HEKTHİON® WP 25

HEKTHİON® WP 25

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %25 Malathion

Formulasyon : Islanabilir toz (WP)

Ambalaj : 800 g

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Uygulama Şekli

Kiraz sineğine karşı görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan 7-10 gün içerisinde ilaçlama yapılması gerekir.

Armut kaplanına karşı ilk uygulama ilkbaharda erginlerin kışlaklarından çıkıp, yapraklara geçtiği fakat henüz yumurta bırakmadığı dönemde yapılır. İkinci uygulama birinci dölün nimflerinin yoğun olduğu zamanda haziranda yapılır.

Elma ağkurduna karşı bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde, epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa uygulama yapılmalıdır.

Şeftali yaprakbitine karşı 50 ağaçta 7 bulaşık dal olduğu zaman kimyasal mücadele yapılır.

Şeftali gövde kanlı bitine karşı nisan, mayıs, kısmen haziran ayında her gövde ya da ana dalda 2-5 yaprakbitine rastlanıldığında mücadele yapılır.

Bağ üvezine karşı her asmanın dört yönünden ve özellikle iç kısımlarından tesadüfen 10 yaprak alınarak toplam 250 yaprak incelenir. Yaprak başına ortalama 5 hareketli birey görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Yonca hortumluböceğine karşı iklim şartlarına bağlı olarak, ilk biçimden 10-20 gün önce m2 de 25 larva veya ergin bulunduğunda mücadeleye başlamak gerekir. Bölgelere ve yıllara göre değişmekle birlikte nisan başından 15 mayısa kadar olan devrede kimyasal mücadele yapılmalıdır. Bu dönemde bitki 15-30 cm boyundadır.

Mısırda pamuk çizgili yaprakkurduna karşı 2-4 ve 4-6 yapraklı bitki gelişme dönemlerinde tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5’er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama, ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır.

Boş depolarda bütün yüzeyleri ıslatacak şekilde uygulama yapılır.

Diğer Bilgiler

KARIŞILABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir. Dinitro bileşikleri ve Metalaxyl’li bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki adı

 

Zararlı Organizma Adı
Uygulama Dozu ve Dönemi
Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Mısır Pamuk çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) 500 g/da, larva

 

7 gün
Mısır ambar zararlıları 500 g/100 m2 larva, ergin Ambar uygulaması ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel
Şeftali

 

Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) 300 g/100 L su ergin, nimf 7 gün

 

Şeftali gövde kanlıbiti (Pterochloroides persicae) 300 g/100 L su ergin, nimf
Elma Elma ağkurdu (Yponomeuta malinellus) 400 g/100 L su Larva 7 gün
Armut Armut kaplanı (Stephanitis pyri) 200 g/100 L  su ergin, nimf 7 gün
Kiraz *Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) 250 g/100 L su yumurta, larva

*400 gr ilaç+500 gr hidrolize protein/10 L su

(Zehirli Yem Kısmi Dal İlaçlaması)

7 gün
*** Bağ Bağ üvezi (Arboridia adanae) 300 g/100 L su ergin, nimf 7 gün
Pamuk **Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) 240 g/da ergin, nimf 7 gün
Yaprakpireleri (Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens) 400 g/da ergin, nimf
Yonca Yonca hortumluböceği (Hypera variabilis) 400 g/da
Süs bitkilerinde Gül yaprakbiti (Macrosiphum rosae) 200 g/100 L su ergin, nimf
Gül hortumluböceği (Rhynchites hungaricus) 200 g/100 L su ergin
Yağ gülü Gül yaprakbiti (Macrosiphum rosae) 200 g/100 L su ergin, nimf
Boş ambar uygulaması Kuru meyve zararlıları

Kuru incir kurdu (Ephestia cautella)

Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella)

Kuru üzüm güvesi (Ephestia figuliella)

İç fındık güvesi (Paralipsa gularis)

Ekşilik Böcekleri (Carpophilus spp.)

Testereli Böcek (Oryzaephilus surinamensis)

Kuru meyve akarı (Carpoglyphus lactis)

 

Mısır zararlıları

Arpa güvesi (Sitotroga cerealela)

Pirinç biti (Sitophilus oryzae)

Mısır biti (Sitophilus zeamais)

 

Tütün zararlıları

Tütün güvesi (Ephestia elutella)

Tatlı kurt (Lasioderma serricorne)

5 g/1 mBütün dönemlere

500 g+6 L su/100 m2

Yumurta, ergin, larva

 

Ürün depoya konulmadan 20-25 gün önce

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

Malathion

Formulasyon

Islanabilir Toz (WP)

Ambalaj

800 g

Bitki Adı

Armut, Bağ*, Boş ambar uygulaması, Elma, Kiraz, Mısır, Şeftali, Süs bitkileri, Yağ gülü, Yonca

Etmen Adı

Armut kaplanı (Stephanitis pyri), Arpa güvesi (Sitotroga cerealella), Bag üvezi (Arboridia adanae), Eksilik böcekleri (Carpophilus sp.), Elma ağ kurdu (Yponomeuta malinellus), Gül hortumluböceği (Rhynchites hungaricus), Gül yaprakbiti (Macrosiphum rosae), İç fındık güvesi (Paralipsa gularis), Kiraz sineği (Kırmızı örümcek), Kuru incir kurdu (Ephestia cautella), Kuru meyve akarı (Carpogylypus lactis), Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella), Kuru üzüm güvesi (Ephestia figuliella), Mısır biti (Sitophilus zeamais), Pamuk çizgili yaprak kurdu (Spodoptera exigua), Pirinç biti (Sitophilus oryzae), Şeftali gövde kanlıbiti (Pterochloroides persicae), Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae), Tatlı kurt (Lasioderma serricorne), Testereli böcek (Oryzaephulus surinamensis), Tütün güvesi (Ephestia elutella), Yonca hortumlu böceği (Hypera variabilis)