HEKTAŞ VOLON®

HEKTAŞ VOLON®

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %35 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit

Formulasyon : Suda dağılabilir granül (WG)

Ambalaj : 1.75 kg, 2 kg
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Zeytinlerde halkalı leke:

Marmara Bölgesinde:

1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege Bölgesinde:

1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

3.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

– Tüm ilaçlamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

Akdeniz Bölgesinde:

1.uygulama: Hasattan sonra,

2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

3.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Bağ mildiyösü:

1.uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2.ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı):

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde)

Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3.ilaçlama yapılmalıdır.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı:

1.uygulama: Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra,

2.uygulama: İlkbaharda tomurcuklar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır.

Turunçgillerde uç kurutan:

Yeşil aksam uygulamaları: Ekim, Aralık ve Mart aylarında olmak üzere 3 kez yapılmalıdır.

Toprak uygulamaları: Yeşil aksam ilaçlamasının yanı sıra, bahçedeki ağır enfekteli ağaçlara, ekim ayında bir defa olmak üzere toprak ilaçlaması yapılmalıdır.

Patates mildiyösü:

Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Ön deneme yaparak fiziki uygunluğu ve fitotoksisitesi tespit edilmeden diğer formülasyonlarla birlikte kullanılmamalıdır. Düşük pH’lı bitki koruma ürünleri ve Fosetyl-Al terkipli bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Fitotoksisite ihtimaline karşı tank karışımındaki pH’nın 6.5’un altına düşmemesine dikkat edilmelidir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Bağ* Mildiyö

(Plasmopara viticola)

175 g/100 L su 14 gün
 Zeytin Halkalı leke

(Spilocea oleagina)

175 g/100 L su 14 gün
Domates Mildiyö

(Phytophthora infestans)

150 g/da 14 gün
Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

200 g/100 L su 14 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen

(Wilsonomyces carpophylus)

1.Uygulama 400 g/100 L su

2.Uygulama 200 g/100 L su

3.Uygulama 200 g/100 L su

14 gün
Şeftali Yaprak kıvırcıklığı

(Taphrina deformans)

300 g/100 L su 14 gün
Turunçgiller Uç kurutan

(Phoma tracheiphila)

200 g/100 L su 14 gün
Patates Mildiyö

(Phytophthora infestans)

200 g/da 14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.