Hekthiram Forte

Hekthiram Forte

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %80 Thiram

Formulasyon : Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj : 800 g, 2 kg
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Yapraklardan etkili, aynı zamanda tohum ilacı olarak da kullanılabilen, kontakt etkili koruyucu bir fungisittir.

Uygulama Şekli

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Şeftali):

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce yapılır.

Elma karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),

2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),

3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4.ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Armut karalekesi:

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),

2. uygulama: Beyaz rozet döneminde,

3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

Eriklerde cep hastalığı:

1.uygulama: Tomurcuklar kabardığı dönemde,

2.uygulama: Çiçek taç yapraklarının %80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Soğan sürmesi: Tohum ilaçları tohumlar hafifçe nemlendirildikten sonra kapalı bir kapta iyice karıştırılır ve ekilir.

Sebze fidelerinde çökerten: Uygulamalar tohum ve toprak ilaçlaması şeklinde yapılır. Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohuma uygulanır. Toprak ilaçlaması: Ekimden önce, ekimden sonra fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra ve fidelerin sera veya tarlaya şaşırtılmasından sonra yapılır.

Kabakgillerde antraknoz (Kavun, Karpuz):

Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohumlar 1 saat süre ile ıslatılıp, 1 saat kuruduktan sonra uygulama yapılır.

Yeşil aksam ilaçlaması: Günlük ortalama sıcaklığın 16°C olması ve orantılı nemin en az %80’e ulaşması ile mücadeleye başlanması gerekirse de; uygulamada en pratik yol, çevrede kavun-karpuz bitkilerinin yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir.

Tütün fidelerinde çökerten: Tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtüldükten sonra veya fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır. Hastalık görülür görülmez yapılacak ilaçlamalar, şaşırtma devresine kadar haftada bir uygulanır.

Nohut antraknozu:

Yeşil aksam ilaçlaması: Uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10°C ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

Tohum ilaçlaması: Ekimden 3-4 saat önce nohut tohumları bir saat süreyle su içerisinde ıslatıldıktan sonra yarım saat müddetle bir sergi üzerine yayılarak havalandırılmalı ve gerekli miktar bitki koruma ürünü ile karıştırılarak ekilmelidir.

Şekerpancarında çökerten (Kök yanıklığı): Ekimden önce tohum ilaçlaması yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Vitavax 200 FF ve Tirade Süper 25 EC gibi fungisitlerle karışabilir. Bakırlı fungisitlerle karıştırılamaz. Bitkilere bakırlı bitki koruma ürünü uygulanmışsa hemen ardından Hekthiram Forte tatbikatı yapılmamalıdır. Bakırlı bitki koruma ürünü tatbik edilmişse aradan iki haftalık bir sürenin geçmesi beklenmelidir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Hekthiram Forte Tütün
Fidelerde çökerten (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Alternaria spp., Scierotinia spp.)
200 g / 100 L su veya 2,5-3 g / m2 14 gün
Hekthiram Forte Şekerpancarı
Çökerten (Phoma betae)
400 g / 100 kg tohum
Hekthiram Forte Şeftali
Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Wilsonomyces carpophilus)
300 g / 100 L su 14 gün
Hekthiram Forte Soğan
Sürme
5 kg / 100 kg Arpacık tohum
Hekthiram Forte Sebzeler
Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü ( Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani)
200 g / 100 L su
Hekthiram Forte Nohut
Antraknoz (Ascochyta rabiei)
300 g/100 kg tohum 200 g / 100 L su yeşil aksam ilaçlaması 14 gün
Hekthiram Forte Kabakgiller
Kabakgillerde antraknoz (Colletotrichum orbiculare)
300 g / 100 kg tohum
Hekthiram Forte Fındık
Fındık faresi (Muscardinus spp.)
400 g/ 100 L su 14 gün
Hekthiram Forte Erik
Cep hastalığı (Taphrina pruni)
300 g / 100 L su 14 gün
Hekthiram Forte Elma
Karaleke (Venturia inaequalis)
150 g / 100 L su 14 gün
Hekthiram Forte Armut
Karaleke (Venturia pyrina)
150 g / 100 L su 14 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

% 80 Thiram

Formulasyon

Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj

800 g, 2 kg

Bitki Adı

Armut, Elma, Erik, Fındık, Kabakgiller, Nohut, Sebzeler, Şeftali, Şekerpancarı, Soğan, Tütün

Etmen Adı

Antraknoz (Ascochyta rabiei), Cep hastalığı (Taphrina pruni), Çökerten (Phoma betae), Fidelerde çökerten (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Alternaria spp., Scierotinia spp.), Fındık faresi (Muscardinus spp.), Kabakgillerde antraknoz (Colletotrichum orbiculare), Karaleke (Venturia inaequalis), Karaleke (Venturia pyrina), Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü ( Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani), Şeftali Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus), Sürme