HEKTAŞ CHOOSE®

HEKTAŞ CHOOSE®

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 441 g/l Glyphosate potasyum tuzu

Formulasyon : Suda Çözünen Konsantre (SL)

Ambalaj : 1 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

HEKTAŞ CHOOSE® seçici olmayan ve çıkış sonrası (post-emergence) uygulanan total etkili bir herbisittir. Yabancı otların aktif büyüme döneminde kullanılmalıdır. Uygulama açısından kültür bitkisinin yaşı ve fenolojisi konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Uygulama sırasında kültür bitkileri (narenciye, bağ, zeytin ve fındık) değişik fenolojik dönemlerde olabilir. İlaçla teması sözkonusu olmadıkça herhangi bir fitotoksite söz konusu değildir. Uygulama sırasında ilaç zerrelerinin kültür bitkisine temas etmemesine özen gösterilmelidir. Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmamalıdır.

HEKTAŞ CHOOSE® uygulandıktan sonra, yabancı otların yeşil aksamları tarafından alınır ve bitkinin köklerine, yumrularına kadar taşınır. Uygulamadan en iyi sonucu alabilmek için ilaçlama, yabancı otların aktif olarak büyüdükleri dönemde yapılmalıdır. Bu nedenle çok yıllık geniş yapraklı yabancı otlar hemen çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme döneminde daha hassas olduklarından bu dönemde uygulama yapmak daha başarılı sonuç verir. Çok yıllık dar yapraklı yabancı otların kontrolü ise tam olarak çıkış yaptığı, aktif olarak büyüdüğü ve en az 4-5 yapraklı olduğu dönemde uygulama yapılırsa daha başarılı sonuç verir.

HEKTAŞ CHOOSE® pek çok dar ve geniş yapraklı, tek ve çok yıllık yabancı otları kontrol eden sistemik bir ilaçtır. HEKTAŞ CHOOSE® ‘un yabancı otlara etkisi, uygulamadan 7-10 gün sonra (eğer büyüme hızlı ise biraz daha kısa sürede, tersi durumda büyüme yavaş ise biraz daha uzun bir sürede) görülür. Dekara kullanılacak ideal su miktarı 20-40 litredir. İlaçlamalarda yelpaze hüzmeli memeler kullanılarak ve ilaçlama aletini düşük basınçta (1-3 atm.) çalıştırarak bu amaca ulaşılır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Hedef yabancı otların kontrolünde HEKTAŞ CHOOSE® yeterlidir. Diğer ilaçlar ve gübreler ile karıştırılmamalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı
Zararlı Organizma Adı
Uygulama dozu ve dönemi
Turunçgiller,

Bağ*, Fındık,

Zeytin ve Kültür bitkisi yetiştirilmeyen alanlar

Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Horoz ibiği (Amaranthus albus)

Melez horoz ibiği (Amaranthus hybridus)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retloflexus)

Fare kulağı (Anagallis arvensis)

Mavi fare kulağı (Anagallis caerula)

İtalyan sığırdili (Anchusa azurea)

Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis)

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

Sarı ot (Boreava orientalis)

Kıraç çayırı (Bromus sterilis)

Püsküllü çayır (Bromus tectorum)

Yabani tere (Cardaria draba)

Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)

Güneş dikeni (Centaurea solstitialis)

Yıldızlı gelin düğmesi (Centaurea calcitrapa)

Sirken (Chenopodium album)

Duvar kazayağı (Chenopodium murale)

Doğu korungası (Conringia orientalis)

Pire otu (Conyza canadensis)

Kıllı hindiba (Crepis aspera)

Pis kokulu hindiba (Crepis foetida)

Topalak (Cyperus rotundus)

Şeytan elması (Datura stramonium)

Uzun süpürge otu (Descurainia sophia)

Çatal otu (Digitaria sanguinalis)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Yakı otu (Epilobium tetragonum)

Dön baba (Erodium cicutarium)

Güneş sütleğeni (Euphorbia helioscopia)

Katı sütleğen (Euphorbia stricta)

Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)

Nazik şahtere  (Fumaria parviflora)

Dil kanatan (Galium aparine)

Y.yoğurt otu (Galium spurium)

Turna gagası (Geranium dissectum)

Bozot (Heliotropium europaeum)

Dikenli öküz dili (Helminthotheca echioides)

Duvar arpası (Hordeum murinum)

Dikenli yabani marul (Lactuca serriola)

Ballıbaba (Lamium amplexicau!e)

Büyük dişli ballıbaba (Lamium macrodon)

Tavşan salatası (Lapsana communis)

Yabani mürdümük (Lathyrus aphaca)

Yoncacık (Medicago minima)

Düğmeli yonca (Medicago orbicularis)

Taş yoncası (Melilotus indica)

Kokulu taş yoncası (Melilotus officinalis)

Su nanesi (Mentha pulegium)

Yer fesleğeni (Mercurialis annua)

Trakya hardalı (Neslia apiculata)

Toplu iğne hardalı (Neslia paniculata)

Gelincik (Papaver rhoeas)

Adi salkım otu (Poa trivalis)

Çoban değneği (Polygonum aviculare)

Semiz otu (Portulaca oleracea)

Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)

Küçük turp (Rapistrum rugosum)

Kıvırcık labada (Rumex crispus)

Zühre tarağı (Scandix pecten-veneris)

İmam kavuğu (Senecio vulgaris)

Yapışkan ot (Setaria verticillata)

Konik nakıl (Silene conoidea)

Meryem dikeni (Silybum marianum)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Uzun meyveli bülbül otu (Sisymbrium altissimum)

Köpek üzümü (Solanum nigrum)

Eşek marulu (Sonchus arvensis)

Dikenli eşek marulu (Sonchus asper)

Adi eşek marulu (Sonchus oleraceus)

Kanyaş (Sorghum halepense)

Altuni yemlik (Tragopogon aureus)

Demir dikeni (Tribulus terrestris)

Çayır tırtılı (Trifolium pratense)

Kır üçgülü (Trifolium campestre)

Kokulu yonca (Trigonella monspeliaca)

Isırgan otu (Urtica urens)

Arap baklası (Vaccaria pyramidata)

Yavşan otu (Veronica hederifolia)

Kuş fiği (Vicia cracca)

Adi fiğ (Vicia sativa)

Doğu ballıbabası (Wiedemannia orientalis)

Zincir pıtrağı (Xanthium spinosum)

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

300 ml/da

Aktif büyüme döneminde uygulanır.

Deve dikeni (Alhagi pseudalhagi)

Yabani pelin (Artemisia vulgaris)

Doğu havucu (Astrodaucus orientalis)

Saka dikeni (Carduus pycnocephalus)

Yabani hindiba (Cichorium intybus)

Köy göçüren (Circium arvence)

Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

Sütlü sarmaşık (Cynanchum acutum)

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Koyun fetüğü (Festuca ovina)

Meyan kökü (Glycyrrhiza glabra)

Çayır tavşancıl otu (Heracleum sphondylium)

Gece sefası (Ipomea stolonifera)

Tıbbi taşkesen otu (Lithospermum officinale)

Sarmaşık karga otu (Lysimachia nummularia)

Küçük çiçekli ebegümeci (Malva parviflora)

Yabani ebegümeci (Malva sylvestris)

Yabani orman nanesi (Mentha spicata)

Tarla maydanozu (Oenanthe silaifolia)

Yabani korunga (Onobrychis erista-galli)

Aslan dişi (Taraxacum serotinum)

600 ml/da

Aktif büyüme döneminde uygulanır.

            Böğürtlen (Rubus canescens) 800 ml/da

Aktif büyüme döneminde uygulanır.

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.