HEKTOLINEUM®

Kategori : Kış Mücadele İlaçları ve Yazlık Yağlar

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 700 g/l Mineral yağ

Formulasyon : Yazlık Yağ (-)

Ambalaj : 17 l, 200 l, 60 l

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Kullanım Şekli

Şeftalide şeftali virgül kabuklubitine karşı nisan sonundan itibaren yapılan kontrollerde ilk hareketli larvalar görüldükten 1-2 hafta sonra birinci uygulama ve ardına ilk uygulamanın etki süresi dikkate alınarak ikinci uygulama yapılmalıdır.

Şeftalide dut kabuklubitine karşı ilaçlama birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Zeytinde zeytin pamuklukoşniline karşı zararlı görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Zeytinde zeytin kabuklubitine karşı yumurtalı dişiler kontrol edilerek ve yumurtaların %50’sinin açıldığı (ikinci döl ergin oranının %70-80’i bulduğu) zaman uygulama yapılmalıdır.

Zeytinde zeytin karakoşniline karşı yumurtaların %50’sinin açıldığı devrede birinci, %90’ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

Zeytinde zeytin yarakoşniline karşı zararlı görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Bağda turunçgil unlubitine karşı mücadele iki devrede yapılır. Birinci devre asmanın gövdesinde, kabuklarda ıslaklık görülmeye başlandığı ve unlubitin yeşil aksama doğru yürümeye başladığı devredir. Bu devrede koruklar yaklaşık nohut büyüklüğündedir. İkinci devre unlubitin yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin sulanmaya başladığı devredir. Ancak birinci devrede zararlı birkaç asmada ve çok seyrek olarak bulunmuşsa sadece ikinci devrede uygulama yapılmalıdır. İlk devrede asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki devrede de uygulama yapmak zorunludur.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Captan, Folpet ve Kükürt içeren bitki koruma ürünleri ile karıştırmayınız. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi
Şeftali Şeftali virgül kabuklubiti

(Mercetaspis halli)

1500 ml/100 l su
Dut kabuklubiti

(Pseudaulacaspis pentagona)

1000 ml/100 l su
Zeytin Zeytin pamuklukoşnili

(Filippia oleae)

1500 ml/100 l su
Zeytin kabuklubiti

(Parlatoria oleae)

1500 ml/100 l su
Zeytin karakoşnili

(Saissetia oleae)

1500 ml/100 l su
Zeytin yarakoşnili

(Pollinia pollini)

1500 ml/100 l su
Bağ* Turunçgil unlubiti

(Planococcus citri)

1000 ml/100 l su

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Ek bilgi

Aktif Madde

700 g/l Mineral yağ

Formulasyon

Suda çözünen konsantre (SL)

Bitki Adı

Bağ*, Şeftali, Zeytin

Etmen Adı

Dut kabuklu biti (Pseudaulacaspis pentagona), Şeftali virgül kabuklu biti (Mercetaspis halli), Turunçgil ünlübiti (Planococcus citri), Zeytin kabuklu biti (Parlatoria oleae), Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae), Zeytin pamuklukosnili (Filippia oleae), Zeytin yarakoşnili (Pollinia pollini)