HEKTASPECK®

HEKTASPECK®

Kategori : Antibakteriyel

Ürün Grubu : Hayvan Sağlığı

Farmasotik Şekli : Enjeksiyonluk Çözelti

Hayvan Türü : Koyun-kuzu, buzağı-dana, sığır, köpek-kedi, etçi tavuk

Ticari Takdim Şekli : Karton kutu içinde; mavi flip-off kapaklı 100 ml’lik Tip 2 amber renkli cam şişelerde satışa sunulur.

Etkin Madde : Her ml’sinde 50 mg linkomisin baza eşdeğer 60,291 mg Linkomisin HCl ve 100 mg spektinomisin baza eşdeğer 143,885 mg spektinomisin sülfat tetrahidrat, koruyucu olarak da 9,45 mg benzil alkol içerir.

Açıklama

Kullanım Şekli

HEKTASPECK; berrak, renksiz veya hafif sarımsı renkte steril enjeksiyonluk çözeltidir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI

Linkomisin ve spektinomisine duyarlı bakterilerden kaynaklanan;
Sığır ve koyunlarda: bakteriyel ve mikoplazmal pnömoniler, septisemiler, bakteriyel enteritisler, bulaşıcı agalaksi, artritis, piyeten ve ayak enfeksiyonlarının tedavisinde,
Köpek ve kedilerde: pnömoni, bronşit, farenjit gibi solunum yolu enfeksiyonlarında, sistit, metrit gibi ürogenital sistem enfeksiyonlarında, gastro-enterit tedavisinde, yara ve abselerin tedavisinde, piyojenik ve pustuler deri enfeksiyonlarının tedavisinde,
Etçi tavuklarda: CRD, CRD kompleks, hava kesesi yangısı, kanatlı pasteurellozisi, stafilokok enfeksiyonları ve koriza enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;
Koyun-kuzu 10 kg canlı ağırlık için 1 ml / gün kas içi 3 gün süreyle.
Buzağı-danasığır 50 kg canlı ağırlık için 5 ml, kas içi ilk gün günde iki kez, klinik yanıta göre takip eden 2-4 gün süreyle günde 1 kez.
Köpek-kedi 1 kg canlı ağırlık için 0,2 ml kas içi günde iki kez, tedaviye klinik yanıta göre 3-7 gün devam edilebilir.
Etçi tavuklar 2,5 kg canlı ağırlık için 0,5 ml deri altı 3 gün süreyle.

Sığırlarda bir enjeksiyon noktasına 25-30 ml’den fazla ürün enjekte edilmemelidir.

Ek bilgi

Ürün Grubu

Hayvan Sağlığı

Farmasotik Şekli

Enjeksiyonluk Çözelti

Hayvan Türü

Buzağı, Dana, Etçi tavuk, Kedi, Köpek, Koyun, Kuzu

Ticari Takdim Şekli

Karton kutu içinde; mavi flip-off kapaklı 100 ml’lik Tip 2 amber renkli cam şişelerde satışa sunulur.

Etkin Madde

Her ml’sinde 50 mg linkomisin baza eşdeğer 60,291 mg Linkomisin HCl ve 100 mg spektinomisin baza eşdeğer 143,885 mg spektinomisin sülfat tetrahidrat, koruyucu olarak da 9,45 mg benzil alkol içerir.