MAİCO®

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 200 g/l Tebuconazole + 120 g/l Azoxystrobin

Formulasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj : 250 ml, 500 ml, 1 L

Etiket Bilgisi  Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Domates (sera) ve biberde (sera) patlıcangillerde küllemeye karşı uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır.

Hıyarda (sera) kabakgillerde küllemeye karşı hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamalara 10 gün ara ile devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 ℃’nin üstünde ve orantılı nemin de %50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilir. Bir serada azami 3 uygulama yapılmalıdır.

Buğdayda sarı pas hastalığına karşı Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi ilaçlı su ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı ilaçlama yapılmamalıdır.

Buğdayda septorya yaprak lekesine karşı İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Hastalık belirtileri ilk görüldüğünde uygulamalara başlanır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir.

Buğdayda tahıl küllemesine karşı külleme hastalığının belirtileri uygun koşullarda her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır.

Antepfıstığında karazenke karşı 1. Uygulama: Koruyucu fungisitlerle mücadele yapılacaksa, uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fungisitlerle mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca, tedavi edici fungisitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama yapılabilir. 2. Uygulama ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün özelliği, etki süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak yapılır.

Fındıkta küllemeye karşı hastalık bahçede ilk defa çıkıyorsa, belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise meyve (çotanak) bağlama döneminde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ikinci ve diğer İlaçlamalara 12 gün arayla hasada kadar devam edilir. Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Çeltik yanıklığına karşı tohum ve yeşil aksam ilaçlaması şeklinde kimyasal mücadele yapılır. Tohum ilaçlaması mutlaka koruyu olarak yapılmalıdır. Yeşil aksam ilaçlamasında, hastalığın ilk belirtileri görülür görülmez veya hava koşulları hastalık gelişmesine uygun şekilde gidiyorsa hemen başlatılmalıdır. Gerekirse bitki koruma ürününün etki süresine ve hava koşullarına bağlı olarak ikinci veya üçüncü ilaçlama uygulanmalıdır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates

(sera)

Patlıcangillerde külleme

(Leveillula taurica)

125 ml/100 L su 3 gün
Biber

(sera)

Patlıcangillerde külleme

(Leveillula taurica)

125 ml/100 L su 3 gün
Hıyar

(sera)

Kabakgillerde külleme

(Erysiphe cichoracearum)

100 ml/100 L su 3 gün
Buğday Sarı pas

(Puccinia striiformis)

75 ml/da 56 gün
Septorya yaprak lekesi

(Septoria tritici)

75 ml/da
Tahıl küllemesi

(Erysiphe graminis)

75 ml/da
Antepfıstığı Antepfıstığında karazenk

(Pseudocercospora pistacina)

75 ml/100 L su 21 gün
Fındık Külleme

(Erysiphe sp.)

100 ml/100 L su 28 gün
Çeltik Çeltik yanıklığı

(Pyricularia oryzae)

75 ml/da 35 gün