Hektazone Süper

Hektazone Süper

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 250 g/l Bentazone +125 g/l MCPA

Formulasyon : Suda çözünen konsantre (SL)

Ambalaj : 1 l, 5 l

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Uygulama Şekli

Yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde kullanılır. Uygulamadan iki gün önce tavalardaki su boşaltılarak çeltik kuruya alınır. Uygulamadan 48 saat (2 gün) sonra tavalara tekrar su verilir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Önerilen bitkilerde kullanılan herbisit, fungisit ve insektisitlerle karıştırılarak uygulanabilir. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI YABANCI OT ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Hektazone Süper Çeltik
Üç köşeli sandalye sazı (Scirpus mucronatus)
200 ml / da Yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde 60 Gün
Hektazone Süper Çeltik
Kurbağa kaşığı (Alisma plantago)
200 ml / da Yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde 60 Gün
Hektazone Süper Çeltik
Kız otu (Cyperus difformis)
200 ml / da Yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde 60 Gün
Hektazone Süper Çeltik
Güvercin ayağı (Ammannia baccifera)
200 ml / da Yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde 60 Gün
Hektazone Süper Çeltik
Dip otu (Lindernia pyxidaria)
200 ml / da Yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde 60 Gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Formulasyon

Suda çözünen konsantre (SL)

Bitki Adı

Çeltik

Etmen Adı

Dip otu (Lindernia pyxidaria), Güvercin ayağı (Ammannia baccifera), Kız otu (Cyperus difformis), Kurbağa kaşığı (Alisma plantago), Üç köşeli sandalye sazı (Scirpus mucronatus)

Ambalaj

1 lt, 5 lt