HEKTAŞ GENESİSS®

HEKTAŞ GENESİSS®

Kategori : Bitki Gelişim Düzenleyicileri

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 200 g/L Carfentrazone-ethyl + 30 g/L Diuron

Formulasyon : Suspo-emülsiyon (SE)

Ambalaj : 1 L, 5 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Hektaş Genesiss® Pamuk hasadından 10-14 gün önce, koza açma oranı ortalama %65’e ulaştığında dekara 20-40 litre su ile uygulanır. Pamuklarda kozaların erken ve homojen şekilde açılmasını ve yaprak dökümünü sağlar ve hızlandırır. Bileşiminde bulunan Carfentrazone-ethyl aktif maddesi sayesinde yapraklar ve Diuron aktif maddesi sayesinde bitki kökleri tarafından bitki bünyesine alınmaktadır. Yaprakların yeşil olarak dökülmesini sağlayan bir defolianttır. Yapraklar kurumadan döküldüğü için kozalardaki pamuk lifleri temiz kalır ve pamuğun bir seferde hasadına imkan sağlanır. Uygulamadan iyi sonuç alınabilmesi için bitkinin tüm yapraklarının hazırlanan karışım ile iyice temas etmesi sağlanmalıdır.

Ürün Münavebesi: Pamuk tarlasına ekilecek kültür bitkileri için sınırlama:

Havuç: 3 ay ekmeyiniz.

Baklagiller, yonca, kökü ve yaprağı yenen sebzeler: 2 ay ekmeyiniz.

Hububat, darı ve mısır: 2 hafta ekmeyiniz.

Soğan: 4 ay ekmeyiniz.

Marul: 9 ay ekmeyiniz.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Pamukta hasat öncesi kullanıldığından diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılmaz.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk 50 ml/da

Koza açma oranı ortalama %65’e ulaştığında

14 gün