KIBELE® 490 SC

KIBELE® 490 SC

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 400 g/l Metamitron + 55 g/l Ethofumesate + 35 g/l Phenmedipham

Formulasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj : 1 L, 5 L

Etiket Bilgisi   Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

KIBELE® 490 SC yabancı otların kökleri ve yaprakları vasıtasıyla bünyelerine girer. Birinci uygulama yabancı otların kotiledon ile 2 gerçek yaprak dönemi arasındaki dönemde uygulanır. İlk uygulamadan 7-10 gün sonra yabancı ot çıkışı olmasa dahi ikinci uygulama yapılır.

KIBELE® 490 SC’nin aktif hale gelmesi için uygulamanın nemli toprağa yapılması, uygulamadan sonra yeterli miktarda yağışın düşmesi veya yağmurlama sulamanın yapılması gerekmektedir. Stres altındaki şeker pancarına uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

EKİM NÖBETİ:

Şeker pancarı hasadından sonra her türlü kültür bitkisi ekilebilir. Tarlanın herhangi bir sebepten dolayı erken bozulması halinde, tarlaya şeker pancarı veya hayvan pancarı ekilebilir. Tarlanın herhangi bir sebepten dolayı erken bozulması halinde, tarla 15-20 cm derin sürülmek kaydı ile mısır ve patates ekilebilir. Uygun olmayan çevre koşullarında özellikle kışlık buğday olmak üzere, sonrasında ekilen bitkilere zarar verebilir. Şayet son uygulama ile bir sonraki ekilecek bitkinin ekim tarihi arasında ortalamanın altında yağış gerçekleşmişse buğday ekiminden önce derin toprak işleme yapılması önerilir.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi
Şeker pancarı Kırmızı köklü tilki kuyruğu

Sirken

Yatık sirken

Duvar kazayağı

Yabani hardal

Yabani marul

Bambul otu

(Amaranthus retroflexus)

(Chenopodium album)

(Chenopodium vulvaria)

(Chenopodium murale)

(Sinapis arvensis)

(Lactuca serriola)

(Chrozophora tinctoria)

1. uygulama: 300 ml/da

 

Kotiledon ile 2 gerçek yaprak dönemi arasında

 

2. uygulama: 300 ml/da

 

1. uygulamadan

7-10 gün sonra