Herald Süper

Herald Süper

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 108 g/l Haloxyfop – p – methyl ester

Formulasyon : Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj : 500 ml

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Tek ve çok yıllık dar yapraklı yabancıotlara karşı çıkıştan sonra (post-emergence) kullanılan, seçici bir herbisittir. Kökler ve yapraklar tarafından alınarak, meristematik dokuları etkiler ve büyümeyi engeller.

Uygulama Şekli

En iyi sonuç yabancıotların 15-20 cm boyunda, 5-6 yapraklı devresinde kullanıldığında alınır. İlaçlama sırasında yabancıotların aktif gelişme dönemlerinde olmaları daha iyi etki alınmasını sağlar. Emülsiyon konsantre olan ilaç suyla hemen karıştığından her türlü alet ile kullanılır. Her türlü iklim şartlarında etkisini gösterir. Kesin sonuç almak için dozunun tavsiyelere uygun olarak kullanılması şarttır. Uygulamadan 1 saat sonra yağan yağmurdan etkilenmez.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Diğer ürünlerle karıştırılması tavsiye edilmez.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI YABANCI OT ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Herald Süper Yer fıstığı
Kanyaş – Geliç (Sorghum halepense)
60 ml/da 98 gün
Herald Süper Şekerpancarı
Yumuşak başaklı kuş yemi (Phalaris paradoxa)
60 ml/da 56 gün
Herald Süper Şekerpancarı
Yabani yulaf (Avena fatua)
60 ml/da 56 gün
Herald Süper Şekerpancarı
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
60 ml/da 56 gün
Herald Süper Şekerpancarı
Tavşan bıyığı (Poa annua)
60 ml/da 56 gün
Herald Süper Şekerpancarı
Delice (Lolium spp.)
60 ml/da 56 gün
Herald Süper Şekerpancarı
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
60 ml/da 56 gün
Herald Süper Şekerpancarı
Ayrık (Agropyron spp.)
60 ml/da 56 gün
Herald Süper Soya
Kanyaş – Geliç (Sorghum halepense)
60 ml/da 15 gün
Herald Süper Soğan
Yabani yulaf (Avena fatua)
45 ml/da 52 gün
Herald Süper Pamuk
Kanyaş – Geliç (Sorghum halepense)
60 ml/da 15 gün
Herald Süper Narenciye
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
240 ml/da 15 gün
Herald Süper Narenciye
Kanyaş – Geliç (Sorghum halepense)
60 ml/da 15 gün
Herald Süper Mercimek
Yabani yulaf (Avena fatua)
45 ml/da 15 gün
Herald Süper Karpuz
Kanyaş – Geliç (Sorghum halepense)
60 ml/da 52 gün
Herald Süper Domates
Kanyaş – Geliç (Sorghum halepense)
60 ml/da 52 gün
Herald Süper Biber
Kanyaş – Geliç (Sorghum halepense)
60 ml/da 52 gün
Herald Süper Bağ*
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
240 ml/da 52 gün
Herald Süper Bağ*
Kanyaş – Geliç (Sorghum halepense)
60 ml/da 52 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Formulasyon

Emülsiyon konsantre (EC)

Bitki Adı

Bağ*, Biber, Domates, Karpuz, Mercimek, Narenciye, Pamuk, Şekerpancarı, Soğan, Soya, Yer fıstığı

Aktif Madde

108 g/l Haloxyfop – p – methyl ester

Ambalaj

500 ml

Etmen Adı

Ayrık (Agropyron spp.), Darıcan (Echinochloa crus-galli), Delice (Lolium spp.), Kanyaş (Sorghum halepense), Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon), Tavşan bıyığı (Poa annua), Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides), Yabani yulaf (Avena fatua), Yumuşak başaklı kuş yemi (Phalaris paradoxa)