Hekthion 25 WP

Hekthion 25 WP

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %25 Malathion

Formulasyon : Islanabilir toz (WP)

Ambalaj : 800 g

Etiket Bilgisi
Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Kontakt, mide zehiri ve buhar etkili organik fosforlu bir insektisittir.

Uygulama Şekli

Mısırda pamuk çizgili yaprak kurduna karşı 2-4 ve 4-6 yapraklı bitki gelişme dönemlerinde tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5’er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama, ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır.
Şeftali yaprakbitine karşı 50 ağaçta 7 bulaşık dal olduğu zaman kimyasal mücadele yapılır.
Şeftali gövde kanlı bitine karşı nisan, mayıs, kısmen haziran ayında her gövde ya da ana dalda 2-5 yaprakbitine rastlanıldığında mücadele yapılır.
Elma ağ kurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.
Armut kaplanına karşı ilk uygulama ilkbaharda erginlerin kışlaklarından çıkıp, yapraklara geçtiği fakat henüz yumurta bırakmadığı dönemde yapılır. İkinci uygulama birinci dölün nimflerinin yoğun olduğu zamanda haziranda yapılır.
Kiraz sineğine karşı görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan 7-10 gün içerisinde ilaçlama yapılması gerekir.
Bağ üvezine karşı her asmanın dört yönünden ve özellikle iç kısımlarından tesadüfen 10 yaprak alınarak toplam 250 yaprak incelenir. Yaprak başına ortalama 5 hareketli birey görüldüğünde uygulamaya karar verilir.
Yonca hortumluböceğine karşı iklim şartlarına bağlı olarak, ilk biçimden 10-20 gün önce m2 de 25 larva veya ergin bulunduğunda mücadeleye başlamak gerekir. Bölgelere ve yıllara göre değişikmekle birlikte nisan başından 15 mayısa kadar olan devrede kimyasal mücadele yapılmalıdır. Bu dönemde bitki 15-30 cm boyundadır.
Boş depolarda bütün yüzeyleri ıslatacak şekilde uygulama yapılır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir. Dinitro bileşikleri ve Metalaxyl’li bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Hekthion 25 WP Yonca
Yonca hortumlu böceği (Hypera variabilis)
400 g/da ergin, nimf
Hekthion 25 WP Yağ gülü
Gül yaprakbiti (Macrosiphum rosae)
200 g/100 l su ergin, nimf
Hekthion 25 WP Şeftali
Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae)
300 g/100 L su ergin, nimf 7 gün
Hekthion 25 WP Şeftali
Şeftali gövde kanlıbiti (Pterochloroides persicae)
300 g/100 L su ergin, nimf 7 gün
Hekthion 25 WP Süs bitkileri
Gül yaprakbiti (Macrosiphum rosae)
200 g/100 l su ergin,nimf
Hekthion 25 WP Süs bitkileri
Gül hortumluböceği (Rhynchites hungaricus)
200 g/100 l su ergin
Hekthion 25 WP Mısır
Pamuk çizgili yaprak kurdu (Spodoptera exigua)
500 g/da, larva 7 gün
Hekthion 25 WP Kiraz
Kiraz sineği (Kırmızı örümcek)
250 g/100 L su yumurta, larva* 400 g ilaç+500 gr hidrolize protein/10 L su (Zehirli yem Kısmi dal ilaçlaması) 7 gün
Hekthion 25 WP Elma
Elma ağ kurdu (Yponomeuta malinellus)
400 g/100 L su, larva 7 gün
Hekthion 25 WP Boş ambar uygulaması
Tütün güvesi (Ephestia elutella)
5 g/1 m2 Bütün dönemlerde 500 g+6 L su/100 m2 Yumurta, ergin, larva Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel
Hekthion 25 WP Boş ambar uygulaması
Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis)
5 g/1 m2 Bütün dönemlerde 500 g+6 L su/100 m2 Yumurta, ergin, larva Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel
Hekthion 25 WP Boş ambar uygulaması
Tatlı kurt (Lasioderma serricorne)
5 g/1 m2 Bütün dönemlerde 500 g+6 L su/100 m2 Yumurta, ergin, larva Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel
Hekthion 25 WP Boş ambar uygulaması
Pirinç biti (Sitophilus oryzae)
5 g/1 m2 Bütün dönemlerde 500 g+6 L su/100 m2 Yumurta, ergin, larva Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel
Hekthion 25 WP Boş ambar uygulaması
Mısır biti (Sitophilus zeamais)
5 g/1 m2 Bütün dönemlerde 500 g+6 L su/100 m2 Yumurta, ergin, larva Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel
Hekthion 25 WP Boş ambar uygulaması
Kuru üzüm güvesi (Ephestia figulilella)
5 g/1 m2 Bütün dönemlerde 500 g+6 L su/100 m2 Yumurta, ergin, larva Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel
Hekthion 25 WP Boş ambar uygulaması
Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella)
5 g/1 m2 Bütün dönemlerde 500 g+6 L su/100 m2 Yumurta, ergin, larva Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel
Hekthion 25 WP Boş ambar uygulaması
Kuru meyve akarı (Carpoglyphus lactis)
5 g/1 m2 Bütün dönemlerde 500 g+6 L su/100 m2 Yumurta, ergin, larva Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel
Hekthion 25 WP Boş ambar uygulaması
Kuru incir kurdu (Ephestia cautella)
5 g/1 m2 Bütün dönemlerde 500 g+6 L su/100 m2 Yumurta, ergin, larva Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel
Hekthion 25 WP Boş ambar uygulaması
İç fındık güvesi (Paralipsa gularis)
5 g/1 m2 Bütün dönemlerde<br>500 g+6 L su/100 m2 Yumurta, ergin, larva Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel
Hekthion 25 WP Boş ambar uygulaması
Eksilik böcekleri (Carpophilus sp.)
5 g/1 m2 Bütün dönemlerde<br>500 g+6 L su/100 m2 Yumurta, ergin, larva Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel
Hekthion 25 WP Boş ambar uygulaması
Arpa güvesi (Sitotroga cerealella)
5 g/1 m2 Bütün dönemlerde<br>500 g+6 L su/100 m2 Yumurta, ergin, larva Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel
Hekthion 25 WP Bağ*
Bag üvezi (Arboridia adanae)
300 g/100 L su ergin, nimf 7 gün
Hekthion 25 WP Armut
Armut kaplanı (Stephanitis pyri)
200 g/100 L su, ergin-nimf 7 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

Malathion

Formulasyon

Islanabilir Toz (WP)

Ambalaj

800 g

Bitki Adı

Armut, Bağ*, Boş ambar uygulaması, Elma, Kiraz, Mısır, Şeftali, Süs bitkileri, Yağ gülü, Yonca

Etmen Adı

Armut kaplanı (Stephanitis pyri), Arpa güvesi (Sitotroga cerealella), Bag üvezi (Arboridia adanae), Eksilik böcekleri (Carpophilus sp.), Elma ağ kurdu (Yponomeuta malinellus), Gül hortumluböceği (Rhynchites hungaricus), Gül yaprakbiti (Macrosiphum rosae), İç fındık güvesi (Paralipsa gularis), Kiraz sineği (Kırmızı örümcek), Kuru incir kurdu (Ephestia cautella), Kuru meyve akarı (Carpogylypus lactis), Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella), Kuru üzüm güvesi (Ephestia figuliella), Mısır biti (Sitophilus zeamais), Pamuk çizgili yaprak kurdu (Spodoptera exigua), Pirinç biti (Sitophilus oryzae), Şeftali gövde kanlıbiti (Pterochloroides persicae), Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae), Tatlı kurt (Lasioderma serricorne), Testereli böcek (Oryzaephulus surinamensis), Tütün güvesi (Ephestia elutella), Yonca hortumlu böceği (Hypera variabilis)