HEKTAŞ LOGOS®

HEKTAŞ LOGOS®

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 915 g/L S-metolachlor + 45 g/L Benoxacor (Safener)

Formulasyon : Emülsiyon Konsantre (EC)

Ambalaj : 1 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Hektaş Logos®, pamuk ve domateste topalak ile dar yapraklı ve bazı geniş yapraklı yabancı otların mücadelesinde kullanılan bir herbisittir.

Ekim/dikim öncesi toprağa pülverize edilir ve toprağa karıştırılır. Topraktan etkili tüm herbisitlerde olduğu gibi Hektaş Logos®’dan beklenen üstün sonuçların alınabilmesi için iyi bir toprak işlemesi yapılmalı, toprak kesek, ot vs. ihtiva etmemeli ve toprakta yeterli nem bulunmalıdır. Bitki koruma ürününün toprağa iyi bir şekilde karıştırılması başarı için gereklidir. Bitki koruma ürünü tapanın önüne atılmamalı, diskaro ile toprağa karıştırılmalıdır. Kültivatör kullanılacak ise çaprazvari 2 defa çekilmesi önerilir. Uygulamadan sonra orta derecedeki bir yağış veya sulamanın, bitki koruma ürününün yabancı otların çoğunluğunun çimlendiği toprağın üst tabakasına nüfuz etmesine yardımcı olduğu bilinmelidir. Çok hafif topraklarda Hektaş Logos® kullanılması tavsiye edilmez.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi
Pamuk Topalak

Darıcan

Horoz ibiği

Semizotu

Sirken

(Cyperus rotundus)

(Echinochloa colonum, E. crus-galli)

(Amaranthus albus)

(Portulaca oleracea)

(Chenopodium album)

150 ml/da

Ekim öncesi toprağa karıştırılarak

Domates

(Tarla)

Horoz ibiği

Domuz pıtrağı

Semizotu

Topalak

Darıcan

(Amaranthus albus)

(Xanthium strumarium)

(Portulaca oleracea)

(Cyperus rotundus)

(Echinochloa colonum)

150 ml/da

Dikim (şaşırtma) öncesi toprağa karıştırılarak