KALSIMEKS®

KALSIMEKS®

Kategori : Vitamin & Mineral

Ürün Grubu : Hayvan Sağlığı

Hayvan Türü : At-sığır, tay-dana, koyun-keçi, köpek

Ticari Takdim Şekli : Karton kutu içinde 100 ml ve 250 ml’lik renksiz, şeffaf tip 2 cam şişelerde, gri renkli bromobutil tıpa ve mavi renkli flip off kapaklı şekilde satışa sunulmaktadır.

Etkin Madde : 190 mg (17,69 mg kalsiyum eşdeğeri) Kalsiyum glukonat, 45 mg (3,68 mg kalsiyum eşdeğeri) Kalsiyum glukoheptonat, 60 mg (15,32 mg magnezyum eşdeğeri) Magnezyum klorit, 4 mg Butofosfan

Kategoriler: ,

Açıklama

Kullanım Şekli

Kalsimeks Enjeksiyonluk Çözelti, berrak, hafif sarımsı renkte steril bir enjeksiyonluk çözeltidir.

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR

Kalsimeks Enjeksiyonluk Çözelti; sığır, at, koyun, keçi ve köpeklerde kalsiyum, magnezyum ve fosfor yetersizliğinden
kaynaklanan akut ve kronik metabolizma bozukluklarının korunma ve tedavisinde kullanılır.
Sığırlarda: hipokalsemik felçler (doğum humması, paresis puerperalis), tetaniler (gebelik veya laktasyon tetanisi, seyahat, ahır, çayır tetanileri), bileşimindeki minerallerin eksikliğine bağlı hastalıklar (raşitizm, osteomalasi), alerjiler, anaflaksi, dekubitus yaraları, zehirlenmeler, nevrozlar, puerperal hemoglobinuri ve yeni doğanlarda gelişme yetersizliğinde
Atlarda: tetaniler, bileşimindeki minerallerin eksikliğine bağlı hastalıklar (raşitizm, osteomalasi), morbus makulosus,
alerjiler, dekubitis vakaları, zehirlenmeler, nevrozlar ve yeni doğanlarda gelişme yetersizliğinde
Koyun ve keçilerde: Osteomalasi, asetonuri, belli bir nedene dayanmayan dekubitus yaralarında, bileşimindeki minerallerin eksikliğinden meydana gelen metabolizma bozukluklarında, zehirlenmeler, nevrozlar ve yeni doğanlarda gelişme yetersizliğinde
Köpeklerde: eklampsia, urtiker, anaflaksi, hematurilerde, raşitizm, osteomalasi, alerjiler, zehirlenmeler ve nevrozlarda kullanılır.
Genel olarak tüm hedef türlerde kloroform, karbontetraklorür, organik fosforlu insektisitler başta olmak üzere kurşun,
civa, bakır, kalay, kadmiyum gibi metallerden kaynaklanan zehirlenmelerde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Kalsimeks Enjeksiyonluk Çözelti, veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Sığır, at, koyun, keçi ve köpeklere kas içi (i.m), damar içi (i.v) ve deri altı (s.c) yolla uygulanır. Farmakolojik doz; 22,62 mg/kg canlı ağırlık kalsiyum, 15,32 mg/kg canlı ağırlık magnezyum, 4 mg/kg canlı ağırlık butafosfandır. Pratik doz tablosu aşağıdaki gibidir:

Hedef Hayvan Türü Canlı Ağırlık Kalsimeks Enj. Çöz. Dozu Uygulama yolu
Sığır-At 300-500 kg 300-500 ml Kas içi (i.m)
Damar içi (i.v)
Deri altı (s.c)
Dana-Tay 50-100 kg 50-100 ml Kas içi (i.m)
Damar içi (i.v)
Deri altı (s.c)
Koyun-Keçi 50-100 kg 50-100 ml Kas içi (i.m)
Damar içi (i.v)
Deri altı (s.c)
Köpek 5-20 kg 5-20 ml Kas içi (i.m)
Damar içi (i.v)
Deri altı (s.c)

 

Hafif hayvanlarda düşük doz, ağır hayvanlarda yüksek doz seçilmelidir. Çözelti kullanılmadan önce vücut sıcaklığında olmalıdır. Büyük hayvanlarda dozun yarısı yavaş damar içi, yarısı deri altı olmak üzere verilebilir. Küçük hayvanlarda ise kas içi uygulama tercih edilmelidir. Deri altı enjeksiyonunda doz birkaç farklı bölgeye enjekte edilmelidir.
Hipokalsemik felçler ve dekubitus vakalarında her 6 saatte bir, yatan hayvan ayağa kalkıncaya veya ayakta durabilir hale gelinceye kadar ilaç uygulaması tekrarlanmalıdır. Hastalığın tekrarı halinde başarı elde edinceye kadar tedaviye devam edilir. Uygulamanın süresi ve periyodu hususu veteriner hekimin önerilerine göre belirlenir.

Ek bilgi

Ürün Grubu

Hayvan Sağlığı

Hayvan Türü

At, Dana, Keçi, Köpek, Koyun, Sığır, Tay

Ticari Takdim Şekli

Karton kutu içinde 100 ml ve 250 ml’lik renksiz, şeffaf tip 2 cam şişelerde, gri renkli bromobutil tıpa ve mavi renkli flip off kapaklı şekilde satışa sunulmaktadır.

Etkin Madde

190 mg (17,69 mg kalsiyum eşdeğeri) Kalsiyum glukonat, 45 mg (3,68 mg kalsiyum eşdeğeri) Kalsiyum glukoheptonat, 60 mg (15,32 mg magnezyum eşdeğeri) Magnezyum klorit, 4 mg Butofosfan

Canlı Ağırlık

300-500 kg, 5-20 kg, 50-100 kg

Kalsimeks Enj. Çöz. Dozu

300-500 ml, 5-20 ml, 50-100 ml

Uygulama Yolu

Kas içi (i.m) Damar içi (i.v) Deri altı (s.c)