Yüksek dozda bir defa kullanımı yerine bu dozun 3 veya 4’e bölünerek pamuğun tarak döneminden itibaren düşük dozlarda kullanılması da mümkündür. Böylece tarak başlangıcından itibaren bitkiyi kontrol altına alır ve tarak dökülmesini azaltır. Parçalı uygulama sayesinde sulama imkânı kısıtlı veya düzensiz olan veya fazla boylanmayan pamuklarda da kullanılabilir ve sağladığı faydalardan istifade edilebilir.

Parçalı uygulamada dozları:
1. uygulama: 25 ml/da (Tarak başlangıcı)
2. uygulama: 25-50 ml/da (1. suyun önüne veya gelişme zayıfsa sudan sonra)
3. uygulama: 25-50 ml/da (2. uygulamadan 7-14 gün sonra veya 2. suyun önüne)
4. uygulama: 25 ml/da (Pamukta büyüme devam ediyorsa yapılır).

Yer aletleri ile dekara en az 20 litre su ile atılmalıdır veya uygulama zamanı diğer haşere ilaçlarının uygulama zamanına tesadüf ediyorsa haşere ilaçları ile karışım halinde kullanılmalıdır.

Soğan ve sarımsakta kullanımı: Soğan ve sarımsakta verim artışı sağlar.

Kullanma zamanı: Tohumdan baş soğan üretiliyorsa en uygun kullanma zamanı ekimden 3-3,5 ay sonradır. Bu dönemde soğan genellikle 4-5 yapraklı olup, 20-25 cm boydadır ve baş bağlamaya başlamıştır. Arpacıktan baş soğan üretiliyorsa, kullanma zamanı arpacık ekiminden yaklaşık 2,5 ay sonradır. Sarımsakta kullanma zamanı arpacık soğanında olduğu gibidir. Gerek soğan ve gerekse sarımsakta dikkat edilmesi gereken husus baş bağlama başlangıcında kullanılmasıdır.

Yerfıstığında kullanımı: Yerfıstığında verim artışı sağlar. Yapılan denemeler verim artışının %25-30 oranında olduğunu göstermiştir. Çiçeklenme başlangıcı ile tam çiçek dönemi arasında kullanılabilir. En iyi netice tam çiçeklenme döneminde yapılan uygulamalardan alınmıştır. Yerfıstığında 1 defada ve 150 ml/da dozda kullanılır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Uygulama Amacı Uygulama Dozu ve Dönemi
Pamuk Aşırı büyümeyi önler, erkencilik sağlar. 100 ml/da

Çiçek başlangıcı ve çiçek doruğu arasında veya tarak başlangıcından itibaren 25-50 ml/da, 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama yapılır.

Soğan ve Sarımsak Verim artışı sağlar. 100 ml/da

Tohumdan üretilen soğanda ekimden 3-3,5 ay sonra, soğan 4-5 yapraklı iken, arpacıktan üretilen soğanda ekimden yaklaşık 2,5 ay sonra

Sarımsakta uygulama dikimden yaklaşık 2,5 ay sonra

Yerfıstığı Verim artışı sağlar. 150 ml/da

Çiçek başlangıcı ile tam çiçek dönemi arasında