HEKTAŞ Zodiac

HEKTAŞ Zodiac

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 100 g/L Spirotetramat

Formulasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

Etiket Bilgisi
Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Uygulama Şekli

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı koşullarda yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemlerini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
Armut pisillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimflerin görülmeye başladığı, sürgünlerin %15’ten fazlasında bulaşma görülmeye başlandığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Elma yeşil yaprakbitine karşı vejetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Şeftalide şeftali yaprakbitine karşı çiçek tomurcuklarının belirmesinden, popülasyonun ¾’ü kanatlı forma dönüşünceye değin 50 ağaç 7 bulaşık daha rastlanıldığında uygulama yapılmalıdır.

Şeftalide dut kabuklubitine karşı uygulama birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Marulda yaprakbitlerine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte paraziroit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Domates (sera), Biber (sera), Patlıcan (sera) tütün beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir, alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Bağda turunçgil unlubitine karşı mücadele iki dönemde yapılır. Birinci dönem asmanın gövdesindeki kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve turunçgil unlubitinin yeşil aksama doğru ilerlemeye başladığı dönemdir. Bu dönem koruklar yaklaşık nohut büyüklüğünde olup yalnız turunçgil unlubitinin görüldüğü asmalara uygulama yapılmalıdır. İkinci dönem turunçgil unlubitinin yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin tatlanmaya başladığı dönemdir. Asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki dönemde de uygulama yapılabilir.

Domateste patates yaprakbitine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek, 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda, bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Pamukta yaprakbitine karşı tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcek popülasyonu yoğun ise ilaçlama ertelenmelidir. Tarla kontrollerinde bir yaprakta ortalama 25 adet yaprakbiti saptandığında kimyasal mücadele yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
HEKTAŞ Zodiac® adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup 23 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için HEKTAŞ Zodiac®’ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 23 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre Video
HEKTAŞ Zodiac Şeftali
Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae)
75 ml/100L su (nimf, ergin) 21 gün
HEKTAŞ Zodiac Şeftali
Dut kabuklu biti (Pseudaulacaspis pentagona)
75 ml/100L su (larva) 21 gün
HEKTAŞ Zodiac Patlıcan (sera)
Tütün beyaz sineği (Bemisia tabaci)
100 ml/100 L su (larva, pupa) 3 gün
HEKTAŞ Zodiac Pamuk
Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii)
100 ml/da (nimf, ergin)
HEKTAŞ Zodiac Marul
Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae)
75 ml/da (nimf, ergin) 7 gün
HEKTAŞ Zodiac Marul
Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii)
75 ml/da (nimf, ergin) 7 gün
HEKTAŞ Zodiac Marul
Marul yaprakbiti (Nasonovia ribisnigri)
75 ml/da (nimf, ergin) 7 gün
HEKTAŞ Zodiac Karpuz
Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii)
75 ml/da (nimf, ergin) 3 gün
HEKTAŞ Zodiac Elma
Elma yeşil yaprak biti (Aphis pomi)
50 ml/100L su (nimf, ergin) 21 gün
HEKTAŞ Zodiac Domates (tarla)
Patates yaprakbiti (Macrosiphum euphorbia)
75 ml/da (nimf, ergin) 3 gün
HEKTAŞ Zodiac Domates (sera)
Tütün beyaz sineği (Bemisia tabaci)
100 ml/100 L su (larva, pupa) 3 gün
HEKTAŞ Zodiac Biber (Sera)
Tütün beyaz sineği (Bemisia tabaci)
100 ml/100 L su (larva, pupa) 3 gün
HEKTAŞ Zodiac Bağ*
Turunçgil unlubiti (Planococcus ciln)
100 ml/100 L su (nimf, ergin) 14 gün
HEKTAŞ Zodiac Armut
Armut psillidi (Cacopsylla pyri)
100 ml/100L su (nimf, ergin) 21 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

100 g/L Spirotetramat

Formulasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Bitki Adı

Armut, Bağ*, Biber (Sera), Domates (sera), Domates (tarla), Elma, Karpuz, Marul, Pamuk, Patlıcan (sera), Şeftali

Etmen Adı

Armut psillidi (Cacopsylla pyri), Dut kabuklu biti (Pseudaulacaspis pentagona), Elma yeşil yaprak biti (Aphis pomi), Marul yaprakbiti (Nasonovia ribisnigri), Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii), Patates yaprakbiti (Macrosiphum euphorbia), Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae), Turunçgil unlubiti (Planococcus ciln), Tütün beyaz sineği (Bemisia tabaci)