Hektaş Volon

Hektaş Volon

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %35 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit

Formulasyon : Suda dağılabilen granül (WG)

Ambalaj : 1.75 kg, 2 kg
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Koruyucu bir fungisittir.

Uygulama Şekli

Bağ mildiyösü:

1. uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Zeytinlerde halkalı leke:

Marmara Bölgesinde:

1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Ege Bölgesinde:

1.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Akdeniz Bölgesinde:

1.uygulama: Hasattan sonra

2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

3.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı):

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde) Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3.ilaçlama yapılmalıdır.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı: Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Turunçgillerde uç kurutan:

Yeşil aksam uygulamaları: Ekim, Aralık ve Mart aylarında olmak üzere 3 kez yapılmalıdır.

Toprak uygulamaları: Yeşil aksam ilaçlamasının yanı sıra, bahçedeki ağır enfekteli ağaçlara, ekim ayında bir defa olmak üzere toprak ilaçlaması yapılmalıdır.

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 15 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Ön deneme yaparak fiziki uygunluğu ve fitotoksisitesi tespit edilmeden diğer formülasyonlarla birlikte kullanılmamalıdır. Düşük pH’lı bitki koruma ürünleri ve Fosetyl-Al terkipli bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Fitotoksisite ihtimaline karşı, tank karışımındaki pH’ nın 6.5’ un altına düşmemesine dikkat edilmelidir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Hektaş Volon Zeytin
Halkalı leke hastalığı (Spilocaea oleaginea)
175 g / 100 L su 14 gün
Hektaş Volon Turunçgiller
Uçkurutan (Phoma tracheiphila)
200 g / 100 L su 14 gün
Hektaş Volon Şeftali
Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans)
300 g / 100 L su
Hektaş Volon Kayısı
Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Wilsonomyces carpophilus)
1. Uygulama 400 g / 100 L su, 2. Uygulama 200 g / 100 L su, 3. Uygulama 200 g / 100 L su 14 gün
Hektaş Volon Domates
Mildiyö (Phytophtora infestans)
15 g / da 14 gün
Hektaş Volon Domates
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
200 g / 100 L su 14 gün
Hektaş Volon Bağ*
Mildiyö (Plasmopara viticola)
175 g / 100 L su 14 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

% 35 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit

Formulasyon

Suda dağılabilen granül (WG)

Ambalaj

1.75 kg, 2 kg

Bitki Adı

Bağ*, Domates, Kayısı, Şeftali, Turunçgiller, Zeytin

Etmen Adı

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani), Halkalı leke hastalığı (Spilocaea oleaginea), Mildiyö (Phytophtora infestans), Mildiyö (Plasmopara viticola), Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Wilsonomyces carpophilus), Uçkurutan (Phoma tracheiphila), Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans)