Hektaş Biselado

Hektaş Biselado

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 360 g/l Glyphosate asite eşdeğer Glyphosate Isopropylamin Tuzu + 30 g/l Oxyfluorfen

Formulasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Semizotu (Portulaca Oleracea)Uygulama Şekli

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı ve uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
HEKTAŞ BİSELADO®
 seçici olmayan ve çıkış sonrası uygulanan bir herbisittir. Bu nedenle kültür bitkilerinin yeşil aksamına pülverize edilmemelidir. Yabancıotların aktif olarak büyüdükleri devrede uygulama yapılmalıdır. Uygulamadan sonra en az 4-5 gün geçmeden yabancıotları zedeleyecek toprak işlemesi yapılmamalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
HEKTAŞ BİSELADO® 
adli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup + E,14 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, HEKTAŞ BİSELADO®‘nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup + E, 14 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Uygulama iÇin çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Yabancı Ot Adı Kullanma dozu
Hektaş Biselado Zeytin
Yabani yonca (Medicago polymorpha)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Zeytin
Yabani turp (Raphanus raphanistrum)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Zeytin
Turna gagası (Geranium dissectum)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Zeytin
Sirken (Chenopodium album)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Zeytin
Kuş otu (Stellaria media)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Zeytin
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Zeytin
Kırmızı çiçekli ballıbaba (Tribulus terrestris)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Zeytin
Gri lekeli amarant (Amaranthus lividus)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Zeytin
Ebegümeci (Malva neglecta)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Zeytin
Duvar arpası (Hordeum murinum)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Zeytin
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Zeytin
Demir dikeni (Tribulus terrestris)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Zeytin
Çoban çantası (Capsella bursa pastoris)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Zeytin
Bambul otu (Chrozophora tinctoria)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Zeytin
Adi eşek marulu (Sonchus oleraceus)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Turunçgiller
Yeşilhorozibiği (Amaranthus viridis)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Turunçgiller
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Turunçgiller
Yabani yulaf (Avena fatua)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Turunçgiller
Yabani bamya (Hibiscus trionum)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Turunçgiller
Tüysüz hanım döşeği (Euphorbia serpens)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Turunçgiller
Topalak (Cyperus rotundus)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Turunçgiller
Tarla sarımsağı (Convolvulus arvensis)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Turunçgiller
Sirken (Chenopodium album)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Turunçgiller
Semizotu (Portulaca oleracea)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Turunçgiller
Isırgan otu (Urtica urens)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Turunçgiller
Ebegümeci (Malva neglecta)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Turunçgiller
Duvar arpası (Hordeum murinum)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Turunçgiller
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Turunçgiller
Demir dikeni (Tribulus terrestris)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Turunçgiller
Darıcan (Echinochloa crus galli)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Turunçgiller
Çoban çantası (Capsella bursa pastoris)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Turunçgiller
Benekli darıcan (Echinochloa colonum)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Turunçgiller
Bambul otu (Chrozophora tinctoria)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Turunçgiller
Adi eşek marulu (Sonchus oleraceus)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Turunçgiller
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Hektaş Biselado Şeftali
Tarla sarımsağı (Convolvulus arvensis)
300 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Hektaş Biselado Şeftali
Köygöçüren (Cirsium arvense)
300 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Hektaş Biselado Şeftali
Kanyaş (Sorghum halepense)
300 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Hektaş Biselado Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlar
Semiz otu (Portulaca oleracea)
300 ml/da Çıkış sonrası, 4-6 yapraklı dönem
Hektaş Biselado Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlar
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
300 ml/da Çıkış sonrası, 4-6 yapraklı dönem
Hektaş Biselado Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlar
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
300 ml/da Çıkış sonrası, 4-6 yapraklı dönem
Hektaş Biselado Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlar
Kanyaş (Sorghum halepense)
300 ml/da Çıkış sonrası, 4-6 yapraklı dönem
Hektaş Biselado Kayısı
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
150 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Hektaş Biselado Kayısı
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
150 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Hektaş Biselado Kayısı
Sirken (Chenopodium album)
150 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Hektaş Biselado Kayısı
Kuş otu (serçe dili) (Stellaria media)
150 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Hektaş Biselado Kayısı
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
150 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Hektaş Biselado Kayısı
Eşek marulu (Sonchus arvensis)
150 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Hektaş Biselado Kayısı
Delice (Lolium temelentum)
150 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Hektaş Biselado Kayısı
Çoban çantası (Capsella bursa pastoris)
150 ml/da Çıkış sonrası, Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

360 g/l Glyphosate asite eşdeğer Glyphosate Isopropylamin Tuzu + 30 g/l Oxyfluorfen

Formulasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj

Bitki Adı

Kayısı, Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlar, Şeftali, Turunçgiller, Zeytin

Etmen Adı

Adi eşek marulu (Sonchus oleraceus), Bambul otu (Chrozophora tinctoria), Benekli darıcan (Echinochloa colonum), Çoban çantası (Capsella bursa pastoris), Darıcan (Echinochloa crus galli), Delice (Lolium temelentum), Demir dikeni (Tribulus terrestris), Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium), Duvar arpası (Hordeum murinum), Ebegümeci (Malva neglecta), Esek marulu (Sonchus arvensis), Gri lekeli amarant (Amaranthus lividus), Isırgan otu (Urtica urens), Kanyaş (Sorghum halepense), Kırmızı çiçekli ballıbaba (Tribulus terrestris), kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus), Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon), Köpek üzümü (Solanum nigrum), Köygöçüren (Cirsium arvense), Semiz otu (Portulaca oleracea), Sirken (Chenopodium album), Tarla sarımsağı (Convolvulus arvensis), Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides), Topalak (Cyperus rotundus), Turna gagası (Geranium dissectum), Tüysüz hanım döşeği (Euphorbia serpens), Yabani bamya (Hibiscus trionum), Yabani semizotu (Portulaca oleracea), Yabani turp (Raphanus raphanistrum), Yabani yonca (Medicago polymorpha), Yabani yulaf (Avena fatua), Yapışkan ot (Setaria verticillata), Yeşilhorozibiği (Amaranthus viridis)