Hektaş Hydrocop 77 WP

Hektaş Hydrocop 77 WP

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %50 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit

Formulasyon : Suda ıslanabilir toz (WP)
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

%50 metalik bakıra eşdeğerdir. Narenciye, bağ, meyve, sebze, tarla ve süs bitkileri hastalıklarının mücadelesinde kullanılan bakır hidroksit terkipli çok küçük zerreli ve yüksek etkili bir fungisittir.

Uygulama Şekli

Turunçgilde kahverengi leke: Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Bağ mildiyösü:

1. uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı: Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı,Şeftali,Kiraz):

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde).

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı,Şeftali,Kiraz):

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde), Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3.ilaçlama yapılmalıdır.

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domateste bakteriyel benek: Fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı arttırılabilir.

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Zeytinlerde halkalı leke:

Marmara Bölgesinde:

1. uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce;

2. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce.

Ege Bölgesinde:

1. uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce;

2. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce.

Akdeniz Bölgesinde:

1. uygulama: Hasattan sonra;

2. uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Hektaş Hydrocop 77 WP organik fosforlular ve düşük pH’lı (asidik) bitki koruma ürünleri dışındaki Zirai Mücadele ürünleri ile karışabilir. Fosetyl-Al içeren bitki koruma ürünleri karıştırılırsa fitotoksite yapabilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Hektaş Hydrocop 77 WP Zeytin
Halkalı leke hastalığı (Cycloconium oleaginum)
300 g / 100 L su 7 gün
Hektaş Hydrocop 77 WP Turunçgiller
Kahverengi leke hastalığı (Alternaria alternata f.sp citri)
300 g / 100 L su 7 gün
Hektaş Hydrocop 77 WP Şeftali
Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans)
350 g / 100 L su 7 gün
Hektaş Hydrocop 77 WP Şeftali
Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Wilsonomyces carpophilus)
350 g / 100 L su 7 gün
Hektaş Hydrocop 77 WP Kiraz
Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Wilsonomyces carpophilus)
350 g / 100 L su 10 gün
Hektaş Hydrocop 77 WP Kayısı
Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Wilsonomyces carpophilus)
500 g / 100 L su (Dormant dönem), 250 g / 100 L su (Normal dönem) 7 gün
Hektaş Hydrocop 77 WP Domates
Mildiyö (Phytophtora infestans)
250 g / da 7 gün
Hektaş Hydrocop 77 WP Domates
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
250 g / da 7 gün
Hektaş Hydrocop 77 WP Domates
Bakteriyel benek (Pseudomonas syringae pv. tomato)
250 g / da 7 gün
Hektaş Hydrocop 77 WP Bağ*
Mildiyö (Plasmopara viticola)
250 g / 100 L su 7 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

% 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit

Formulasyon

Suda ıslanabilir toz (WP)

Bitki Adı

Bağ*, Domates, Kayısı, Kiraz, Şeftali, Turunçgiller, Zeytin

Etmen Adı

Bakteriyel benek (Pseudomonas syringae pv. tomato), Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani), Halkalı leke hastalığı (Cycloconium oleaginum), Kahverengi leke hastalığı (Alternaria alternata f.sp citri), Mildiyö (Phytophtora infestans), Mildiyö (Plasmopara viticola), Şeftali Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus), Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans)