Hektaş Bordo 20 WP

Hektaş Bordo 20 WP

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %20 Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı

Formulasyon : Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj : 1 kg, 5 kg, 10 kg
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

%20 Metalik Bakıra eşdeğer, kullanıma hazır bordo bulamacı olup, koruyucu olarak birçok üründe pek çok önemli hastalığın mücadelesinde tavsiye edilen, yüksek kalite ve saflıkta, doğrudan su ile karıştırılarak kullanılabilen bir fungisittir.

Kullanım Şekli

Şeftali yaprak kıvırcıklığı: Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Zeytinlerde halkalı leke:
Marmara Bölgesinde:

1. uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce;
2. uygulama: çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce. Ege Bölgesinde:

1. uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce;
2. uygulama: çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce. Akdeniz Bölgesinde:

1. uygulama hasattan sonra;
2. uygulama: ilkbahar sürgünleri görülmeden önce;
3. uygulama çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm. çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görünmesi ile uygulamaya başlanır.

Bağda ölükol:
Kış uygulaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.
Yaz uygulaması:
1. uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda;
2. uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda; 3.uygulama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Bağ mildiyösü:

1.uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Elma karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce)

2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla uygulanmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı):

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3.ilaçlama yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
HEKTAŞ BORDO 20 WP diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan (insektisit, fungisit, bitki gelişim düzenleyicileri vs.) tek başına kullanılmalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bağ : Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Hektaş Bordo 20 WP Zeytin
Halkalı leke hastalığı (Spilocaea oleaginea)
1.uygulama 1500 g / 100 L su, 2.uygulama 1000 g / 100 L su 14 gün
Hektaş Bordo 20 WP Şeftali
Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans)
1500 g / 100 L su 14 gün
Hektaş Bordo 20 WP Portakal
Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması (Phytophthora citrophthora)
500 ml/100 L su 14 gün
Hektaş Bordo 20 WP Kayısı
Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Wilsonomyces carpophilus)
1250 g / 100 L su (dormant dönem), 625 g / 100 L su (normal dönem) 14 gün
Hektaş Bordo 20 WP Kayısı
Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carcophilus)
1.uygulama 1000 ml/100 L su (Dormant dönem) 2.uygulama 600 ml/100 L su (İlkbahar uygulaması) 3.uygulama 600 ml/100 L su (İlkbahar uygulaması) 14 gün
Hektaş Bordo 20 WP Elma
Karaleke (Venturia inaequalis)
1500 g / 100 L su 14 gün
Hektaş Bordo 20 WP Domates
Mildiyö (Phythophthora infestans)
400 g / da 14 gün
Hektaş Bordo 20 WP Bağ*
Ölü kol (Phomopsis viticola)
3500 g / 100 L su (kış uygulaması), 500 g /100 L su (yaz uygulaması) 14 Gün
Hektaş Bordo 20 WP Bağ*
Mildiyö (Plasmopara viticola)
500 g / 100 L su 14 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

% 20 Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı

Formulasyon

Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj

1 kg, 10 kg, 5 kg

Bitki Adı

Bağ*, Domates, Elma, Kayısı, Portakal, Şeftali, Zeytin

Etmen Adı

Halkalı leke hastalığı (Spilocaea oleaginea), Karaleke (Venturia inaequalis), Mildiyö (Phythophthora infestans), Mildiyö (Plasmopara viticola), Ölü kol (Phomopsis viticola), Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Wilsonomyces carpophilus), Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması (Phytophthora citrophthora), Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans)