LYDIA®

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 240 g/l Isoxaflutole + 240 g/l Cyprosulfamide (safener)

Formulasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj: 500 ml, 1 L

Etiket Bilgisi  Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

LYDIA® nohut ve mısırda dar ve geniş yapraklı yabancıotlara karşı ekimden sonra çıkış öncesi kullanılan sistemik bir herbisittir. LYDIA®’nın aktif maddesi Isoxaflutole hem yaprak hem de kökler tarafından alınır ve yabancıot bünyesinde hem floem hem de ksilemde taşınır. Uygulamadan beklenen yüksek etkinin alınabilmesi için tarla tesviye edilerek, toprak yüzeyi keseksiz, düz ve iyi hazırlanmış olmalıdır. Uygulama rüzgarsız ve sakin bir havada, ekimden sonra toprak nemini kaybetmeden dekara 30-40 litre su gidecek şekilde yapılmalıdır. Doz bindirmelerinden kaçınmak için, yastıklama bölgelerindeki dönüşlerde ilaçlama düzeneği kapatılmalı, tarla içinde hatlar iyi takip edilmelidir. Organik madde miktarı düşük (%1,5’den az) ve toprak pH’sının 7,5 ve üzerinde olduğu kumlu, geçirgen topraklarda doz bindirmelerinin yapıldığı alanlarda çıkan nohut ve mısır bitkilerinde geçici renk açılmaları görülebilir.  

LYDIA®’dan sonra ikinci ürün olarak mısır kuruya ekilecekse ekimden sonra yapılacak sulama şekli yağmurlama sulama olmalıdır. LYDIA®’nın nohut ve mısırdan sonra ekilecek münavebe ürünlerine olumsuz bir etkisi yoktur.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi
Nohut Sirken

Yabani hardal

Tarla köpek papatyası

(Chenopodium album)

(Sinapis arvensis)

(Anthemis arvensis)

25 ml/da

 

Çıkış öncesi

Mısır Köpek üzümü

İmam pamuğu

Şeytan elması

Yabani bamya

Yapışkan ot

Yeşil kirpi darı

(Solanum nigrum)

(Abutilon theophrastii)

(Datura stramonium)

(Hibiscus trionum)

(Setaria verticillata)

(Setaria viridis)

40 ml/da

 

Çıkış öncesi