HEKTOVET®

Kategori : Mollussisit ve Diğerleri

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : Polyoxyethylene isodecyl ether

Ambalaj : 250 ml, 1 L

Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Yayıcı yapıştırıcıdır. Pulverizatörün deposu önce yarıya kadar su ile doldurulur. Sonra bitki koruma ürünü karıştırılarak ilave edilir ve su ile tamamlanır. Depo su ile tamamen doldurulmadan kısa bir süre önce Hektovet devamlı karıştırılarak konur.

Bitki koruma ürünlerinin etkili maddelerinin bitkilerin her tarafına iyi bir şekilde dağılması ve yapışması ilaçlamalardan beklenen başarıyı arttırmaktadır. Meyve ağaçlarındaki tomurcuklar, tüylü ve yağlı satıhları bulunduran bitkiler her zaman istenildiği biçimde ilaçlanamamaktadır. Bitki koruma ürünü bu satıhlarda tutunamamakta ve akmaktadır. Bunun sonucunda bitkilerin her tarafı aynı şekilde ilaçlanamamakta, bu da fitotoksite veya biyolojik etki düşüklüğü gibi sorunları beraberinde getirmektedir. Bu gibi olumsuz koşulları önlemek Hektovet gibi bir yayıcı yapıştırıcı kullanmakla mümkün olabilmektedir. “Arılar için zararsızdır.”

Hektovet, meyvelerde ve süs bitkilerinde ilaçlamalardan sonra leke meydana gelmesini önler. Hektovet sayesinde ilaçlar yeknesak ve ince bir film tabakası şeklinde bitkilerin meyve ve çiçeklerine ulaştırılabilir. Böylece bitki koruma ürünlerinin leke yapması önlenerek kalite arttırılır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Hektovet insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılır. Genel olarak 100 lt püskürtme mahlülüne 25 ml karıştırılır. Herbisitlerle kullanıldığında, bir dekara atılacak ilaçlama mahlülüne, 50 ml’ye kadar Hektovet karıştırılabilir. Hektovet, bordo bulamacı ile karıştırılmamalıdır.