HEKTAŞ POENA®

HEKTAŞ POENA®

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 200 g/L Glufosinate-ammonium

Formülasyon : Suda Çözünen Konsantre (SL)

Ambalaj: 1 L, 5 L

Etiket Bilgisi  Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Uygulamada en iyi sonuç, yeşil aksamın bol olduğu ve yabancı otların aktif olarak geliştiği genç dönemlerde elde edilir.

Kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidanların henüz odunlaşmamış yeşil kabuğuna bitki koruma ürünü temas etmemelidir. Bitki koruma ürününün etki şekli sistemik olduğundan, ürünün etkisinin azalmaması için uygulama üzerinden 4 ila 5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işlemesi yapılmamalıdır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi
Meyve,

Bağ*,

Turunçgil

Bahçeleri

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Püsküllü çayır (Bromus tectorum)

Sirken (Chenopodium album)

Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Topalak (Cyperus rotundus)

Çatal otu (Digitaria sanguinalis)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)           

Turnagagası (Geranium dissectum)      

Dikenli yabani marul (Lactuca serriola)  

Sinir otu (Plantago major)

Semizotu (Portulaca oleracea)

İmamkavuğu (Senecio vulgaris)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)          

Kanyaş (Sorghum halepense)

Eşek marulu (Sonchus arvensis)

Yonca (Medicago spp.)

300-750 ml/da

Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.