Hektaş Genesiss

Kategori : Bitki Gelişim Düzenleyicileri

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 200 g/L Carfentrazone-ethyl + 30 g/L Diuron

Formulasyon : Süspo emülsiyon (SE)

Ambalaj : 1 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Özellikler

Pamuk tarlalarında yaprak dökümü için kullanılan Hektaş Genesiss, içerisindeki carfentrazone-ethyl sayesinde yapraklar tarafından, aynı zamanda sistemik etkili diuron sayesinde bitki kökleri tarafından alınmaktadır. Yaprakların yeşil olarak dökülmesini sağlayan bir defolianttir.

Uygulama Şekli

Hektaş Genesiss® Pamuk hasadından 10-14 gün önce, koza açma oranı ortalama %65’e ulaştığında dekara 20-40 litre su ile uygulanır. Pamuklarda kozaların erken ve homojen şekilde açılmasını ve yaprak dökümünü sağlar ve hızlandırır. Bileşiminde bulunan Carfentrazone-ethyl aktif maddesi sayesinde yapraklar ve Diuron aktif maddesi sayesinde bitki kökleri tarafından bitki bünyesine alınmaktadır. Yaprakların yeşil olarak dökülmesini sağlayan bir defolianttır. Yapraklar kurumadan döküldüğü için kozalardaki pamuk lifleri temiz kalır ve pamuğun bir seferde hasadına imkan sağlanır. Uygulamadan iyi sonuç alınabilmesi için bitkinin tüm yapraklarının hazırlanan karışım ile iyice temas etmesi sağlanmalıdır.

Ürün Münavebesi: Pamuk tarlasına ekilecek kültür bitkileri için sınırlama: Havuç: 3 ay ekmeyiniz. Baklagiller, yonca, kökü ve yaprağı yenen sebzeler: 2 ay ekmeyiniz. Hububat, darı ve mısır: 2 hafta ekmeyiniz. Soğan: 4 ay ekmeyiniz. Marul: 9 ay ekmeyiniz.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Pamukta hasat öncesi kullanıldığından diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılmaz.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre Video
Hektaş Genesiss Pamuk 50 ml/da Koza açma oranı ortalama %65’e ulaştığında 14 gün

Ek bilgi

Aktif Madde

200 g/L Carfentrazone-ethyl + 30 g/L Diuron

Ambalaj

1 l

Formulasyon

Süspo emülsiyon (SE)

Bitki Adı

Pamuk