HEKTHİRAM FORTE

HEKTHİRAM FORTE

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %80 Thiram

Formulasyon : Islanabilir toz (WP)

Ambalaj : 800 g, 2 kg
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Kullanım Şekli

Soğan sürmesi: Tohum ilaçları tohumlar hafifçe nemlendirildikten sonra kapalı bir kapta iyice karıştırılır ve ekilir.

Nohut antraknozu: 

Tohum ilaçlaması: Ekimden 3-4 saat önce nohut tohumları bir saat süreyle su içerisinde ıslatıldıktan sonra yarım saat müddetle bir sergi üzerine yayılarak havalandırılmalı ve gerekli miktar bitki koruma ürünü ile karıştırılarak ekilmelidir.

Sebze fidelerinde çökerten:

Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohuma uygulanır.

Kabakgillerde antraknoz (Kavun, Karpuz):

Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohumlar 1 saat süre ile ıslatılıp, 1 saat kuruduktan sonra uygulama yapılır.

Şekerpancarında çökerten (Kök yanıklığı): Ekimden önce tohum ilaçlaması yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Bakırlı fungisitlerle karıştırılamaz. Bitkilere bakırlı bitki koruma ürünü uygulanmışsa hemen ardından Hekthiram Forte tatbikatı yapılmamalıdır. Bakırlı bitki koruma ürünü tatbik edilmişse aradan iki haftalık bir sürenin geçmesi beklenmelidir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Soğan Sürme (Urocystis cepulae) 5 kg/ 100 kg

Arpacık tohum

Nohut Antraknoz (Ascochyta rabiei) 300 g/ 100 kg. tohum
Sebze fideleri Sebze fidelerinde çökerten

(Pythium spp., Fusarium spp.,

Rhizoctonia spp., Alternaria spp.,

Sclerotinia spp. Phytophthora spp.)

200 g/100 kg tohum
Kavun, Karpuz Kabakgillerde antraknoz

(Coletotrichum orbiculare)

300 g/ 100 kg tohum
Şekerpancarı Çökerten (Kök yanıklığı)

(Phoma betae)

400 g/100 kg tohum

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

% 80 Thiram

Formulasyon

Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj

800 g, 2 kg

Bitki Adı

Armut, Elma, Erik, Fındık, Kabakgiller, Nohut, Sebzeler, Şeftali, Şekerpancarı, Soğan, Tütün

Etmen Adı

Antraknoz (Ascochyta rabiei), Cep hastalığı (Taphrina pruni), Çökerten (Phoma betae), Fidelerde çökerten (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Alternaria spp., Scierotinia spp.), Fındık faresi (Muscardinus spp.), Kabakgillerde antraknoz (Colletotrichum orbiculare), Karaleke (Venturia inaequalis), Karaleke (Venturia pyrina), Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü ( Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani), Şeftali Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus), Sürme