HEKTAŞ HORA®

HEKTAŞ HORA®

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 30 g/l Mesosulfuron-methyl + 90 g/l Mefenpyr-diethyl(safener)

Formulasyon : Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

Ambalaj : 800 ml

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

HEKTAŞ HORA® sistemik bir bitki koruma ürünü olup, yabancıotların yaprakları ve kısmen kökleri vasıtasıyla bünyeye alınır ve otların tüm bölgelerine taşınır. Köklerin topraktan su ve besin maddesi alımı durur. Böylece buğday bitkisi ile rekabeti çok kısa sürede bitmiş olur. Yabancıotlar başlangıçta renk değişimine uğrayıp deforme olurlar ve sonunda kuruyarak ölürler. Ölümler türlere ve büyüme şartlarına bağlı olarak 2-4 hafta içinde olur.

Münavabe ürünlerinde dikkat edilecek hususlar: Bir yıl sonra ekilecek bitkiler için herhangi bir sınırlama yoktur. İkinci ürün olarak derin sürülmek kaydıyla mısır ve pamuk ekilebilir.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: HEKTAŞ HORA® organik fosforlu insektisitler, yaprak gübreleri, Prochloraz terkipli fungisitler, Dicamba ve Fenoxaprop-p-ethyl terkipli herbisitler ile karıştırılmaz. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu
Buğday Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

İtalyan çimi (Lolium multiflorum)

Kısa başaklı kuşyemi (Phalaris brachystachys)

40 ml/da + 100 ml Voce*

* Voce (Na Lauryl ether sulphate) yayıcı yapıştırıcıdır. Yeterli etkinin sağlanabilmesi için mutlaka HEKTAŞ HORA® ile birlikte kullanılmalıdır.