Hektolex 50 WP

Hektolex 50 WP

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Formulasyon : Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj : 1 kg
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Tohumdan ve topraktan bulaşan çeşitli hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici etkisi olan bir fungisittir.

Uygulama Şekli

Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü:
Uygulamalar tohum ve toprak ilaçlaması şeklinde yapılır.
Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohuma uygulanır.
Toprak ilaçlaması: Ekimden önce, ekimden sonra fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra ve fidelerin sera veya tarlaya şaşırtılmasından sonra yapılır.
Can suyu uygulaması: Fideler şaşırtıldıktan sonra uygulama can suyu şeklinde yapılır.

Karanfilde çökerten ve fide kök çürüklüğü:
Uygulamaya ilk hastalık belirtileri görülür görülmez başlanmalıdır. Fideler toprağa şaşırtıldıktan 1 hafta sonra metrekareye 2 gram gelecek şekilde tek uygulama yapılır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
İnsektisit, fungisit, sıvı gübrelerle karıştırılarak uygulanabilir. Alkali özellikte gübrelerle karıştırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Hektolex 50 WP Yer fıstığı
Çökerten ve kök çürüklüğü (Pythium debaryanum, rhizoctonia solani, tielaviopsis basicola)
100 g / da (toprak ve bitki uygulaması), 100 g / L su (Can suyu uygulaması) 7 gün
Hektolex 50 WP Karanfil
Çökerten ve kök çürüklüğü (Pythium debaryanum, rhizoctonia solani, tielaviopsis basicola)
2 g / m2

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Formulasyon

Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj

1 kg

Bitki Adı

Karanfil, Yer fıstığı

Etmen Adı

Çökerten ve kök çürüklüğü (Pythium debaryanum, rhizoctonia solani, tielaviopsis basicola)