HEKTAŞ BİSELADO®

HEKTAŞ BİSELADO®

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 360 g/l Glyphosate asite eşdeğer Glyphosate Isopropylamin Tuzu + 30 g/l Oxyfluorfen

Formulasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj : 1 L, 5 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

HEKTAŞ BISELADO® seçici olmayan ve çıkış sonrası uygulanan bir herbisittir. Bu nedenle kültür bitkilerinin yeşil aksamına pülverize edilmemelidir. Yabancıotların aktif olarak büyüdükleri devrede uygulama yapılmalıdır. Uygulamadan sonra en az 4-5 gün geçmeden yabancıotları zedeleyecek toprak işlemesi yapılmamalıdır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi
Kayısı

Şeftali

Tilki kuyruğu

Çoban çantası

Kuşotu (Serçe dili)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu

Sirken

Delice

Yapışkan ot

Eşek marulu

(Alopecurus myosuroides)

(Capsella bursa-pastoris)

(Stellaria media)

(Amaranthus retroflexus)

(Chenopodium album)

(Lolium temulentum)

(Setaria verticillata)

(Sonchus arvensis)

150 ml/da

 

Çıkış sonrası,

Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede

Kanyaş

Tarla sarmaşığı

Köygöçüren

(Sorghum halepense)

(Convolvulus arvensis)

(Cirsium arvense)

300 ml/da

 

Çıkış sonrası,

Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede

Kültür bitkisi yetiştirilmeyen alanlar Kırmızı köklü tilki kuyruğu

Köpekdişi ayrığı

Semizotu

Kanyaş

(Amaranthus retroflexus)

(Cynodon dactylon)

(Portulaca oleracea)

(Sorghum halepense)

300 ml/da

 

Çıkış sonrası,

4-6 yapraklı dönem

Zeytin Duvar arpası

Yabani turp

Adi eşek marulu

Gri lekeli amarant

Bambul otu

Köpekdişi ayrığı

Demir dikeni

Kırmızı çiçekli ballıbaba

Turnagagası

Kuşotu (Serçe dili)

Ebegümeci

Yabani yonca

Sirken

Domuz pıtrağı

Çoban çantası

(Hordeum murinum)

(Raphanus raphanistrum)

(Sonchus oleraceus)

(Amaranthus lividus)

(Chrozophora tinctoria)

(Cynodon dactylon)

(Tribulus terrestris)

(Lamium purpureum)

(Geranium dissectum)

(Stellaria media)

(Malva neglecta)

(Medicago polymorpha)

(Chenopodium album)

(Xanthium strumarium)

(Capsella bursa-pastoris)

200 ml/da

 

Çıkış sonrası,

Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre

Turunçgiller Yeşil horozibiği

Semizotu

Demir dikeni

Isırgan otu

Tarla sarmaşığı

Adi eşek marulu

Ebegümeci

Sirken

Duvar arpası

Darıcan

Yabani yulaf

Çoban çantası

Domuz pıtrağı

Tüysüz hanım döşeği

Köpek üzümü

Yabani bamya

Bambul otu

Benekli darıcan

Yapışkan ot

Topalak

(Amaranthus viridis)

(Portulaca oleracea)

(Tribulus terrestris)

(Urtica urens)

(Convolvulus arvensis)

(Sonchus oleraceus)

(Malva neglecta)

(Chenopodium album)

(Hordeum murinum)

(Echinochloa crus-galli)

(Avena fatua)

(Capsella bursa-pastoris)

(Xanthium strumarium)

(Euphorbia serpens)

(Solanum nigrum)

(Hibiscus trionum)

(Chrozophora tinctoria)

(Echinocloa colonum)

(Setaria verticillata)

(Cyperus rotundus)

200 ml/da

 

Çıkış sonrası,

Yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre