Hektolex T 50 WP

Hektolex T 50 WP

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %30 Thiram + %20 Tolcolofos methyl

Formulasyon : Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj : 800 g
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Tohumdan ve topraktan bulaşan çeşitli hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici etkisi olan bir fungisittir.

Uygulama Şekli

Pamuk, Yer Fıstığı; Tohum uygulama işlemi döner uygulama bidonu veya tohuma püskürtme prensibi ile çalışan tohum uygulama makinasıyla yapılabilir. Uygun ekipman bulunmaması durumunda, tohumlar düz bir zemine yayılarak homojen bir kaplama sağlanacak şekilde uygulama yapılır. İlaçlanmış tohum evvlece yapılmış mibzer ayarını değiştirebileceğinden ekimden önce ilaçlı tohum ile mibzer ayarının tekrar yapılması tavsiye edilir. Kullandıktan sonra uygulama aletinin iyice temizlenmesi gerekir.

Patates: Tohumluk patatesler düz bir zemin üzerine yayılır. 100 kg tohumluk için önerilen ilaç miktarı bir kova içerisindeki 1-1,5 lt suya ilave edilip iyice karıştırılarak pülverizatöre aktarılır. Hazırlanan karışım tohumluk patateslerin üzerine önce yarısı püskürtülerek patatesler kürekle ters yüz edilir, sonra ürünün kalan yarısı da püskürtürülerek ilaçlama tamamlanır. İlaçlamada dikkat edilecek husus su miktarınırın tohumluğu ıslatacak fakat akmayacak miktarda olmasıdır. İlaçlamadan hemen sonra ekim yapılabileceği gibi, tohumlukların nemi kuruduktan sonra çuvallanarak veya dökme olarak birkaç gün beklenebilir. İlaçlama, çuvallama ve dikim sırasında eldiven giyilmelidir.

Pamuk, Yer Fıstığı; Tohum uygulama işlemi döner uygulama bidonu veya tohuma püskürtme prensibi ile çalışan tohum uygulama makinasıyla yapılabilir. Uygun ekipman bulunmaması durumunda, tohumlar düz bir zemine yayılarak homojen bir kaplama sağlanacak şekilde uygulama yapılır. İlaçlanmış tohum evvlece yapılmış mibzer ayarını değiştirebileceğinden ekimden önce ilaçlı tohum ile mibzer ayarının tekrar yapılması tavsiye edilir. Kullandıktan sonra uygulama aletinin iyice temizlenmesi gerekir.

 

Uygulama varili (Kaskat) ile uygulama yapılacak ise, 100 kg tohum için önerilen ürün bir kap içerisinde yeteri kadar su ile iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra yavaş yavaş birkaç defada uygulama variline ilave edilir, her defasında uygulama varili çevirilerek tohumların homojen olarak iyi bir şekilde kaplanması sağlanır.
Uygulama tertibatı olan selektörlerde ise, ön deneme yapılarak tohumun ideal bir şekilde kaplanmasını sağlayacak su miktarı bulunur. İdeal su miktarı tohumu iyice kaplayan ancak akmayan su miktarıdır. Bu husus sağlandıktan sonra gerekli miktar su ile iyice karıştırılır ve uygulama tertibatı deposuna konularak uygulama yapılır. çimlenme kapasitesi düşük, soyulmuş veya çatlamış, ekime uygun olmayan tohumluk kullanmayınız. Hektolex T 50 WP 0° C üzerindeki sıcaklıklarda uygulanmalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Tohum ilacı olması nedeniyle hiçbir bitki koruma ürünü ile karıştırılarak kullanılmaz.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Hektolex T 50 WP Yer fıstığı
Kök boğazı çürüklüğü (Aspergillus niger)
200 g / 100 kg tohum 120 gün
Hektolex T 50 WP Patates
Kök boğazı nekrozu ve siyah siğil hastalığı
40 g / 100 kg tohum 90 gün
Hektolex T 50 WP Pamuk
Fide kök çürüklüğü (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Phythium spp., Alternaria spp., Macrophomina phaseoli, Verticillum spp., Aspergillus niger)
300 g / 100 kg tohum (Az havlı pamuk tohumu), 350 g / 100 kg tohum (Çok havlı pamuk tohumu)

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

% 30 Thiram + % 20 Tolcolofos methyl

Formulasyon

Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj

800 g

Bitki Adı

Pamuk, Patates, Yer fıstığı

Etmen Adı

Fide kök çürüklüğü (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Phythium spp., Alternaria spp., Macrophomina phaseoli, Verticillum spp., Aspergillus niger), Kök boğazı çürüklüğü (Aspergillus niger), Kök boğazı nekrozu ve siyah siğil hastalığı