HEKTAŞ BRIO®

HEKTAŞ BRIO®

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 240 g/l Metaflumizone

Formulasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

Etiket Bilgisi  Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Domates güvesine karşı ergin çıkışını saptamak için dikimden hemen sonra tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici feromon tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta, larva ve pupa aranır. 100 bitkiden 3’ü zararlının herhangi bir biyolojik dönemi ile bulaşık ise uygulama yapılır.

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Biber (Sera-Tarla), hıyar (Sera), kornişon (Sera), patlıcan (Sera) ve marulda pamuk yaprakkurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 adet larva görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulamalar larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır. 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-150C’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun (dördüncü dönem) larvalar görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Yapılan araştırma sonucunda patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitkiler tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişme durumuna göre %40 oranına kadar çıkmaktadır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Dimethomorp, Mancozeb, Ametoctradin, Metiram, Pyraclostrobin ve Boscalid aktif maddeli bitki koruma ürünleri ile karışabilir. Ancak karışım yapılmadan önce ön karışım testi yapılması önerilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates

(Sera-Tarla)

Domates güvesi

(Tuta absoluta)

100 ml/da

larva

3 gün
Domates Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

100 ml/da

larva

3 gün
Biber

(Sera-Tarla)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

100 ml/da

larva

1 gün
Pamuk Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

100 ml/da

larva

21 gün
Hıyar

(Sera)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

100 ml/100 L su

larva

3 gün
Kornişon

(Sera)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

100 ml/100 L su

larva

3 gün
Patlıcan

(Sera)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

100 ml/100 L su

larva

3 gün
Marul Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

100 ml/da

larva

3 gün
Patates Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

25 ml/da

larva – ergin

7 gün