Huckney

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 480 g/l Mesotrione

Formulasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN ÖZELLİKLERİ:
HUCKNEY, mısır tarlalarındaki tek yıllık geniş yapraklı yabancıotları başarıyla kontrol eden, yeni geliştirilmiş “mesotrione” etkili maddesini süspansiyon konsantre formulasyonda ihtiva eden seçici bir yabancıot ilacıdır.

HUCKNEY esas itibariyle yeşil aksamdan (yaprak, gövde) ve çıkış öncesi uygulamalarda köklerden alınırr, bitkilerin iletim dokularında (hem ksilem hem de floemde) süratle taşınır. İlacın etkili maddesi mesotrione; yabancıotlarda direkt olarak karotinoid biosentezini durdurur ve bitkileri ölüme götüren klorofil maddesinin parçalanmasını sağlar. Çıkış sonrası ilaçlamalarda yabancıotlarda ilk belirtiler 5-7 gün içinde ortaya çıkar; yaklaşık 14 gün sonra yabancıotlar tamamen ölür.

Uygulama Şekli

Uygulama zamanı: Mısırın her döneminde güvenle kullanılabilir. Çıkış sonrası uygulamalarda, mısır bitkisinde zayıf kütiküla oluşumu, zayıf toprak yapısı, uygulamadan sonra soğuk ve nemli, son derece kurak hava koşulları ve gece gündüz arasındaki aşırı sıcaklık farklılıkları gibi nedenlerden dolayı oluşan stres koşulları altında mısır bitkisinde yapraklarda hafif renk açılması görülebilir ancak bu durum geçici olup verimde herhangi bir olumsuzluğa neden olmaz.

İlaçlama aletinin kalibrasyonu: Tarla ilaçlamalarında kullanılan bilinen klasik ilaçlama aletleri ile 2-3 atmosfer basınçla atılmalıdır. İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır. İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alan düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır. Dekara kullanılacak su miktarı 25-30 litre kadardır.

Bitki koruma ürününün uygulamaya hazırlanması: Tavsiye dozu üzerinden bir depo için hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ilaçlı su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur. İlaç suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-30 litre olmalıdır. Hazırlanan ilaçlı mahlül bekletilmeden kullanılmalıdır. Uygulama sırasında ilacın rüzgar ile çevredeki şeker pancarı, bakla, sebze, bağ ve meyve alanlarına taşınması engellenmelidir.

Bitki toleransı: HUCKNEY sadece mısırda kullanılmak üzere geliştirilen özel bir yabancıot ilacıdır. Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında mısır tarafından iyi tolere edilir. Tohumluk üretilen mısırlarda ve kendileme hatlarda kullanılabilir. Bu durumda mutlaka hibrid üreticisinin önerilerine uyulmalıdır. Tatlı mısır ve patlatmalık (popcorn) mısır çeşitlerinde kullanılmaz.

Münavebe ve tekrar ekim: Herhangi bir nedenle mısır çıkışı olmaz ise hemen tekrar mısır ekilebilir. Münavebe bitkisi olarak toprak işlemesinden sonra kışlık buğday, kolza ve ayçiçeği ekilebilir.

DİKKAT : Şekerpancarı, bezelye ve bakla ekimi Huckney uygulamasından 18 ay sonra ve toprak işlemesinden sonra yapılabilir. Mısır ekimini takiben münavebe bitkisi olarak şekerpancarı ve sebzeler ekilemez. Yabancıotlar ve mısır ıslak iken ilaçlama yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
Huckney
 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F2 28 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Huckney’in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekranması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F2 28 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Karışabilirlik: Huckney mısır bitkisinde yaygın olarak kullanılan herbisit ve yaprak gübreleri ile karışabilir ise de tank karışımı olarak yapılacak bu türlü geniş uygulamalardan önce mutlaka küçük uygulamalarla bitki toleransının ve karışım durumunun saptanması tavsiye edilir. Uygun olmayan hava koşullarında, çıkış sonrası olarak kullanılacak diğer ilaçlarla tank karışımı yapmaktan kaçınılmalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

HUCKNEY’in Oilplus gibi yayıcı yapıştırıcılarla karışım yapılarak kullanılması tavsiye edilir. Yayıcı yapıştırıcının dozu 100 litre suya 500 ml’dir.

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI YABANCI OT ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Huckney Mısır
Sirken (Chenopodium album)
30 ml/da Çıkış sonrası Yabancıotlar 2-6 yapraklı dönemde 30
Huckney Mısır
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
30 ml/da Çıkış sonrası Yabancıotlar 2-6 yapraklı dönemde 30
Huckney Mısır
Kırmızı köklü horoz ibiği (Amaranthus retroflexus)
30 ml/da Çıkış sonrası Yabancıotlar 2-6 yapraklı dönemde 30

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Formulasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Bitki Adı

Mısır

Etmen Adı

Kırmızı köklü horoz ibiği (Amaranthus retroflexus), Köpek üzümü (Solanum nigrum), Sirken (Chenopodium album)

Aktif Madde

480 g/l Mesotrione

Ambalaj