Hektaş Erato

Hektaş Erato

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 250 g/l Quinclorac

Formulasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Uygulama Şekli

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir, Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı ve uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
HEKTAŞ ERATO® çıkış sonrası etkili sistemik bir herbisit olup, yabancı otların kökleri ve yapraklan tarafından alınır. Uygulamadan 2 gün önce çeltik tavaları kuruya alınmalı ve uygulamadan 2 gün sonra tavaların çıkış ağızları kapalı tutularak, 4-5 cm su seviyesi sağlayacak şekilde su verilmelidir. Su verme işlemi 4-5 gün süresince sadece sızma nedeniyle meydana gelebilecek kayıpların takviye edilmesi ile sınırlı kalmalıdır. Bu sürenin dolmasını müteakip çıkış ağızları açılarak su sirkülasyonu sağlanmalıdır. Uygulama dekara 20-40 litre su ile yapılmalıdır. Uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
HEKTAŞ ERATO® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup L olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, HEKTAŞ ERATO® ‘nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup L harici) bitki koruma ürünlerinin kullanmasına özen gösteriniz.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI YABANCI OT ADI KULLANMA DOZU
Hektaş Erato Çeltik
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
150 ml/da Çıkış sonrası Yabanaotlar 3-5 yapraklı dönemde iken
Hektaş Erato Çeltik
Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)
150 ml/da Çıkış sonrası Yabanaotlar 3-5 yapraklı dönemde iken

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Formulasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Bitki Adı

Çeltik

Etmen Adı

Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides), Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Aktif Madde

250 g/l Quinclorac

Ambalaj