HEKTOLEX® T 50 WP

HEKTOLEX® T 50 WP

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %30 Thiram + %20 Tolcolofos methyl

Formulasyon : Islanabilir toz (WP)

Ambalaj : 800 g
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Kullanım Şekli

Patates: Tohumluk patatesler düz bir zemin üzerine yayılır. 100 kg tohumluk için önerilen ilaç miktarı bir kova içindeki 1-1,5 L suya ilave edilip iyice karıştırılarak pülverizatöre aktarılır. Hazırlanan karışım tohumluk patateslerin üzerine önce yarısı püskürtülerek patatesler kürekle ters yüz edilir. Sonra ürünün kalan yarısına püskürtülerek ilaçlama tamamlanır. İlaçlamada dikkat edilecek husus, su miktarının tohumluğu ıslatacak fakat akmayacak miktarda olmasıdır. İlaçlamadan hemen sonra ekim yapılabileceği gibi, tohumlukların nemi kuruduktan sonra çuvallanarak veya dökme olarak birkaç gün beklenebilir. İlaçlama, çuvallama ve dikim sırasında eldiven giyilmelidir.

Pamuk, Yerfıstığı: Tohum uygulama işlemi döner uygulama bidonu veya tohuma püskürtme prensibi ile çalışan tohum uygulama makinesi ile yapılabilir. Uygun ekipman bulunmaması durumunda, tohumlar düz bir zemine yayılarak homojen bir kaplama sağlanacak şekilde uygulama yapılır. İlaçlanmış tohum evvelce yapılmış mibzer ayarını değiştirebileceğinden ekimden önce ilaçlı tohum ile mibzer ayarının tekrar yapılması tavsiye edilir. Kullandıktan sonra uygulama aletinin iyice temizlenmesi gerekir.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Tohum ilacı olması nedeniyle hiçbir bitki koruma ürünü ile karıştırılarak kullanılmaz.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Pamuk

(Az havlı pamuk tohumu)

Fide Kök Çürüklüğü

(Rhizoctonia solani,

Fusarium spp.,

Alternaria spp.,

Macrophomina spp.,

Verticillum spp.,

Aspergillus niger)

300 g/100 kg tohum

 

Pamuk

(Çok havlı pamuk tohumu)

350 g/100 kg tohum
Patates Kök boğazı nekrozu ve siyah siğil hastalığı

(Rhizoctonia solani)

40 g/100 kg tohum 90 gün
Yerfıstığı Kök boğazı çürüklüğü

(Aspergillus niger)

200 g/100 kg tohum 120 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

% 30 Thiram + % 20 Tolcolofos methyl

Formulasyon

Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj

800 g

Bitki Adı

Pamuk, Patates, Yer fıstığı

Etmen Adı

Fide kök çürüklüğü (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Phythium spp., Alternaria spp., Macrophomina phaseoli, Verticillum spp., Aspergillus niger), Kök boğazı çürüklüğü (Aspergillus niger), Kök boğazı nekrozu ve siyah siğil hastalığı