Hektolineum

Kategori : Kış Mücadele İlaçları ve Yazlık Yağlar

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde :700 g/l Mineral yağ

Formulasyon : Suda çözünen konsantre (SL)

Ambalaj : 17 l, 200 l, 60 l

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Uygulama Şekli

Şeftalide şeftali virgül kabuklubitine karşı nisan sonundan itibaren yapılan kontrollerde ilk hareketli larvalar görüldükten 1-2 hafta sonra birinci uygulama ve ardına ilk uygulamanın etki süresi dikkate alınarak ikinci uygulama yapılmalıdır.

Şeftalide dut kabuklubitine karşı uygulamalara ilk larva çıkışında başlanır ve ürünün etki süresi dikkate alınarak ikinci uygulama yapılır. Ancak ikinci dölde, bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Zeytinde zeytin pamuklukoşniline karşı zararlı görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Zeytinde zeytin kabuklubitine karşı yumurtalı dişiler kontrol edilerek ve yumurtaların %50’sinin açıldığı (ikinci döl ergin oranının %70-80’i bulduğu) zaman uygulama yapılmalıdır.

Zeytinde zeytin karakoşniline karşı yumurtaların %50’sinin açıldığı devrede birinci, %90’ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

Zeytinde zeytin yarakoşniline karşı zararlı görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Bağda turunçgil unlubitine karşı mücadele iki devrede yapılır. Birinci devre asmanın gövdesinde, kabuklarda ıslaklık görülmeye başlandığı ve unlubitin yeşil aksama doğru yürümeye başladığı devredir. Bu devrede koruklar yaklaşık nohut büyüklüğündedir. İkinci devre unlubitin yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin sulanmaya başladığı devredir. Ancak birinci devrede zararlı birkaç asmada ve çok seyrek olarak bulunmuşsa sadece ikinci devrede uygulama yapılmalıdır. İlk devrede asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki devrede de uygulama yapmak zorunludur.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Captan, Folpet ve Kükürt içeren bitki koruma ürünleri ile karıştırmayınız. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu
Hektolineum Zeytin
Zeytin pamuklukosnili (Filippia oleae) Zeytin kabuklu biti (Parlatoria oleae) Zeytin karakosnili (Saissetia oleae) Zeytin yarakosnili (Pollinia pollini)
1500 ml/100 l su
Hektolineum Şeftali
Şeftali virgül kabuklu biti (Mercetaspis halli)
1500 ml/100 l su
Hektolineum Şeftali
Dut kabuklu biti (Pseudaulacaspis pentagona)
1000 ml/100 l su
Hektolineum Bağ*
Turunçgil ünlübiti (Planococcus citri)
1000 ml/100 l su

Ek bilgi

Aktif Madde

700 g/l Mineral yağ

Formulasyon

Suda çözünen konsantre (SL)

Bitki Adı

Bağ*, Şeftali, Zeytin

Etmen Adı

Dut kabuklu biti (Pseudaulacaspis pentagona), Şeftali virgül kabuklu biti (Mercetaspis halli), Turunçgil ünlübiti (Planococcus citri), Zeytin kabuklu biti (Parlatoria oleae), Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae), Zeytin pamuklukosnili (Filippia oleae), Zeytin yarakoşnili (Pollinia pollini)