Hektaş Bakır

Hektaş Bakır

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid

Formulasyon : Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj : 10 kg, 800 g, 4 kg
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Koruyucu bir fungisittir.

Uygulama Şekli

Elma karalekesi:

1. uygulama: çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunduğu yerlerde ise 3-5 gün önce);

2. uygulama: pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı göründüğünde);

3. uygulama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce;

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Armut karalekesi:

1. uygulama : Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2. uygulama : Beyaz rozet döneminde

3. uygulama : Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce

4. ve diğer uygulamalar kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulanmalıdır.

Armut memeli pas:

1. uygulama: çiçek tomurcukları patlamadan hemen önce,

2. uygulama: çiçek beyaz rozet devresinde,

3. uygulama: çiçek taç yapraklarının % 80-90’ı döküldüğü zaman,
Genellikle 3 uygulama yeterli olmakla beraber, ilkbaharın yağışlı geçtiği iklim koşullarında, bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yağışlar bitinceye kadar diğer uygulamalara devam edilir.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (çil) (Kayısı, Şeftali):

1. uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2. uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),
Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. ilaçlama yapılmalıdır.

Eriklerde cep hastalığı:

1.uygulama: Tomurcuklar kabardığı dönemde,

2.uygulama: Çiçek taç yapraklarının %80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Antepfıstığında karazenk:

1. uygulama: Koruyucu fungisitlerle mücadele yapılacaksa, uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fungisitlerle mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca tedavi edici fungisitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama yapılabilir.

2. uygulama ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün özelliği, etki süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak 15 gün aralıklarla yapılır.

Turunçgillerde uç kurutan:
Yeşil aksam uygulamaları: Ekim, Aralık ve Mart aylarında olmak üzere 3 kez yapılmalıdır.
Toprak uygulamaları: Yeşil aksam ilaçlamasının yanı sıra, bahçedeki ağır enfekteli ağaçlara, ekim ayında bir defa olmak üzere toprak ilaçlaması yapılmalıdır.

Zeytinlerde halkalı leke:

Marmara Bölgesinde:

1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2.uygulama: çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Ege Bölgesinde:

1.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2.uygulama: çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Akdeniz Bölgesinde:

1.uygulama: Hasattan sonra

2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

3.uygulama: çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Bağ mildiyösü:

1.uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Bağ antraknozu:
Kış uygulaması: Bağlar budandıktan sonra, gözlerin henüz uyanmadığı devrede uygulanmalıdır.
Yaz uygulaması: Bağ mildiyösü ile fenolojiye göre uygulama yapıldığında, bağ antraknozu için ayrıca yaz uygulamasına gerek duyulmaz. Ayrı ilaçlama gerektiği takdirde aşağıdaki program uygulanır.

1.uygulama: Sürgünler 5-10 cm

2. ve diğer uygulamalar: 1. uygulamada kullanılan fungusitin etki süresi dikkate alınarak yapılır. Taneler yarı büyüklüğünü aldığı döneme kadar uygulamalara devam edilir.
Çiçeklenme döneminde ilaçlama tavsiye edilmez.

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Patates mildiyösü: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklara uygulama tekrarlanır.

Fasulye antraknozu: Yörede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birlikte uygulamalara başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bitkinin tüm yeşil aksamının ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.

Domates, Patlıcan, Patates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü:
Uygulamalar tohum ve toprak ilaçlaması şeklinde yapılır.
Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohuma uygulanır.
Toprak ilaçlaması: Ekimden önce, ekimden sonra fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra ve fidelerin sera veya tarlaya şaşırtılmasından sonra yapılır.

Hıyar köşeli yaprak lekesi: Tarlada hastalık görülmeden önce veya ilk görülmeye başladığında koruyucu olarak 10 gün ara ile en az 3 uygulama şeklinde yapılmalıdır.

Şerbetçiotu mildiyösü: İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda ilaçlamaya başlanır. Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemde koza tutma dönemine kadar 10’ar gün aralıklara ilaçlamalara devam edilir.

Aspir yaprak lekesi: Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğü zaman uygulamalara başlanır.

Tütün fidelerinde çökerten: Tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtüldükten sonra veya fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır. Hastalık görülür görülmez yapılacak ilaçlamalar, şaşırtma devresine kadar haftada bir uygulanır.

Domateste bakteriyel benek: Fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı arttırılabilir.

Domates bakteriyel leke: Bakteriyel leke ile mücadele yeşil aksam uygulaması şeklinde yürütülür. Yeşil aksam uygulamaları fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez, koruyucu olarak fide döneminde haftada bir, tarlada ise 10 gün arayla 2-3 uygulama yapılmalıdır.

Fasulye adi yaprak yanıklığı ve hale yanıklığı: Tarlada hastalık görülmeden önce veya ilk görülmeye başladığında haftada bir olmak üzere 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır.

Yerfıstığında serkospora erken yaprak lekesi: Uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, hasada kadar devam edilebilir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Cymoxanil, Methiram, Folpet terkipli bitki koruma ürünleri karışabilir. Chlorpyrifos, Malathion, Phosmet, Carbamat terkipli bitki koruma ürünleri ve Dodine ile karıştırılması sakıncalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bağ : Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

**Domates bitkilerinin gelişmelerinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı ilaçların tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik fungisitlerin bulunmadığı yerlerde bakırlı ilaçlarla en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Hektaş Bakır Zeytin
Halkalı Leke (Spilocaea oleaginum)
400 g / 100 L su 21 Gün
Hektaş Bakır Yer fıstığı
Serkospora erken yaprak lekesi (Cercospora arachidicola)
400 g/100 L su 14 gün
Hektaş Bakır Tütün
Çökerten (Rhizoctonia solani)
400 g / 100 L su 14 gün
Hektaş Bakır Turunçgiller
Uçkurutan (Phoma tracheiphila)
400 g / 100 L su 21 Gün
Hektaş Bakır Şerbetçi Otu
Mildiyö (Pseudoperonospora humuli)
500 g / 100 L su 14 gün
Hektaş Bakır Şeftali
Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans)
800 g/100 L su 21 gün
Hektaş Bakır Şeftali
Şeftali Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus)
400 g / 100 L su 1. Uygulama, 800 g / 100 L su 2. Uygulama 21 Gün
Hektaş Bakır Sebze fideleri
Çökerten ve kök çürüklügü (Pythium spp.,Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp.,Phytophthora spp.)
300 g / 100 L su 1.uygulama, 500 g / 100 L su 2.uygulama (Fidelik uygulaması) 14 gün
Hektaş Bakır Patlıcan
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
500 g/100 L su 14 gün
Hektaş Bakır Patates
Mildiyö (Phythophthora infestans)
300 g / 100 L su 14 Gün
Hektaş Bakır Patates
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
500 g/100 L su 14 gün
Hektaş Bakır Kayısı
Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Wilsonomyces carpophilus)
400 g / 100 L su normal dönem, 800 g / 100 L su dormant dönem 21 gün
Hektaş Bakır Hıyar
Köseli yaprak lekesi (Pseudomonas syringae pv.lachyrmans)
300 g / 100 L su 14 gün
Hektaş Bakır Fasulye
Hale yanıklığı (Pseudomonas savastanoi pv. phaseolica)
300 g/100 L su 14 gün
Hektaş Bakır Fasulye
Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum)
500 g / 100 L su 14 Gün
Hektaş Bakır Fasulye
Adi yaprak yanıklığı (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli)
300 g/100 L su 14 gün
Hektaş Bakır Erik
Cep hastalığı (Taphrina pruni)
800 g / 100 L su 21 Gün
Hektaş Bakır Elma
Karaleke (Venturia inaequalis)
800 g / 100 L su dal sarıcası varsa, 400g / 100 L su dal sarıcası yoksa 21 Gün
Hektaş Bakır Domates
Mildiyö** (Phytophthora infestans)
300 g / 100 L su 14 Gün
Hektaş Bakır Domates
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
500 g/100 L su 14 gün
Hektaş Bakır Domates
Bakteriyel leke (Xanthomonas vesicatoria)
300 g/100 L su 1.uygulama 400 g/100 L su 2.uygulama 14 gün
Hektaş Bakır Domates
Bakteriyel benek (Pseudomonas syringae pv. tomato)
300 g/100 L su 1.uygulama 400 g/100 L su 2.uygulama 14 Gün
Hektaş Bakır Bağ*
Mildiyö (Plasmopara viticola)
300 g / 100 L su 1. Uygulama, 500 g / 100 L su 2. Uygulama 21 Gün
Hektaş Bakır Bağ*
Antraknoz (Elsince ampelina)
300 g / 100 L su 1. Uygulama, 500 g / 100 L su 2. Uygulama 21 Gün
Hektaş Bakır Aspir
Yaprak lekesi (Pseudomonas syringae)
300 g / 100 L su 14 gün
Hektaş Bakır Armut
Memeli pas (Gymnosporangium fuscum)
400 g / 100 L su 21 Gün
Hektaş Bakır Armut
Karaleke (Venturia pyrina)
800 g / 100 L su dal sarıcası varsa, 400 g / 100 L su dal sarıcası yoksa 21 Gün
Hektaş Bakır Antepfıstığı
Karazenk (Pseudocercospora pistacina)
500 g / 100 L su 21 Gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

% 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid

Formulasyon

Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj

10 kg, 4 kg, 800 g

Bitki Adı

Antepfıstığı, Armut, Aspir, Bağ*, Domates, Elma, Erik, Fasulye, Hıyar, Kayısı, Patates, Patlıcan, Sebze fideleri, Şeftali, Şerbetçi Otu, Turunçgiller, Tütün, Yer fıstığı, Zeytin

Etmen Adı

Adi yaprak yanıklığı (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli), Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum), Antraknoz (Elsince ampelina), Bakteriyel benek (Pseudomonas syringae pv. tomato), Bakteriyel leke (Xanthomonas vesicatoria), Cep hastalığı (Taphrina pruni), Çökerten (Rhizoctonia solani), Çökerten ve kök çürüklügü (Pythium spp.,Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp.,Phytophthora spp.), Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani), Hale yanıklığı (Pseudomonas savastanoi pv. phaseolica), Halkalı Leke (Spilocaea oleaginum), Karaleke (Venturia inaequalis), Karaleke (Venturia pyrina), Karazenk (Pseudocercospora pistacina), Köseli yaprak lekesi (Pseudomonas syringae pv.lachyrmans), Memeli pas (Gymnosporangium fuscum), Mildiyö (Phythophthora infestans), Mildiyö (Plasmopara viticola), Mildiyö (Pseudoperonospora humuli), Mildiyö** (Phytophthora infestans), Şeftali Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus), Serkospora erken yaprak lekesi (Cercospora arachidicola), Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Wilsonomyces carpophilus), Uçkurutan (Phoma tracheiphila), Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans), Yaprak lekesi (Pseudomonas syringae)