Maico®

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 200 g/l Tebuconazole + 120 g/l Azoxystrobin

Formulasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

Etiket Bilgisi

Kategoriler: , ,

Açıklama

Uygulama Şekli

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
Domates (sera) ve biberde (sera) patlıcangillerde küllemeye karşı uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır.

Hıyarda (sera) kabakgillerde küllemeye karşı hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamalara 10 gün ara ile devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 ?’nin üstünde ve orantılı nemin de %50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilir. Bir serada azami 3 uygulama yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
MAİCO® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1,3 ve C3,11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MAİCO®’nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1,3 ve C3,11 harici ) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Maico Domates (sera) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 125 ml/100 l su 3 gün
Maico Biber (Sera) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 125 ml/100 l su 3 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

200 g/l Tebuconazole + 120 g/l Azoxystrobin

Formulasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Bitki Adı

Biber (Sera), Domates (sera), Hıyar (Sera)

Etmen Adı

Kabakgillerde Külleme (Erysiphe cichoracearum), Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica)