HEKTAŞ ERATO®

HEKTAŞ ERATO®

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 250 g/l Quinclorac

Formulasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj : 1 L, 5 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

HEKTAŞ ERATO® çıkış sonrası etkili sistemik bir herbisit olup, yabancı otların kökleri ve yaprakları tarafından alınır. Uygulamadan 2 gün önce çeltik tavaları kuruya alınmalı ve uygulamadan 2 gün sonra tavaların çıkış ağızları kapalı tutularak, 4-5 cm su seviyesi sağlayacak şekilde su verilmelidir. Su verme işlemi 4-5 gün süresince sadece sızma nedeniyle meydana gelebilecek kayıpların takviye edilmesi ile sınırlı kalmalıdır. Bu sürenin dolmasını müteakip çıkış ağızları açılarak su sirkülasyonu sağlanmalıdır. Uygulama dekara 20-40 litre su ile yapılmalıdır. Uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi
Çeltik Darıcan

Çeltiksi darıcan

(Echinochloa crus-galli)

(Echinochloa oryzoides)

150 ml/da

Çıkış sonrası

Yabancıotlar 3-5 yapraklı

dönemde iken

36 ay süre ile münavebe ürünü olarak Solanaceae familyasından (özellikle domates-biber) kültür bitkileri kullanılmamalıdır.