Magical 250 EC

Magical 250 EC

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 250 g/l Difenoconazole

Formulasyon : Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj : 500 ml, 100 ml, 250 ml
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Yeşil aksama tatbik edilen sistemik triazol grubu bir fungisittir. Elma ve armutta Karaleke-Venturia spp., mücadelesinde hem meyve, hem de yapraklarda üstün koruyucu ve tedavi edici özelliklere sahip bir ilaçtır. Lokal sistemik ve güçlü translaminar etkiye sahiptir. İlaçlamadan sonra 2 saat gibi kısa bir sürede atıldığı yerden süratle bitki bünyesine dahil olur, yaprağın her tarafına dağılır.

Uygulama Şekli

Elma karalekesi:

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce),

2. uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),

3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Armut karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce),

2.uygulama: Beyaz rozet döneminde,

3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

Şekerpancarı yaprak leke hastalığı: Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5’inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Şekerpancarı küllemesi: Hastalık belirtileri görülünce uygulamaya başlanır ve ihtiyaca göre 20 gün ara ile devam edilir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Magical 250 EC kendinden önce uygulanan veya tank karışımı olarak kullanıldığı bitki koruma ürünlerinden etkilenmez. İhtiyaç halinde diğer bitki koruma ürünleri ile fiziksel karışabilirlik durumu söz konusu ürüne az miktarda Magical 250 EC ilave edilmek suretiyle kontrol edilebilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Magical 250 EC Şekerpancarı
Yaprak leke hastalığı (Cercospora arachidis)
30 ml / da 14 gün
Magical 250 EC Şekerpancarı
Külleme (Erysiphe betae)
20 ml / da 14 gün
Magical 250 EC Elma
Karaleke (Venturia inaequalis)
10 ml / 100 L su 14 gün
Magical 250 EC Armut
Karaleke (Venturia pyrina)
10 ml / 100 L su 14 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

250 g/l Difenoconazole

Formulasyon

Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj

500 ml, 100 ml, 250 ml

Bitki Adı

Armut, Elma, Şekerpancarı

Etmen Adı

Karaleke (Venturia inaequalis), Karaleke (Venturia pyrina), Külleme (Erysiphe betae), Yaprak leke hastalığı (Cercospora arachidis)