HEKTOLINEUM®

Kategori : Kış Mücadele İlaçları ve Yazlık Yağlar

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 700 g/l Mineral yağ

Formulasyon : Yazlık Yağ (-)

Ambalaj : 17 L, 25 L, 60 L, 200 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Turunçgilde turunçgil kırmızıörümceğine karşı 10 yaprakta yapılacak sayımlarda 9 ve üzeri canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulamalar çiçeklenmeden önce yapılmalı, bu dönem geçirilmiş ise meyve bağladıktan bir hafta sonra yapılmalıdır.

Turunçgilde pasböcüsüne karşı Mayıs ayı başından itibaren 7-8 günde bir bahçenin değişik yerlerinden el lupu ile 100 meyvede yapılan sayımlarda, bir görüş alanında (1-2 cm2 ) 1-2 adet Pas böcüsü görüldüğünde ilaçlı mücadeleye başlanır.

Turunçgilde sarı ve kırmızı kabuklu bitine karşı turunçgillerde yaprak başına düşen canlı ergin ve nimf sayısı A.citrina için 20’den fazla veya 100 yaprağa düşen A.auranthii 50’den fazla ise bu bahçelerde uygulama gereklidir. Uygulama gereken bahçelerde bu zararlılara karşı kışın (hasattan hemen sonra başlanıp Şubat sonuna kadar olan dönemde) ve yazın ilk hareketli nimf görüldükleri iki hafta sonra olmak üzere iki ayrı zamanda uygulama yapılabilir. Popülasyonun durumuna göre uygulamalara kontrol olarak devam edilir. Uygulamalardan en iyi sonucu alabilmek için uygulamalara ağaçların iç tarafından başlanılmalı, daha sonra ağacın tacının çevresi dolaşılarak ağaç alttan üste iyice ilaçlanmalıdır.

Turunçgilde beyazsineğe karşı turunçgillerde beyaz sinek mücadelesi yapılan kontrollerde yaprak başına en az üç adet canlı birey (yumurta, nimf) görüldüğünde mücadeleye başlanır. Doğada ilk kez 3.dönem nimfler görüldüğünde 1.uygulama yapılır. Bu dönem Haziran ayının ilk yarısına denk gelmektedir. Daha sonraki 2.döle karşı yapılacak olan uygulama Ağustos ayının yarısından itibaren yapılır. Uygulamada özellikle yeni sürmüş genç yapraklar olmak üzere yaprakların alt yüzeylerinin iyice ıslanmasına özen gösterilmelidir.

Turungilde gri yumuşak koşnile karşı sıcak bölgelerde ve yıllarda mayıs sonunda, ılıman yerlerde haziran başından itibaren haftada 2-3 kez yapılan kontrollerde çıkışını tamamlamış koşnil oranı saptanır. Her sayımda bahçelerin değişik yerlerinden en az 100 koşnil kaldırılarak ters çevrilir ve lupla kontrol edilir. Bu yönteme göre yapılacak sürvey sonucunda koşnillerden %70-80 aktif larva çıkışı tamamlandığında yapılacak tek uygulama zararlıyı kontrol altına alır.

Turungilde yıldız koşniline karşı yaprak başına ortalama birden fazla zararlı varsa uygulama yapılır. Yaz aylarında ise; haziran ortasından itibaren dal ve yapraklardaki erginlerin altındaki yumurtaların boşalıp boşalmadığına bakılır. Değişik yerlerdeki kontrollerde %100’ü boşalmışsa derhal birinci uygulama yapılır. Eğer haziran ayı başlarına kadar olan zamanda kabuklubitler için bir uygulama yapılmışsa haziran sonuna kadar yıldız koşnili için yapılan birinci uygulamadan sonra ikinci bir uygulama yapılabilir.

Turunçgilde kanlı balsıraya karşı mücadelesi gereken bahçelerde koşnilin %90’dan fazlasının açılmaya başladığı zamanda uygulama yapılır.

Şeftalide şeftali virgül kabuklubitine karşı nisan sonundan itibaren yapılan kontrollerde ilk hareketli larvalar görüldükten 1-2 hafta sonra birinci uygulama ve ardına ilk uygulamanın etki süresi dikkate alınarak ikinci uygulama yapılmalıdır.

Şeftalide dut kabuklubitine karşı ilaçlama birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Zeytinde zeytin pamuklukoşniline karşı zararlı görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Zeytinde zeytin kabuklubitine karşı yumurtalı dişiler kontrol edilerek ve yumurtaların %50’sinin açıldığı (ikinci döl ergin oranının %70-80’i bulduğu) zaman uygulama yapılmalıdır.

Zeytinde zeytin karakoşniline karşı yumurtaların %50’sinin açıldığı devrede birinci, %90’ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

Zeytinde zeytin yarakoşniline karşı zararlı görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Bağda turunçgil unlubitine karşı mücadele iki devrede yapılır. Birinci devre asmanın gövdesinde, kabuklarda ıslaklık görülmeye başlandığı ve unlubitin yeşil aksama doğru yürümeye başladığı devredir. Bu devrede koruklar yaklaşık nohut büyüklüğündedir. İkinci devre unlubitin yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin sulanmaya başladığı devredir. Ancak birinci devrede zararlı birkaç asmada ve çok seyrek olarak bulunmuşsa sadece ikinci devrede uygulama yapılmalıdır. İlk devrede asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki devrede de uygulama yapmak zorunludur.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Captan, Folpet ve Kükürt içeren bitki koruma ürünleri ile karıştırmayınız. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi
Turunçgiller* Turunçgil beyazsineği

(Dialeurodes citri)

200-600 ml/100 L su
Virgül kabuklubiti

(Cornuaspis beckii)

1500 ml/100 L su
Turunçgil unlu biti

(Planococcus citri)

1500 ml/100 L su
Pas böcüsü

(Phyllocoptrata oleivora)

1500 ml/100 L su
Sarı ve Kırmızı kabuklubiti

(Acnidiella auranthii, A. citrina)

1500-2000 ml/100 L su
Gri yumuşak koşnil

(Coccus pseudomognoliarum)

1500 ml/100 L su
Yıldız koşnili

(Ceroplastes floridensis)

1500 -2000 ml/100 L su
Turunçgil kırmızıörümceği

(Panonychus citri)

1500 ml/100 L su
Kanlı balsıra

(Ceroplastes rusci)

1500 ml/100 L su
Şeftali Şeftali virgül kabuklubiti

(Mercetaspis halli)

1500 ml/100 L su
Dut kabuklubiti

(Pseudaulacaspis pentagona)

1000 ml/100 L su
Zeytin Zeytin pamuklukoşnili

(Filippia oleae)

1500 ml/100 L su
Zeytin kabuklubiti

(Parlatoria oleae)

1500 ml/100 L su
Zeytin karakoşnili

(Saissetia oleae)

1500 ml/100 L su
Zeytin yarakoşnili

(Pollinia pollini)

1500 ml/100 L su
Bağ** Turunçgil unlubiti

(Planococcus citri)

1000 ml/100 L su

**Turunçgilde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.
**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.