Herbimat

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 330 g/l Pendimethalin

Formulasyon : Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj : 1 l, 5 l

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Yıllık dar yapraklı ve geniş yapraklı yabancı otları çimlenmesi sırasında kontrol eden bir yabancı ot ilacıdır. Çıkmış yabancı otları kontrol etmez. Kültür bitkisinin çeşidine göre ekim öncesi, çıkış öncesi veya çıkış sonrası uygulanabilir.

Ugulama Şekli

En iyi sonuç ekim öncesi toprağa karıştırılarak uygulanması ile elde edilir, ekim öncesi tarla pülverizatörüyle uygulanır. Uygulamadan sonra 4 gün içinde disk, rototiller veya tırmık ile toprağa 5-8 cm derinliğinde karıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde 10 mm yağış düşerse, toprağa karıştırma zorunlu değildir. Pamukta bir diğer uygulama şekli, ekimi takip eden 5 gün içinde çıkış öncesi uygulamadır.
Ekim sonrası, çıkış öncesi (pre-emergence olarak) toprak yüzeyine uygulanır. Tohum ekim derinliği 4-5 cm olmalıdır.
Çıkış öncesi (pre-emergence) kullanılabileceği gibi, soğan bitkilerinin 2 gerçek yapraklı döneminden sonra da kullanılabilir.

Pamuk ve Ayçiçeği: En iyi sonuç ekim öncesi toprağa karıştırılarak uygulanması ile elde edilir, ekim öncesi tarla pülverizatörüyle uygulanır. Uygulamadan sonra 4 gün içinde disk, rototiller veya tırmık ile toprağa 5-8 cm derinliğinde karıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde 10 mm yağış düşerse, toprağa karıştırma zorunlu değildir. Pamukta bir diğer uygulama şekli, ekimi takip eden 5 gün içinde çıkış öncesi uygulamadır.

Patates ve Mısır: Ekim sonrası, çıkış öncesi (pre-emergens olarak) toprak yüzeyine uygulanır. Tohum ekim derinliği 4-5 cm olmalıdır.

Soğan: Çıkış öncesi (pre-emergens) kullanılabileceği gibi, soğan bitkilerinin 2 gerçek yapraklı döneminden sonra da kullanılabilir.

Domates: Fideler, uygulamadan sonra 2-6 gün içerisinde dikilmelidir. Fide dikimi sırasında bitki koruma ürünüyle bulaşık toprak tabakasının köklere temas etmemesine dikkat edilmelidir.

Kurak şartlarda HERBİMAT 330 EC uygulamasını takip eden 3-7 gün içinde 5-10 mm sulama yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI YABANCI OT ADI KULLANMA DOZU
Herbimat Soğan
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Soğan
Yabani semizotu (Portulaca oleracea)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Soğan
Yabani semizotu (Chenopodium album)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Soğan
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Soğan
Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Soğan
Sütleğen (Euphorbia spp.)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Soğan
Rüzgar otu (Apera spica-venti)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Soğan
Papatya (Matricaria spp.)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Soğan
Kuş otu (Stellaria media)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Soğan
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Soğan
Kirpi darı (Setaria spp.)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Soğan
Karapazı (Atriplex patula)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Soğan
Isırgan otu (Urtica urens)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Soğan
Horoz ibiği (Amaranthus albus)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Soğan
Gelincik (Papaver rhoeas)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Soğan
Fare kulağı (Anagallis arvensis)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Soğan
Darıcan (Echinochloa crus galli)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Soğan
Çoban değneği (Polygonum spp.)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Soğan
Çoban çantası (Capsella bursa pastoris)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Soğan
Çayır salkım otu (Poa pratensis)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Soğan
Çatal otu (Digitaria sanguinalis)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Soğan
Bülbül otu (Sisymbrium officinale)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Soğan
Bozot (Heliotropium europaeum)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Soğan
Bambul otu (Chrosophora tinctoria)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Soğan
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Patates
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Patates
Yabani semizotu (Portulaca oleracea)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Patates
Yabani semizotu (Chenopodium album)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Patates
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Patates
Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Patates
Sütleğen (Euphorbia spp.)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Patates
Rüzgar otu (Apera spica-venti)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Patates
Papatya (Matricaria spp.)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Patates
Kuş otu (Stellaria media)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Patates
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Patates
Kirpi darı (Setaria spp.)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Patates
Karapazı (Atriplex patula)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Patates
Isırgan otu (Urtica urens)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Patates
Horoz ibiği (Amaranthus albus)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Patates
Gelincik (Papaver rhoeas)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Patates
Fare kulağı (Anagallis arvensis)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Patates
Darıcan (Echinochloa crus galli)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Patates
Çoban değneği (Polygonum spp.)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Patates
Çoban çantası (Capsella bursa pastoris)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Patates
Çayır salkım otu (Poa pratensis)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Patates
Çatal otu (Digitaria sanguinalis)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Patates
Bülbül otu (Sisymbrium officinale)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Patates
Bozot (Heliotropium europaeum)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Patates
Bambul otu (Chrosophora tinctoria)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Patates
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Pamuk
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Pamuk
Yabani semizotu (Portulaca oleracea)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Pamuk
Yabani semizotu (Chenopodium album)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Pamuk
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Pamuk
Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Pamuk
Sütleğen (Euphorbia spp.)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Pamuk
Rüzgar otu (Apera spica-venti)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Pamuk
Papatya (Matricaria spp.)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Pamuk
Kuş otu (Stellaria media)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Pamuk
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Pamuk
Kirpi darı (Setaria spp.)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Pamuk
Karapazı (Atriplex patula)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Pamuk
Isırgan otu (Urtica urens)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Pamuk
Horoz ibiği (Amaranthus albus)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Pamuk
Gelincik (Papaver rhoeas)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Pamuk
Fare kulağı (Anagallis arvensis)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Pamuk
Darıcan (Echinochloa crus galli)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Pamuk
Çoban değneği (Polygonum spp.)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Pamuk
Çoban çantası (Capsella bursa pastoris)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Pamuk
Çayır salkım otu (Poa pratensis)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Pamuk
Çatal otu (Digitaria sanguinalis)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Pamuk
Bülbül otu (Sisymbrium officinale)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Pamuk
Bozot (Heliotropium europaeum)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Pamuk
Bambul otu (Chrosophora tinctoria)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Pamuk
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Mısır
Yabani semizotu (Portulaca oleracea)
500 ml / da Çıkış öncesi
Herbimat Mısır
Yaban hardalı (Sinapis arvensis)
500 ml / da Çıkış öncesi
Herbimat Mısır
Sirken (Chenopodium album)
500 ml / da Çıkış öncesi
Herbimat Mısır
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
500 ml / da Çıkış öncesi
Herbimat Mısır
Horoz ibiği (Amaranthus albus)
500 ml / da Çıkış öncesi
Herbimat Mısır
Benekli darıcan (Echinochloa colonum)
500 ml / da Çıkış öncesi
Herbimat Mısır
Bambul otu (Chrosophora tinctoria)
500 ml / da Çıkış öncesi
Herbimat Domates
Yabani semizotu (Portulaca oleracea)
500 ml / da Çıkış öncesi
Herbimat Domates
Yaban hardalı (Sinapis arvensis)
500 ml / da Çıkış öncesi
Herbimat Domates
Sirken (Chenopodium album)
500 ml / da Çıkış öncesi
Herbimat Domates
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
500 ml / da Çıkış öncesi
Herbimat Domates
Horoz ibiği (Amaranthus albus)
500 ml / da Çıkış öncesi
Herbimat Domates
Benekli darıcan (Echinochloa colonum)
500 ml / da Çıkış öncesi
Herbimat Domates
Bambul otu (Chrosophora tinctoria)
500 ml / da Çıkış öncesi
Herbimat Ayçiçeği
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Ayçiçeği
Yabani semizotu (Portulaca oleracea)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Ayçiçeği
Yabani semizotu (Chenopodium album)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Ayçiçeği
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Ayçiçeği
Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Ayçiçeği
Sütleğen (Euphorbia spp.)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Ayçiçeği
Rüzgar otu (Apera spica-venti)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Ayçiçeği
Papatya (Matricaria spp.)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Ayçiçeği
Kuş otu (Stellaria media)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Ayçiçeği
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Ayçiçeği
Kirpi darı (Setaria spp.)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Ayçiçeği
Karapazı (Atriplex patula)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Ayçiçeği
Isırgan otu (Urtica urens)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Ayçiçeği
Horoz ibiği (Amaranthus albus)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Ayçiçeği
Gelincik (Papaver rhoeas)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Ayçiçeği
Fare kulağı (Anagallis arvensis)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Ayçiçeği
Darıcan (Echinochloa crus galli)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Ayçiçeği
Çoban değneği (Polygonum spp.)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Ayçiçeği
Çoban çantası (Capsella bursa pastoris)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Ayçiçeği
Çayır salkım otu (Poa pratensis)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Ayçiçeği
Çatal otu (Digitaria sanguinalis)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Ayçiçeği
Bülbül otu (Sisymbrium officinale)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Ayçiçeği
Bozot (Heliotropium europaeum)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Ayçiçeği
Bambul otu (Chrosophora tinctoria)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da
Herbimat Ayçiçeği
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

330 g/l Pendimethalin

Formulasyon

Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj

1 l, 5 l

Bitki Adı

Ayçiçeği, Domates, Mısır, Pamuk, Patates, Soğan

Etmen Adı

Ballıbaba (Lamium amplexicaule), Bambul otu (Chrosophora tinctoria), Benekli darıcan (Echinochloa colonum), Bozot (Heliotropium europaeum), Bülbül otu (Sisymbrium officinale), Çatal otu (Digitaria sanguinalis), Çayır salkım otu (Poa pratensis), Çoban çantası (Capsella bursa pastoris), Çoban değneği (Polygonum spp.), Darıcan (Echinochloa crus galli), Fare kulağı (Anagallis arvensis), Gelincik (Papaver rhoeas), Horoz ibiği (Amaranthus albus), Isırgan otu (Urtica urens), Karapazı (Atriplex patula), Kirpi darı (Setaria spp.), Köpek üzümü (Solanum nigrum), Kuş otu (Stellaria media), Papatya (Matricaria spp.), Rüzgar otu (Apera spica-venti), Sirken (Chenopodium album), Sütleğen (Euphorbia spp.), Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense), Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides), Yabani hardal (Sinapis arvensis), Yabani semizotu (Chenopodium album), Yabani semizotu (Portulaca oleracea), Yapışkan ot (Setaria verticillata)