Latis

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 100 g/l Azoxystrobin + 80 g/l Tetraconazole

Formulasyon : Suspo-Emülsiyon (SE)
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Uygulama Şekli

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürününü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalış durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam ediliri. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇ MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemlerini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
Buğdayda sarı pas: Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanmaktadır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kapanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse bitki koruma ürününün etki süresi de dikkate alınarak ikinci uygulama yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
LATİS® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3,11 ve G1,3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için LATİS®’in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3,11 ve G1,3 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Latis Buğday
Sarı pas (Puccina striiformis)
125 ml/da 42 gün
Latis Nohut Nohut antraknozu (Ascochyta rabiei) 125 ml/da 28 gün
Latis Şekerpancarı Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola) 125 ml/da 42 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

100 g/l Azoxystrobin + 80 g/l Tetraconazole

Formulasyon

Suspo-Emülsiyon (SE)

Bitki Adı

Buğday, Nohut, Şekerpancarı

Etmen Adı

Nohut antraknozu (Ascochyta rabiei), Sarı pas (Puccina striiformis), Şekerpancarı yaprak lekesi (Cercospora beticola)