LOBETEC®

Kategori : Feromonlar

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : Her bir feromon kapsül (yayıcı) 210 mg (E,Z)-7,9-dodecadien-1-yl acetate

Formülasyon : Feromon

Etiket Bilgisi  Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Zararlı yoğunluğuna bağlı olarak dekara 40 yayıcı kapsül kullanılmalıdır. Ürün, ilk uçuştan itibaren asılmalı hasata kadar kalmalıdır. İlk uçuşu tespit etmek için gözlemleme tuzakları erkenden asılmalıdır.

Optimum sonuç almak için homojen dağılım yapılmalıdır. Çeşide bağlı olarak ve güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmasına izin vermeden yayıcıları 1-2 metre yükseğe asınız, yayıcının kırılmasını önlemek için fazla sıkmayınız. Güneşe maruz kalan demir teller üzerine uygulamayınız. Erginlerin bitişik alanlardan girişini engellemek için bağ kenarlarına %5-10 oranında ürün asılması tavsiye edilir. Düzenli olarak zarar değerlendirmeleri yapılmalıdır. Belirlenen eşiğin üzerinde olması durumunda tamamlayıcı uygulamalar yapılmalıdır.

Uygulama alanına 80-100 m’den daha yakın bir ilaçlı bağ varsa, buradan çiftleşmiş dişi bireylerin göçünü ve bulaşmayı engellemek yani izolasyonu sağlamak gerekmektedir. Bu nedenle, çiftleşmeyi engelleme yönteminin uygulandığı bağa sınır olan bağlara da 30 m genişliğinde feromon çubuklar asılarak tampon bölge oluşturulmalıdır.

Pestisit kullanımı yayıcı kapsüllerin çalışmasına zarar vermez. Bu sebeple gerekli durumlarda uygulama yapılabilir.

Ürünün sürekli olarak birkaç yıl boyunca uygulanmasıyla popülasyondaki azalmaya ulaşılabilir. Popülasyon düşük seviyelere düşürüldüğünde, sadece çiftleşmenin bozulması ile pratik olarak kontrol edilebilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu
Bağ* Bağ salkım güvesi

(Lobesia botrana)

40 adet feromon kapsül /da