HEKTAŞ CEREMONY®

HEKTAŞ CEREMONY®

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 150 g/L Prochloraz + 42 g /L Prothioconazole

Formulasyon : Emülsiyon Konsantre (EC)

Ambalaj : 1 L, 5 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Buğdayda tahıl fide yanıklığı, kök ve kök çürüklüğüne karşı hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulama kardeşlenme ve bayrak yaprağı arasındaki dönemde yapılmalıdır.

Buğdayda sarı pasa karşı hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ürünün etki süresi de dikkate alınarak (21 gün aralıklarla) ikinci uygulama yapılabilir.

Buğdayda küllemeye karşı külleme hastalığının belirtileri uygun koşullarda her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksama bitki koruma ürünü uygulamasına başlanmalıdır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa (21 gün aralıklarla) ikinci uygulama yapılabilir.

Buğdayda septorya yaprak lekesi: İklim koşulları hastalığın gelişimine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Hastalık belirtileri ilk görüldüğünde uygulamalara başlanır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir. Gerekli görüldüğü hallerde (21 gün aralıklarla) ikinci bir uygulama yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday Tahıl fide yanıklığı, kök ve kök çürüklüğü

(Fusarium spp.)

200 ml/da 56 gün
Sarı pas

(Puccinia striiformis)

Tahıl küllemesi

(Erysiphe graminis f.sp. tritici)

Septorya yaprak lekesi

(Septoria tritici)