HEKTAŞ BAKIR®

HEKTAŞ BAKIR®

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid

Formulasyon : Islanabilir Toz (WP)

Ambalaj : 800 g, 4 kg, 5 kg

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Elma karalekesi:

1.uygulama : Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.uygulama : Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.uygulama : Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce

4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Armut karalekesi:

1.uygulama : Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.uygulama : Beyaz rozet döneminde

3.uygulama : Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce

4.ve diğer uygulamalar kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulanmalıdır.

Armut memeli pas:

1.uygulama : Çiçek tomurcukları patlamadan hemen önce ,

2.uygulama : Çiçek beyaz rozet devresinde,

3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının % 80-90’ı döküldüğü zaman,

Genellikle 3 uygulama yeterli olmakla beraber, ilkbaharın yağışlı geçtiği iklim koşullarında, bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yağışlar bitinceye kadar diğer uygulamalara devam edilir.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı,Şeftali):

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3.ilaçlama yapılmalıdır.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı:

1.uygulama: Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra,

2.uygulama: İlkbaharda tomurcuklar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır.

Eriklerde cep hastalığı:

1.uygulama: Tomurcuklar kabardığı dönemde

2.uygulama: Çiçek taç yapraklarının % 80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Antepfıstığında karazenk:

1.uygulama: Koruyucu fungisitlerle mücadele yapılacaksa, uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fungisitlerle mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca tedavi edici fungisitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama yapılabilir.

2.uygulama ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün özelliği, etki süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak 15 gün aralıklarla yapılır.

Turunçgillerde uç kurutan:

Yeşil aksam uygulamaları: Ekim, Aralık ve Mart aylarında olmak üzere 3 kez yapılmalıdır.

Toprak uygulamaları: Yeşil aksam ilaçlamasının yanı sıra, bahçedeki ağır enfekteli ağaçlara, ekim ayında bir defa olmak üzere toprak ilaçlaması yapılmalıdır.

Zeytinlerde halkalı leke:

Marmara Bölgesinde:

  1. uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
  2. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege Bölgesinde:

  1. uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce
  2. uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce.
  3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce.

*Tüm uygulamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

Akdeniz Bölgesinde:

  1. uygulama: Hasattan sonra,
  2. uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
  3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Bağ mildiyösü:

1.uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2.ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Bağ antraknozu:                               

Kış uygulaması: Bağlar budandıktan sonra, gözlerin henüz uyanmadığı devrede uygulanmalıdır.

Yaz uygulaması: Bağ mildiyösü ile fenolojiye göre uygulama yapıldığında, bağ antraknozu için ayrıca yaz uygulamasına gerek duyulmaz. Ayrı ilaçlama gerektiği takdirde aşağıdaki program uygulanır.

1.uygulama: Sürgünler 5-10 cm

2.ve diğer uygulamalar: 1. Uygulamada kullanılan fungusitin etki süresi dikkate alınarak yapılır. Taneler yarı büyüklüğünü aldığı döneme kadar uygulamalara devam edilir.

Çiçeklenme döneminde ilaçlama tavsiye edilmez.

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Domateste bakteriyel benek: Fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı arttırılabilir.

Domates bakteriyel leke: Bakteriyel leke ile mücadele yeşil aksam uygulaması şeklinde yürütülür. Yeşil aksam uygulamaları fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez, koruyucu olarak fide döneminde haftada bir, tarlada ise 10 gün arayla 2-3 uygulama yapılmalıdır.

Patates mildiyösü: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklara uygulama tekrarlanır.

Fasulye antraknozu: Yörede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birlikte uygulamalara başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bitkinin tüm yeşil aksamının ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.

Fasulye adi yaprak yanıklığı ve hale yanıklığı: Tarlada hastalık görülmeden önce veya ilk görülmeye başladığında haftada bir olmak üzere 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır.

Domates, Patlıcan, Patates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Yerfıstığında serkospora erken yaprak lekesi: Uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, hasada kadar devam edilebilir.

Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü:

Uygulamalar tohum ve toprak ilaçlaması şeklinde yapılır.

Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohuma uygulanır.

Toprak ilaçlaması: Ekimden önce, ekimden sonra fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra ve fidelerin sera veya tarlaya şaşırtılmasından sonra yapılır.

Hıyar, Kornişon köşeli yaprak lekesi: Tarlada hastalık görülmeden önce veya ilk görülmeye başladığında koruyucu olarak 10 gün ara ile en az 3 uygulama şeklinde yapılmalıdır.

Şerbetçiotu mildiyösü: İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda ilaçlamaya başlanır. Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemde koza tutma dönemine kadar 10’ar gün aralıklara ilaçlamalara devam edilir.

Aspir yaprak lekesi: bitkilerde ilk belirtiler görüldüğü zaman uygulamalara başlanır.

Tütün Fidelerinde çökerten: Tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtüldükten sonra veya fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır. Hastalık görülür görülmez yapılacak ilaçlamalar, şaşırtma devresine kadar haftada bir uygulanır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Elma Karaleke

(Venturia inaequalis)

800 g/100 L su dal sıracası varsa

400 g/100 L su dal sıracası yoksa

21 gün
Armut Karaleke

(Venturia pirina)

800 g/100 L su dal sıracası varsa

400 g/100 L su dal sıracası yoksa

21 gün
Memeli pası

(Gymnosporangium fuscum)

400 g/100 L su 21 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen

(Wilsonomyces carpophilus)

400 g/100 L su normal dönem

800 g/100 L su dormant dönem

21 gün
Şeftali Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen

(Wilsonomyces carpophilus)

400 g/100 L su 1.uygulama

800 g/100 L su 2.uygulama

21 gün
Yaprak kıvırcıklığı

(Taphrina deformans)

800 g/100 L su 21 gün
Erik Cep hastalığı

(Taphrina pruni)

800 g/100 L su 21 gün
Antepfıstığı Karazenk

(Pseudocercospora pistacina)

500 g/100 L su 21 gün
Turunçgiller Uç kurutan

(Phoma tracheiphilla)

400 g/100 L su 21 gün
Zeytin Halkalı Leke

(Spilocaea oleaginum)

400 g/100 L su 21 gün
Bağ* Mildiyö

(Plasmopara viticola)

300 g/100 L su 1.uygulama

500 g/100 L su 2.uygulama

21 gün
Antraknoz

(Elsinoe ampelina)

300 g/100 L su 1.uygulama

500 g/100 L su 2.uygulama

21 gün
Domates Mildiyö**

(Phytophthora infestans)

300 g/100 L su 14 gün
Bakteriyel benek

(Pseudomonas syringae pv. tomato)

300 g/100 L su 1.uygulama

400 g/100 L su 2.uygulama

14 gün
Bakteriyel leke

(Xanthomonas vesicatoria)

300 g/100 L su 1.uygulama

400 g/100 L su 2.uygulama

14 gün
Patates Mildiyö

(Phytophthora infestans)

300 g/100 L su 14 gün
Fasulye Antraknoz

(Colletotrichum lindemuthianum)

500 g/100 L su 14 gün
Adi yaprak yanıklığı

(Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli)

300 g/100 L su 14 gün
Hale yanıklığı

(Pseudomonas savastanoi pv. phaseolica)

300 g/100 L su 14 gün
Domates,

Patlıcan,

Patates

Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

500 g/100 L su 14 gün
Yerfıstığı Serkospora erken yaprak lekesi

(Cercospora arachidicola)

400 g/100 L su 14 gün
Sebze fideleri Çökerten ve kök çürüklüğü

(Pythium spp., Rhizoctonia spp.,

Fusarium spp., Alternaria spp.,

Sclerotinia spp., Phytophthora spp.)

300 g/100 L su 1.uygulama

500 g/100 L su 2.uygulama

(Fidelik uygulaması)

14 gün
Hıyar Köşeli yaprak lekesi

(Pseudomonas syringae pv.lachyrmans)

300 g/100 L su 14 gün
Kornişon Köşeli yaprak lekesi

(Pseudomonas syringae pv.lachyrmans)

300 g/100 L su 14 gün
Şerbetçiotu Mildiyö

(Pseudoperonospora humuli)

500 g/100 L su 14 gün
Aspir Yaprak lekesi

(Alternaria carthami)

300 g/100 L su 14 gün
Tütün Fidelerde çökerten

(Rhizoctania solani,

Fusarium spp.,

Phythium spp., Alternaria spp.,

Sclerotinia sclerotium)

400 g/100 L su 14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

** Domates bitkilerinin gelişmelerinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı ilaçların tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik fungisitlerin bulunmadığı yerlerde bakırlı ilaçlarla en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.